A Magyar Köztársaság Kormánya

J/5471.
számú
jelentés

a gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról és az ezzel összefüggésben a 2002. évben megtett kormányzati intézkedésekről

Előadó: Gyurcsány Ferenc
gyermek-, ifjúsági és sportminiszter

Budapest, 2003. szeptember

Tartalomjegyzék

I. Ă–sszefoglalĂł *

II. A fontosabb kormányzati intézkedések áttekintése *

III. Családi életciklus: generációk, párkapcsolatok, gyermekvállalás, társadalmi változások *

A) Helyzetkép *

A/1. Demográfiai alapadatok *

A/2. Családformálódás *

A/3. Társadalmi változások, társadalmi mobilitás *

A/3.1. Az egyetemisták és főiskolások intergenerációs mobilitása *

B) Kormányzati intézkedések *

B/1. Családpolitika *

B/1.1. A családpolitika feladata *

B/1.2. Családtámogatási rendszer *

B/1.3. Gyermekvédelem *

B/1.4. A gyermekvédelem menekültügyi intézményrendszere *

B/1.5. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának intézkedései: a gyermekek és fiatalkorúak ügyei *

IV. Egészségi helyzet - egészséges életmód *

A) Helyzetkép *

A/1. Népegészségügyi alapmutatók *

A/1.1. Várható élettartam, népmozgalom *

A/1.2. A 2002. évi OSAP iskolai (szűrő) vizsgálat legfontosabb eredményei *

A/1.3. Iskola-egészségügyi összehasonlító értékelés: Az iskolás gyermekek egészségmagatartása című kutatás 2002. évi eredményei *

A/2. Szenvedélybetegségek *

A/2.1. Dohányzás *

A/2.2. Alkoholfogyasztás *

A/2.3. Drog *

A/3. Sport *

A/3.1. A felsőoktatási hallgatók fittségi mutatói *

A/3.2. A 11-17 éves tanulók sportolási szokásai *

B) Kormányzati intézkedések *

B/1. Egészségügyi intézményrendszer *

B/1.1. Finanszírozás *

B/1.2. Kormányzati intézkedések *