K/2253/1.

Glattfelder Béla úr

országgyűlési képviselő

Fidesz MPP országgyűlési Képviselőcsoportja

Országgyűlés Irodaháza

BUDAPEST

Széchenyi rkp. 19.

1358

Tisztelt Képviselő Úr!

A Házszabály 91. §-a alapján K/2253. számon hozzám benyújtott, "Milyen tanulmányokat készíttetett a minisztérium?" című írásbeli kérdésére a következő választ adom.

Mint Ön előtt is ismeretes a minisztérium főleg háttérintézményeitől rendel meg tanulmányokat, és ezek közül is a legtöbb tanulmányt az AKII-től.

Mellékelten megküldöm a minisztérium által készíttetett tanulmányok jegyzékét.

Budapest, 2003. március "6"

Tisztelettel:
dr. Németh Imre


Megbízás tárgya

Megbízott/támogatott

Összege

birtokrendezés

VÁTI Kht.

5 000,000

a birtokrendezés vfi szempontjainak megalapozása

ReGIS 2100 Kft.

5 000,000

a birtokrendezés vfi szempontjainak megalapozása

Észak-nyugat Zalai Kistérség

4 000,000

a birtokrendezés vfi szempontjainak megalapozása

Kőszeg Város és Vonzáskörzete TFT

4 000,000

a birtokrendezés vfi szempontjainak megalapozása

Mohács Térségi TFT

5 000,000

a birtokrendezés vfi szempontjainak megalapozása

Észak-békés megyei ÖTFT

5 000,000

család és vidéki életmód mintái kutatás

Pro-Ruris Kkt.

5 610,000

cigány nők kutatása

Szent István Egyetem

3 600,000

Humán index kutatása

Szent István Egyetem

3 600,000

Szakmai koncepció kidolgozása

Green Harmony Kft.

690,000

Duna-Tisza Köze homokhátsági program

Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara

27 200,000

Duna-Tisza Köze homokhátsági program

Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara

12 000,000

Duna-Tisza Köze homokhátsági program

Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara

8 600,000

operatív program

Völgységi Kistérség

3 000,000

Magyar agráradaptáció, félidős felülvizsgálat és az agrárstruktúra átalakítása

Pro-Consult Kft.

5 500,000

Kutatási téma

Támogatott neve

Megítélt támogatás összege Ft

A fenntartható (tartamos) erdőgazdálkodás támogatása az innováció és a vállakozás segítségével a közép-európai erdészetben

ERTI

2 100 000

Üzemi fajtakisérletek értékelése, a fajtamegválasztás elősegítése

OMMI

9 260 000

Biomassza kisérleti terület fakitermelése és utolsó adatfelvétele

Lajta-Hansági Rt

2 137 000

Tesztüzem hálózat létesítésének alapjai, statisztikai körzetek kialakítása, szakmai és pénzügyi mutatórendszer kidolgozása

NyMoEgyetem

2 300 000

Az előhasználati és egyéb kis átmérőjű faválasztékok valamint másodnyersanyagok (ipari hulladékok és használt fatermékek)jellemzőinek vizsgálata és hasznosítási lehetőségeinek meghatározása

NyMoEgyetem

4 700 000

 

 

20 497 000

Tájékoztató a 102/2001. (XII. 16.) FVM rendelet alapján meghirdetett műszaki fejlesztés, technológiafejlesztés támogatása; nemesítést elősegítő támogatás jogcím 2002. évi pályázatán támogatást nyert témák listája

Műszaki fejlesztés

Sorszám

A téma címe

Kutatóhely neve

Támogatás összege
(eFt)

1.

Debreceni árkos művelés (DÁM), új kukoricatermesztési mód árkos talajműveléssel

Szilágyi Lajos, Debrecen

500

2.

Csonthéjas gyümölcsfajok (cseresznye, meggy, szilva) termesztésének intenzitásnövelése fitotechnikai műveletekkel

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Debrecen

1500

3.

Növényérzékeléssel működő környezetkímélő permetezési eljárás kifejlesztése, és bevezetésének megalapozása kertészeti ültetvényekben

FVM Műszaki Intézet, Gödöllő

5 500

4.

Természetszerű nyúltartás üzemi tartástechnológiájának kidolgozása és bemutatása

LAB-NYÚL Kft., Gödöllő

4 710

5.

Referenciaüzem továbbfejlesztése, korszerű technológia alkalmazása

Fűszerpaprika Kutató-Fejlesztő Kht., Kalocsa

8 640

6.

Dió oltványtermelés műszaki fejlesztése

dr. Szentiványi Péter, diónemesítő és termesztő vállalkozó

6 950

7.

Környezetkíméló növényvédőszerek és biológiai készítmények alkalmazási lehetőségei fűszerpaprikában

Szegedi Paprika Fűszer- és Konzervgyártó Rt., Szeged

993

8.

Energiatakarékos termesztést szolgáló beruházás, és környezetkímélő technológiai megoldások fejlesztése zöldséghajtatásban, bemutatók és kutatási feladatok végzésére alkalmas referenciaüzemben

Árpád Agrár Rt., Szentes

5 000

9.

