Írásbeli kérdés

dr. Szili Katalin

az Országgyűlés elnöke

K/5843.

H e l y b e n

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 91.§ (2) bekezdése alapján kérdést kívánok feltenni

Dr. Németh Imre

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter úrnak

"Megteremthető-e a nagy hazai strucc állomány vágásának és feldolgozásának jogszabályi háttere, kaphatnak-e állami támogatást a vágóhíd létrehozásához és a szükséges saját erő biztosításához?"

címmel.

Kérdésemre írásbeli választ kérek Miniszter úrtól, azért tőle, mert e tárgykörben a kormány tagjai közül ő az illetékes.

Tisztelt Miniszter Úr!

Hazánkban 10 éve kezdődött el a sturcc tenyésztése és a kezdeti lelkesedés, a további tenyésztést megalapozó felhőtlen növekedés után mára kritikus helyzet alakult ki. Rohamosan nő az állomány, de a feldolgozás kiúttalansága miatt elbizonytalanodtak a tenyésztők, már alig tudják továbbadni a szaporulatot, miközben egyre nagyobb gond az állatok tartása.

A KSH 2000. évi felmérése szerint 253 tenyésztő 2111 db struccal, emuval rendelkezett, míg a 2001. évi tagi felmérésben már 1582 db tenyészmadár és 19.856 db szaporulat szerepelt, amelyből 9164 db növendéket továbbtartottak....

Mi lesz ezzel a növekvő állománnyal, ha a tenyésztés nem párosul feldolgozással, fogyasztással?

A témával foglalkozó szakemberek szerint több éve nem sikerült megoldani a hazai és EU előírásoknak megfelelő vágást. A vágóállatok levágásának állatvédelmi szabályairól szóló 9/1999. FVM rendeletet módosító 26/2002. FVM rendelet már lehetővé teszi a vágást, de állategészségügyi hatóság (Somogy megye) erre még nem adott engedélyt.

Vörös húst feldolgozó vágóhíd átalakítására vagy megfelelő mobil vágóhíd létesítésére a korábbi igéretek ellenére évekig nem lehetett igénybe venni agrártámogatást - ez ma is kérdéses -, miközben a szükséges saját erő előteremtése sem megoldott. Feltétlenül szükségesnek tűnik egyfajta állami szerepvállalás.

Tény, hogy a tenyésztők és a hozzájuk kapcsolódó szakemberek révén nagy állomány jött létre és kialakult egy sajátos, európai hírű kultúra.

Sem megerősíteni, sem vitatni nem akarom a hazai strucc- és emutenyésztés-, feldolgozás-, értékesítés európai és magyarországi perspektíváit.

Kétségtelenül szólnak mellette érvek, de a vágás beindítása nélkül ezekre nem kaphatunk választ. Ugyanakkor a legnagyobb mai problémának a tenyésztők kritikus helyzetét tartom, akik segítség nélkül csődbe mennek, ellehetetlenülnek.

Erre tekintettel kérem érdemi válaszát!

Tisztelettel:

Farkas Imre
országgyűlési képviselő

Tiszaföldvár, 2003. október 8.