ORSZÁGGYÜLÉS ALKOTMÁNY- ÉS IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG

H/1858..

Országgyülési határozati javaslat az országos népszavazás kezdeményezésének

elutasításáról

Az Országgyülés megállapítja, hogy a Munkáspárt elnöke által 1995.

október 25-én az országgyülés alelnökének átadott "Akarja-e Ön, hogy

Magyarország a NATO tagja legyen?" kérdésben a népszavazásról és a népi

kezdeményezésröl szóló 1989. évi XVII. törvény 4.§ (2) bekezdésében

foglalt döntéshozatal céljából népszavazás nem rendelhetö el.

Megállapítja azt is, hogy a fenti törvény 4.§ (3) bekezdésében

szabályozott véleménynyilvánító népszavazás kiírása nem idöszerü, mert

ebben a kérdésben a Magyar Köztársaság jelenleg nincsen döntési

helyzetben. Ezért a népszavazás kiírására irányuló kezdeményezést

elutasítja.

Az országgyülés ugyanakkor kötelezettségének tekinti, hogy a döntéshez

szükséges pontos feltételek megismerését követöen a Magyar Köztársaság

NATO-hoz való csatlakozásának kérdésében népszavazást rendeljen el.

Budapest, 1995. december 18.

Dr. Hack Péter

a bizottság elnöke

Eleje Honlap