Élelmiszerbiztonsági és higiéniai szempontoknak megfelelő fűszerpaprika alapanyag tárolási technológiai fejlesztése

Szegedi Paprika Fűszer- és Konzervgyártó Rt., Szeged

1 050

10.

Magasabb hozzáadott értékű gyorsfagyasztott zöldségkeverékek gyártási technológiájának fejlesztése

Arvit Hűtőipari Rt., Győr

5 000

11.

Biotranszformációra épülő gazdálkodási modell

Gálosi Bárka Kft., Almamellék

2 500

Technológiafejlesztés

Sorszám

A téma címe

Kutatóhely neve

Támogatás összege
(eFt)

1.

Monokelátos tápoldatok hozamnövelő hatásának vizsgálata a lucerna vetőmagtermesztésében

Mezőgazdasági Kutató-Fejlesztő Kht., Szarvas

3300

2.

Bükköny és lóbab fajták vetőmag- és takarmánytermesztési technológiájának korszerűsítése

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Nyíregyháza

2 500

3.

Árvíz és belvizes területek gazdaságos hasznosítására alkalmas alternatív növények termesztéstechnológiájának fejlesztése, ökonómiai tényezők elemzése

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Nyíregyháza

2 440

4.

A fehérvirágú édes csillagfürt vegyszeres gyomirtásának továbbfejlesztése, állománypermetezésre (posztemergens) alkalmas herbicidek kutatása, gyomirtási technológia kidolgozása

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Nyíregyháza

4 000

5.

Probiotikus élőflórás sajtkrémek kifejlesztése és hatásaik

Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft., Mosonmagyaróvár

10 000

6.

Nagytérségű öntözés feltételrendszerének továbbfejlesztése a hazai növénytermesztés versenyképességének javítása céljából

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Debrecen

2 000

7.

A szárazgazdálkodás és talajvédelem követelményeihez igazodó és gazdaságos talajművelési eljárások fejlesztése

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Karcag

8 000

8.

Környezetbarát, agronómiailag és ökonómiailag hatékony nitrogéntrágyázási rendszer gabonanövényeknél

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Debrecen

1 500

9.

Szigorúan anaerob probiotikus Bifidobacteriumok tömegtenyésztési technológiájának kidolgozása és a probiotikus készítmény tartósítása

Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kar, Budapest

2 000

10.

Gyógynövények intenzív, öntözéses technológiáinak bevezetése

Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar, Budapest

2 000

11.

Szalma táptalajon termesztett csiperke termésmennyiségének fokozása különböző eljárásokkal

Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar, Budapest

5 000

12.

Különböző paprikafajták termőképességének vizsgálata kőgyapotos termesztésben

Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar, Budapest

1 200

13.

Porózus szerkezetű, jól nedvesedő, darabos zöldség és gyümölcs szárítmányok (snack termékek) dielektromos (mikrohullámú) eljárással történő előállítási technológiájának kidolgozása

Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet, Budapest

3 200

14.

Nagy hidrosztatikus nyomáskezelés hatása húsfehérjékre

Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet, Budapest

7 500

15.

Cirok alapú élelmiszerek előállítási technológiáinak kifejlesztése

Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet, Budapest

3 000

16.

Mezőgazdasági és élelmiszeripari anyagok minőség- és azonosság-vizsgálata őrleményekből NIR (Közeli Infravörös Reflexiós) spektroszkópiával

Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet, Budapest

4 000

17.

A mustármag biológiailag aktív vegyületeinek vizsgálata a feldolgozási technológia optimálása céljából

Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet, Budapest

3 500

18.

Különböző takarmányozás technológiai és elhelyezési módok kialakítása és ezek hatása a hízósertések teljesítményére viselkedésére és vágóértékére az EU konformitás tükrében

Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet, Herceghalom

4 000

19.

Eltérő takarmányozási szinten, kísérleti körülmények között felnevelt üszők tejtermelésének, szaporodásának és életteljesítményének nyomon követése

Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet, Herceghalom

2 000

20.

A fejlődésben levő sertés C18:2 és C18:3 esszenciális zsírsavellátásának kísérletes hatásvizsgálata, valamint a hízlalás folyamán a zsírsav-beépülés mértéke az állati termékbe az etetés időtartamának függvényében

Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet, Herceghalom

1 000

21.

Őszi zab zöld növényként való hasznosítása pillangósokkal kevert vetésben

Gabonatermesztési Kutató Kht., Szeged

3 000

22.

Napraforgó termesztési technológia fejlesztése különös tekintettel a fajták speciális herbicid érzékenységére

Gabonatermesztési Kutató Kht., Szeged

1 500

23.

A vöröshagyma és fokhagyma gépesítési termesztéstechnológiájának továbbfejlesztése új agrotechnikai eljárások kidolgozásával és bevezetésével

Gabonatermesztési Kutató Kht., Szeged

3 000

24.

Szőlőültetvények gépesítési szempontból meghatározó fitotechnológiai műveleteinek vizsgálata

FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete, Eger

5 760

25.

Az egri borok irányított eresztéstechnológiájának fejlesztése és mikrobiológiai stabilitásának biztosítása

FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete, Eger

3 800

26.

