K/4352/1.

Járvás István úr

országgyűlési képviselő

Fidesz-MPSZ Országgyűlési Képviselőcsoportja

Országgyűlés Irodaháza

BUDAPEST

Széchenyi rkp. 19.

1358

Tisztelt Képviselő Úr!

A Házszabály 91. §-a alapján a K/4352. számon benyújtott, "A strucc és az emu haszonállat tartók helyzetének javítása érdekében kíván-e tenni valamit a Miniszter Úr?" című írásbeli kérdésére a következő választ adom.

A veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII.13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes miniszteri rendelet a struccot és az emut a veszélyes állatok kategóriájában tartja nyilván. Ezeket az eredetileg vadon élő futómadarakat indokolt volt a veszélyes állatok kategóriájába sorolni.

Időközben megszületett a 20/2002. (III. 14.) FVM rendelet is a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól, amely a 32/1999. (III. 31.) FVM rendeletet módosította. E rendelet mezőgazdasági haszon állatnak fogadja el a stuccot és emut.

Abban egyetértek Önnel, hogy ha a szükséges elővigyázatosságot nem tartják be, bármely más haszonállat is lehet az emberre nézve veszélyes.

Képviselő úr megállapításához csatlakozva tájékoztatom, hogy az Európai Unió jogrendjében a hazai szabályozásnak megfelelő, veszélyes állatokra vonatkozó előírások nem kerültek megfogalmazásra.

A vadon élő állat és a tenyésztett vad elejtéséről, húsvizsgálatáról és forgalmáról, valamint a házinyúl húsvizsgálatáról szóló 9/2002. (I. 23.) FVM rendelet 2. § 3. pontja értelmében a strucc és az emu tenyésztett vadnak minősül. E rendelet 4.§-a részletesen szabályozza a tenyésztett vad levágásának feltételeit, amelynek lényege, hogy azokat az állat-egészségügyi hatóság által engedélyezett helyen és módon szabad levágni. A vágóállatok levágásának és leölésének állatvédelmi szabályairól szóló 9/1999. (I.27.) FVM rendelet módosításáról kiadott 26/2002. (IV.13.) FVM rendelet 1.§-ának (1) bekezdése szerint: "A rendelet hatálya a hús-, bőr-, szőrme- és egyéb termékek előállítása céljából tenyésztett és tartott állatok - beleértve a strucc és az emu - levágására, leölésére, valamint azzal összefüggő mozgatására, elszállásolására, féken tartására és kábítására, továbbá ezen állatoknak járványügyi , illetve betegség-ellenőrzési célból történő leölési módszereire terjed ki."

Tehát a strucc és az emu a jelenlegi hatályos magyar jogszabályok szerint levágható.

A minisztériumnak nincs jogszabályi kötelezettsége arra, hogy az 1989. évi II. törvény alapján létrehozott és a cégbíróságon bejegyzett terméktanácsok működéséhez támogatást nyújtson. Ezért a terméktanácsoknak eddig sem nyújtott a minisztérium a költségvetési forrás terhére működési támogatást.

Mindezek alapján a 2004. évben a terméktanácsoknak nem tervezünk - köztük az Országos Futómadár Terméktanácsnak sem - működési támogatást nyújtani.

Kérem válaszom elfogadását.

Budapest, 2003. július 07.

Tisztelettel:
Dr. Németh Imre