Enzimkiegészítés és aroma anyagok vizsgálata a növendék nyulak takarmányozásában

Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet, Gödöllő

4 000

27.

Varroa atka és egyéb meghatározó tényezők szerepe a minőségi méztermelésben és a tenyésztésben

Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet, Gödöllő

4 300

28.

Természetes alapanyagú kiegészítőtakarmányok alkalmazása a brojlercsirke és a tojótyúk takarmányában

Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet, Gödöllő

2 000

29.

A takarmányozástechnológia korszerűsítése a szakszerű ásványianyag pótlás érdekében, a tejtermelő tehenészetekben

Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet, Herceghalom

2 000

30.

Takarmányipari penészek termotoleranciájának és kemorezisztenciájának kialakulási mechanizmusainak kutatása

Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet, Herceghalom

5 000

31.

Tejelő típusú üszők takarmányozástechnológiájának korszerűsítése

Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet, Herceghalom

4 000

32.

Ammónia-, nitrogén-oxid és metánemissziók a magyar mezőgazdaságból: teljes mezőgazdasági emissziós leltár, emissziós trendek, az emissziócsökkentés lehetőségei, ajánlások

Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet, Herceghalom

4 000

33.

A tartástechnológiai tényezők hatása az ellenőrzött tejelő állományok értékmérő tulajdonságaira és a termelés okozta környezeti terhelésre

Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet, Herceghalom

4 000

34.

Egy burgonya eredetű szárazság-specifikus promoter, mint találmány hasznosulását elősegítő kísérletek

Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, Gödöllő

7 000

35.

Egyenletes bontáson alapuló fokozatos (ernyős) felújítóvágás és csoportos szálalóvágás technológiáinak többszempontú összehasonlítása

Erdészeti Tudományos Intézet, Budapest

1 924

36.

Szénlekötés becslésére használható modell és szoftver fejlesztése

Erdészeti Tudományos Intézet, Budapest

1 055

37.

Vöröstölgy termesztés technológiai kísérletek beállítása a Tiszántúlon

Erdészeti Tudományos Intézet, Püspökladány

3 988

38.

Takarmánytermesztési kutatások a kiskérődzők folyamatos legelőntartása érdekében

Mezőgazdasági Kutató-Fejlesztő Kht., Szarvas

3 000

39.

Levél- és kalászbetegségek dinamikájának vizsgálata őszi búza genotípusoknál az integrált és ökogazdálkodási modellek biológiai alapjainak fejlesztése céljából

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Debrecen

2 800

40.

A vetésidő és a tőszámsűrítés hatásának vizsgálata extenzív és hagyományos napraforgó hibridek környezetkímélő termesztéstechnológiájára és a jövedelmezőségére a Nyírség savanyú homoktalajain

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Nyíregyháza

3 000

41.

Cseresznyetermesztés intenzitásának fokozása a Vogel-féle központi tengelyes korona alkalmazásával

Érdi Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Kht., Budapest

5 000

42.

Különböző növényvédelmi technológiák hatása kártevő Lepidopterák parazitoidjaira (cseresznye, meggy, alma)

Érdi Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Kht., Budapest

5 000

43.

Szabadon élő nitrogénkötő baktériumok felhasználása a szőlőültetvények N trágyázásában

FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete, Badacsony

2 800

44.

Energetikai pályázatok, beruházások ellenőrzése

FVM Műszaki Intézet, Gödöllő

13 000

45.

Minőségi lucernaszéna-készítés technológiájának kifejlesztése kis- és középüzemek számára

FVM Műszaki Intézet, Gödöllő

6 000

46.

Családi gazdaságok és középüzemek gabonaszárító- és tárolótelepi technológiai rendszerének kidolgozása

FVM Műszaki Intézet, Gödöllő

4 000

47.

Probiotikus mikroorganizmusok hatásának táplálkozástudományi igazolása

Országos Húsipari Kutatóintézet Kht., Budapest

2 000

48.

Oxigén- és vízgőzzáró műbelek színezésének hatása a húskészítmények eltarthatóságára

Országos Húsipari Kutatóintézet Kht., Budapest

5 000

49.

Fűszerpaprika termesztéstechnológiai kutatások

Fűszerpaprika Kutató-Fejlesztő Kht., Kalocsa

2 000

50.

Az alma- és körtefajták fáinak tűzelhalással (Erwinia amylovora) szembeni ellenálló képességét javító és környezetkímélő eljárás kifejlesztése

Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Kht., Újfehértó

6 720

51.

A cukorrépa nyári gyökérrothadásának vizsgálata, mesterséges fertőzési módszer kidolgozása különböző kórokozókkal és a toleráns fajták védekezésben betöltött szerepének vizsgálata mesterségesen fertőzött körülmények között, rizomániával is fertőzött viszonyok mellett

BETA Kutató Kft., Sopronhorpács

2 000

52.

A hazai cukorrépa termesztést veszélyeztető új betegségek ill. új betegség törzsek (Alacsony cukor szindróma és a rizománia P-típusa) PCR vizsgálatokra alapozott felmérése

BETA Kutató Kft., Sopronhorpács

2 000

53.

A hüvelyesek technológiafejlesztési kutatása

Kaposvári Egyetem Takarmánytermesztési Kutató Intézet, Iregszemcse

4 800

54.

Vetőmagtermesztés technológiájának fejlesztése sárgarépánál

Kecskeméti Főiskola, Kecskemét

576

55.

Rózsa hidrokultúrás termesztés-technológiájának fejlesztése, különös tekintettel a fajták összehasonlítására

Kecskeméti Főiskola, Kecskemét

1 899

56.

A tej konjugált linolsav tartalmának növelése takarmányozás útján

Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár

3 000

57.

A tolltépés okozta stressz kimutatása és csökkentése különböző módszerekkel ludakban

Szent István Egyetem, Gödöllő

6 000

58.

A paprikahajtatás technológiai fejlesztésének kérdései környezetbarát megoldásokkal

Szent István Egyetem, Gödöllő

3 263

59.

A támrendszeres paradicsom termesztés technológiájának fejlesztése a termésképzés összefüggései alapján

Szent István Egyetem, Gödöllő

2 000

60.

Gyep felújítás-technológiafejlesztés vezérnövény rekonstrukcióval

Szent István Egyetem, Gödöllő

3 000

61.

Talajlazítással egyidejű hígtrágya talajbavitelének technológiája

Szent István Egyetem, Gödöllő

3 000

62.

Ökológiai, etológiai és állatvédelmi vizsgálatok adott ökológiai viszonyok között tenyésztett őshonos állatfajokkal és technológiai változatok kidolgozása a Nemzeti Agrár Környezetvédelmi Program Célkitűzései alapján

Szent István Egyetem, Gödöllő

2 000

63.

Önmagában és keverékben termesztett szálastakarmány növények felhasználása a kérődzők folyamatos zöldtakarmányozásban

Kaposvári Egyetem, Kaposvár

4 000

64.

Ragadozó halivadék (harcsa) nevelés jövedelmező technológiájának kidolgozása rizsföldekre

Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas

2 000

65.

Új fajok bevezetésének lehetősége az akvakultúrában, különös tekintettel a változó fogyasztói igényekre és az értékesítési csatornákra

Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas

3 014

66.

A süllő iparszerű termelési technológiájának kidolgozása

Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas

5 000

67.

A szennyvíz mikroöntözéses hasznosítása réti talajon

Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas

4 000

68.

A víztakarékos öntözés és a N műtrágyázás együttes hatása a kertészeti növények termésösszetevőire

Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas

5 000

69.

A tápanyag eltávolítás hatékonyságának vizsgálata intenzív haltermelő telep elfolyó vizének kezelésére szolgáló rendszerben

Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas

3 000

70.

Prevención alapuló környezetbarát halegészségi technológia kidolgozása intenzív körülmények között nevelt halfajoknál

Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas

6 400

71.

Az oltás hatása a hajtatott paradicsom termésképzésére

Szent István Egyetem, Gödöllő

1 988

72.

Támrendszeres zöldségtermesztési technológiák fejlesztése, ökonómiai vizsgálata

Szent István Egyetem, Gödöllő

2 000

73.

Új termékfejlesztési rendszer a kis és közepes élelmiszeripari vállalatok számára, kereskedelmi láncok saját márkanevét viselő termékek fejlesztéséhez ajánlott módszerekre, előnyeire, hátrányaira és gazdaságossági elemzésével

Campden és Chorleywood Élelmiszeripari Fejlesztési Intézet Magyarország Kht., Budapest

1 000

74.

Különböző érésidejű szójafajták termesztéstechnológiájának fejlesztése öntözéssel és környezetkímélő tápanyagpótlással

Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas

2 000

75.

Környezetkímélő növényvédelmi technológiák elméleti és gyakorlati alapjainak megteremtése kertészeti kultúrákban, zöldségnövények sávos termesztési kísérletein keresztül

Szent István Egyetem, Gödöllő

2 000

76.

A tápláló öntözés hatása chardonnay szőlőből készült mustok és borok minőségére, illékony aromaanyag tartalmára

FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete, Kecskemét

4 000

77.

Az integrált növényvédelmi technológia és az ökológiai termesztés fejlesztése Vegesol típusú fungicidek modellezésével

Szent István Egyetem, Gyöngyös

6 000

78.

Harmatgomba (Stropharia rugoso annulata) pálcikáscsíra előállítás technológiájának kidolgozása

Zöldségtermesztési Kutató Intézet Rt., Kecskemét

3 000

79.

Évelő rozs termesztéstechnológiájának fejlesztése

Szent István Egyetem, Kompolt

1 500

80.

Az ökológiai gazdálkodás szántóföldi növénytermesztésben alkalmazható termelési, tápanyag-visszapótlási módszereinek fejlesztése, kidolgozása

Szent István Egyetem, Kompolt

2 000

81.

Tenyészkos-nevelő Központi Teszttelep tartási- és takarmányozási technológiáinak korszerűsítése és technológiai fejlesztése

Kaposvári Egyetem, Kaposvár

28 710

82.

Őshonos állatfajok (magyarszürke, mangalica) húsminőségének javítása tartási, takarmányozási módszerekkel

Kaposvári Egyetem, Kaposvár

19 866

83.

Az Asteraceae családba tartozó néhány perspektivikus gyógynövényfaj ökológiai termesztéstechnológiájának kifejlesztése

ÖKOHERBA Kft., Herencsény

1 500

84.

A sörárpa termesztéstechnológia minőségorientált fejlesztése

Gabonatermesztési Kutató Kht., Szeged-Táplánszentkereszt

5 560

Nemesítés

Sorszám,

A téma címe

Kutatóhely neve

Támogatás összege
(eFt)

1.

Új lóbab és tavaszi bükköny fajták nemesítése a termésstabilitás növelése érdekében

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Nyíregyháza

2 250

2.

Ornamentális napraforgó nemesítése

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Nyíregyháza

2000

3.

Rózsanemesítés

Márk Gergely, Budapest

500

4.

Nemesítés a betegségekkel szembeni ellenállóképesség javítása, a szárazságtűrő képesség növelése és a korszerű táplálkozási igények kielégítése céljából új babfajták előállítására

Hortseed Magszaporító és Szolgáltató Kft., Mezőkovácsháza

4 000

5.

Fehérbort adó minőségi szőlőfajták nemesítése, és hasznosítása Magyarország különböző termőtájain

Veszprémi Egyetem, Keszthely

3 500

6.

Nyári salátafajták és salotta hagymafajták nemesítése

Veszprémi Egyetem, Keszthely

750

7.

Zöldborsó fajták nemesítése

AGRONA Bt., Debrecen

2 800

8.

Nagy ásványianyagtartalmú élelmiszeripari alapanyagok felkutatása őszi- és tavaszi búzanemesítési alapanyagokban

Album Castrum Bt., Martonvásár

4 000

9.

Szárazságtűrő cseresznye- és meggyalany nemesítés valamint alanyértékelést szolgáló tartamkísérletek folytatása

Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar, Budapest

3 000

10.

Magas biológiai értékű, piacképes orvosi kamilla kemotípusok szelekciója, fajtaelőállítása

Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar, Budapest

1 600

11.

A belvizes területek hasznosítása. A terméskiesés mérséklésére alkalmas rövid tenyészidejű napraforgó, szója és kukorica nemesítése, takarmánykeverékek előállítása

Gabonatermesztési Kutató Kht., Szeged

750

12.

Szintetikus populációk tervezése és létrehozása kiváló hőtűrésű kukorica beltenyésztett törzsek előállításához

Gabonatermesztési Kutató Kht., Szeged

5 000

13.

Hazai durum búza (T. Durum desf.) genotípusok szemkeménységének vizsgálata, tekintettel a felhasználói minőség és az évjárat hatására

Gabonatermesztési Kutató Kht., Szeged

4 000

14.

Két DH búzapopuláció kalászfuzáriummal szembeni rezisztenciájának molekuláris jellemzése QTL analízissel

Gabonatermesztési Kutató Kht., Szeged

2 000

15.

A termőképesség, ill. a betegségekkel szembeni ellenálló képesség növelése érdekében nemesített paradicsomfajták biológiailag aktív vegyületeinek változása a fajták vonatkozásában

Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet, Budapest

4 000

16.

Kis erukasavtartalmú mustárfajta nemesítése célzott élelmiszeripari-, és takarmányozási felhasználásokra

Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet, Budapest

4 000

17.

Magas szárazanyag tartalmú, betegségekkel szemben toleráns, a gépesítést jól tűrő, szárítmányipari célra alkalmas, dughagymás és magról vetett vöröshagyma fajták nemesítése

Gabonatermesztési Kutató Kht., Szeged

4 000

18.

Szarvatlanság előrejelzése molekuláris genetikai módszerekkel húsmarha populációkban

Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet, Herceghalom

6 000

19.

Sertéshús és szalonna lipidösszetételének módosítása az egészséges táplálkozás irányelvei szerint

Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet, Herceghalom

6 000

20.

Klónszelekciós és honosítás Tokaj-hegyalján a minőségi szőlő- és bortermelés érdekében

FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete, Eger

5 000

21.

A püspökladányi akác magtermelő ültetvény utódvizsgálatainak beindítása

Erdészeti Tudományos Intézet, Püspökladány

1 985

22.

A Nemzeti Fajtajegyzékben szereplő akácfajták fatermésének, törzsminőségének és táji alkalmazhatóságának értékelése a piaci pozíció javítása érdekében, a nemesítői fajtakísérletek és az ország különböző tájain létesített üzemi termesztési kísérletek újabb eredményei alapján

Erdészeti Tudományos Intézet, Budapest

2 400

23.

Klímaviszonyainkhoz jól alkalmazkodó pázsitfüvek és díszítő célú, aromanövényként is alkalmazható fajták nemesítése

Érdi Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Kht., Budapest

5 000

24.

Parki kiültetésre alkalmas polianta, floribunda, nagyvirágú- és floribunda- kúszó rózsafajták klímatűrése Magyarországon, elsősorban a szárazságtűrés, légköri aszály és napsugárzás toleranciájának vizsgálatával, különös tekintettel a magyar nemesítésű rózsafajtákra

Érdi Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Kht., Budapest

5 000

25.

Az alanyfajták megválasztása a Kékfrankos hazánk legelterjedtebb minőségi vörösbort adó fajtájához tartamkísérlet alapján

FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete, Pécs

3 000

26.

Tönkölybúza nemesítése

Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár

2 500

27.

Perzisztens, jó szántóföldi lisztharmat-ellenállóságú tetrapolid vöröshere-fajta nemesítése

Szent István Egyetem Fleischmann Rudolf Mezőgazdasági Kutatóintézete, Kompolt

3 120

28.

Ökológiai típusú tartásra alkalmas, árutermelő pulykakeresztezések vizsgálata magyar parlagi pulykafajták felhasználásával

LAB-NYÚL Kft., Gödöllő

2 000

29.

A tejelő szarvasmarhák reprodukciós teljesítményének fokozása korai laboratóriumi vemhességvizsgálati, és komplex spermavizsgálati tesztek segítségével

Országos Mesterséges Termékenyítő Rt., Gödöllő

18 500

30.

Konvencionális nemesítés és hibridfajták előállítása

Fűszerpaprika Kutató-Fejlesztő Kht., Kalocsa

7 000

31.

Silókukorica hibridek beltartalmának és emészthetőségének javítása nemesítéssel

Magyar Tudományos Akadémia Mezőgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár

2 000

32.

A differenciált minőségi igényeknek is megfelelő rövid tenyészidejű, nagy termőképességű, szójafajták nemesítése

Gabonatermesztési Kutató Kht., Szeged

7 000

33.

A tavaszi repcetermesztés hatékonyságának javítása nagy termőképességű hibridfajták előállításával

Gabonatermesztési Kutató Kht., Szeged

3 000

34.

Takarmány- és parkfűfajták szárazságtűrő valamint betegségekkel szembeni ellenálló képességének növelése

Mezőgazdasági Kutató-Fejlesztő Kht., Szarvas

5 000

35.

Biotechnológiai úton előállítandó tűzelhalás (Erwinia amylovora) ellenálló almafajták környezetvédelmi kockázatának csökkentése

Magyar Tudományos Akadémia Növényvédelmi Kutatóintézete, Budapest

3 500

36.

Komplex rezisztenciák kialakítása paprika és bab fajtákban

Veszprémi Egyetem, Keszthely

1 000

37.

A málna és szeder betegségekkel és kártevőkkel szembeni ellenálló-képességének javítása

Fertődi Gyümölcstermesztési Kutató Fejlesztő Intézet Kht., Sarród

6 000

38.

Napraforgó hibridek ellenállóságának vizsgálata szádor (Orobanche cumana Wallr.) rasszok fertőzésével szemben

Gabonatermesztési Kutató Kht., Szeged

3 000

39.

A Drechslera Tritici-Repentis-el szembeni ellenállóság tesztelésére alkalmas módszerek kifejlesztése őszi búzában

Gabonatermesztési Kutató Kht., Szeged

3 000

40.

Tavaszi kalászos gabonafélék stressztűrésének és beltartalmi mutatóinak növelése

Gabonatermesztési Kutató Kht., Szeged

5 000

41.

A tölgyek ellenállóképessége, a tölgyfajok kórokozókkal szembeni toleranciájának genetikai lehetőségei

Erdészeti Tudományos Intézet, Sárvár

3 750

42.

Mandula fajták és hibridek moníliával (Monilinia laxa) szembeni ellenálló-képességének vizsgálata

Érdi Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Kht., Budapest

2 000

43.

Jó termőképességű, betegség-ellenálló, szárazságtűrő takarmányborsó fajták nemesítése

Kaposvári Egyetem, Iregszemcse

4 000

44.

A környezettudatos integrált termesztési rendszerekben stabilan magas hozamú és megfelelő minőségi mutatókkal rendelkező, a betegségekkel és abiotikus stresszhatásoknak ellenálló napraforgó hibridek nemesítése

Kaposvári Egyetem, Iregszemcse

4 000

45.

Triticale nemesítés, abiotikus és biotikus stressztényezőkkel szembeni ellenállóképesség növelése új, primer triticale törzsek előállítása

Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár

1 922

46.

Lisztharmat ellenálló tavaszi árpa előállítás hatékonyságának növelése provokációs nemesítéssel

Szent István Egyetem Fleischmann Rudolf Mezőgazdasági Kutatóintézete, Kompolt

3 000

47.

Szárazságtűrő és betegség-ellenálló fásszárú dísznövények nemesítése és a csatlakozó termesztéstechnológiák kifejlesztése

Szent István Egyetem, Kertészettudományi Kar, Budapest

3 000

48.

Kóros életfolyamatok kialakítását gátló biotermesztésre, alkalmas cékla nemesítési alapanyag kiválasztása, betegségekkel szemben ellenálló-képesség javítása

Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas

1 600

49.

A szőlő látens Agrobacterium vitis és A tumafaciens fertőzöttségének kimutatása a hagyományos mikrobiológiai és biokémiai valamint modern genetikai módszerek alkalmazásával

FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete, Kecskemét

2 000

50.

Fűszerpaprika rezisztencia nemesítése Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria baktériummal szemben

Fűszerpaprika Kutató-Fejlesztő Kht., Kalocsa

5 000

51.

Magas minőségi igényeket kielégítő borsó és bab fajták nemesítése, különös tekintettel a betegségellenállóságra

Zöldségtermesztési Kutató Intézet Rt., Kecskemét

2 800

52.

A szemescirok szárazságtűrő-képességének és termésstabilitásának fejlesztése gyökérszelekciós módszerrel

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Karcag

4 000

53.

Tájtermesztésnek megfelelő búzafajták nemesítése, különös tekintettel a télállóképesség javítására

Gabonatermesztési Kutató Kht., Szeged

2 000

54.

Az őszi búza szárazságtűrő-képességének fejlesztése

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Karcag

4 000

55.

Évelő rozs szárazságtűrésének fokozása kedvező és kedvezőtlenebb talajviszonyok között végzett szelekcióval

Szent István Egyetem Fleischmann Rudolf Mezőgazdasági Kutatóintézete, Kompolt

2 000

56.

Szárazságtűrés fokozására irányuló nemesítés elősegítése

FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete, Kecskemét

3 000

57.

Szárazságtűrő szőlőfajták nemesítése

FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete, Kecskemét

5 000

58.

Genotípusok és agrotechnikai tényezők interaktív vizsgálata (GxE interakciók) őszi búzánál tartamkísérletben

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Debrecen

4 455

59.

A növénytáplálás összefüggéseinek vizsgálata "Talaj+trágya+növény" rendszerben a termőhely-specifikus trágyázás fejlesztéséhez

Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas

2 000

60.

Tartamkísérletek jelentősége a talaj-növény rendszerben végbemenő változások nyomon követésében

Veszprémi Egyetem, Keszthely

9 000

61.

Az integrált és az ökológiai növénytermesztési rendszer továbbfejlesztése a tartamkísérletek alapján

Veszprémi Egyetem, Keszthely

4 500

62.

Műtrágyázási tartamkísérletek (OMTK) végzése a Közép-Tiszamente okszerű trágyázási gyakorlatáért

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Karcag

3 500

63.

Szemes- és silókukorica hibridek N-műtrágyareakciójának analízise eltérő környezetben

Magyar Tudományos Akadémia Mezőgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár

3 000

64.

A búza víz- és tápanyaghasznosító képességének javítása kemotechnikai szelekciós módszerekkel, tartamkísérletekben

Gabonatermesztési Kutató Kht., Szeged

2 000

65.

A tápanyag-ellátottság hatása a napraforgó gombabetegségeire, műtrágyázási tartamkísérletben, meszes réti talajon

Gabonatermesztési Kutató Kht., Szeged

2 000

66.

A szőlő fagytűrésének vizsgálata a vessző szénhidráttartalmának kromatográfiás módszerekkel történő elemzésével

FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete, Eger

4 000

67.

Országos hálózatban folytatott műtrágyázási tartamkísérletek végzése

Kaposvári Egyetem, Iregszemcse

4 000

68.

Hazai nemesítésű kukoricahibridek vizsgálata multifaktorális tartamkísérletben

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Debrecen

3 000

69.

Öntözetlen szikes gyepek eltérő adagú kémiai talajjavítása és tápanyag ellenőrzési rendszerének harmonizálása szabatos szántóföldi tartamkísérlet alapján

Tessedik Sámuel Főiskola, Mezőtúr

2 000

70.

Gyógy-fűszer- és alternatív növények nemesítésére, honosítására valamint ezek termesztéstechnológiájának kimunkálására irányuló kutatások

Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár

2 000

71.

Molekuláris markerekkel történő fajtaazonosítás és fajtavédelem a réghonosult lúd- és pulyka fajokon

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Debrecen

4 500

72.

Molekuláris markerek keresése a kukoricában, és felhasználásuk a szelekciós hatékonyság növelésében

Gabonatermesztési Kutató Kht., Szeged

5 000

73.

Specifikus levélrozsda patotípusok izolálása őszi búza molekuláris rezisztencia genetikai kutatásaihoz

Gabonatermesztési Kutató Kht., Szeged

5 000

74.

Mesterségesen beépített marker génre (bar) épülő, in vitro szelekciós módszer kidolgozása növénynemesítési felhasználásra búzában

Gabonatermesztési Kutató Kht., Szeged

4 600

75.

A házinyúl angóra mutációjának molekuláris genetikai vizsgálata

Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet, Gödöllő

4 000

76.

Molekuláris markerek alkalmazása gombabetegségeknek ellenálló szőlőfajták nemesítésében

FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete, Eger

1 600

77.

A szarvasagancs fejlődésében szerepet játszó gének azonosítása, térképezése és felhasználása az állattenyésztésben és humán gyógyászatban

Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, Gödöllő

5 700

78.

A gabonalisztharmat (Erysiphe graminis f. s.tritici) elleni rezisztencia fokozása a búza (Triticum aestivum L.) fajban biotechnológiai eszközökkel

Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, Gödöllő

7 000

79.

Agronómiailag fontos tulajdonságok molekuláris markerezése a markerekkel támogatott nemesítés hazai megalapozása érdekében paprikánál

Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, Gödöllő

6 000

80.

Az erőteljes izmoltság kialakulásáért felelős miosztatin hatását módosító gének térképezése

Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, Gödöllő

4 000

81.

A lucerna genetikai térképének továbbfejlesztése és referenciapontok létrehozása a genomban BAC klónok azonosításával

Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, Gödöllő

12 000

82.

A GMO tartalom minőségi és mennyiségi kimutatási módszereinek fejlesztése

Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, Gödöllő

12 000

83.

Molekuláris markerek kifejlesztése és felhasználásuk a búzatérképezésben

Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, Gödöllő

8 500

84.

Rezisztens paradicsom fajták nemesítése és a fajták, hibridek megkülönböztetésére alkalmas RAPD, valamint mikroszatellit markerek vizsgálata

Zöldségtermesztési Kutató Intézet Rt., Kecskemét

3 500

85.

A Kéknyelű fajta és a Badacsony hibridek vizsgálata izoenzimes módszerrel

FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete, Badacsony

2 544

86.

A magyarországi pontyfajták genetikai jellemzése molekuláris genetikai módszerekkel

Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas

5 000

87.

Növények steril tenyésztése során bekövetkező spontán genetikai változások elemzése

Fertődi Gyümölcstermesztési Kutató Fejlesztő Intézet Kht., Sarród

6 400

88.

Cseresznye és meggyfajták szabadalmi oltalmának Németországra, Olaszországra, Franciaországra és Spanyolországra történő kiterjesztése

Érdi Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Kht., Budapest

2 884

89.

Martonvásári nemesítésű kalászos gabonafajok és fajtáik, valamint hibridkukoricák külföldi állami elismertetése

Magyar Tudományos Akadémia Mezőgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár

2 000

90.

ZKI Rt. fajtáinak bejelentése, Romániában, Jugoszláviában, Horvátországban, Szlovákiában, Törökországban és az Európai Unióban

Zöldségtermesztési Kutató Intézet Rt., Kecskemét

6 000

Tájékoztató a 2002. évi agrár K+F feladatok megvalósítása pályázati kiírás nyeretes pályázatairól

pályázó

témacím

támogatás

FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete, Badacsony

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén keletkező egyes szerves hulladékok felhasználása az integrált szőlőtermesztésben, talajtakarási célra

1800 eFt

Szent István Egyetem

Az operációkutatás módszereinek integrált, újszerű alkalmazása a családi gazdaságok stratégiai döntéseinek támogatására

1000 eFt

Szent István Egyetem

A tejtermelés versenyképességének növelése menedzsment és informatikai eszközök alkalmazásával

1500 eFt

Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet

A magyar mezőgazdaság az adatok tükrében, a rendszerváltás után

2000 eFt

Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet

Vadhús-eredetet igazoló, DNS alapú ellenőrző módszer kidolgozása a hazai húsipari termékek nemzetközi versenyképességének fokozása érdekében

2000 eFt

Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet

Áruelemzési és termékelőny kommunikációját elősegítő vizsgálatok a regionális élelmiszerek érvényesülési lehetőségeinek megismerésére és fejlesztésére

1500 eFt

Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet

Mioglobin meghatározásán alapuló, színstabilitást ellenőrző módszerek kidolgozása a hazai sonkafélék és nyers húsok nemzetközi versenyképességének fokozása érdekében

2000 eFt

FVMMI GM Gépminősítő Kht.

A szálastakarmányok betakarításánál alkalmazott környezetszennyező műanyagok kiváltási lehetőségének kutatása

3000 eFt

Erdészeti Tudományos Intézet

Minimális talajbolygatással járó természet közeli erdőfelújítási módszerek vizsgálata a Tiszántúlon

2000 eFt

Országos Húsipari Kutatóintézet Kht.

Húskészítményekből különböző állatfajok kimutatására alkalmas enzim-immunreakciós módszer vizsgálata

3500 eFt

Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet

Hatékonysági vizsgálatok az ökológiai baromfitartás állategészségügyi technológiájának kidolgozásához

3000 eFt

Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet

Ökológiai gazdálkodásban elfogadott varroa atka (Varroa destructor) elleni védekezési módszerek vizsgálata

2500 eFt

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum

Jász-Nagykun-Szolnok megye agrárstruktúra-fejlesztésének tudományos megalapozása

2000 eFt

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum

Az ökológiai gazdálkodásra való áttérés technológiai megoldásainak talajtani, növényvédelmi, illetve ökonómiai vizsgálata Karcag környéki szántóterületen

1500 eFt

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum

A "Biokál" természetes alapanyagú készítmény hatásvizsgálata szántóföldi és kertészeti kultúrákban, gyümölcsösben

1000 eFt

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum

A működési és pénzügyi kockázat kezelésének vizsgálata a magyar szarvasmarha- és juhágazatban

2000 eFt

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum

Az Állatvédelmi Törvény előírásait figyelembe vevő élőállat-szállítási technológiák értékelése

2000 eFt

Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Kht.

A környezet peszticid-terhelés csökkentésének elérése az almatermésű és csonthéjas gyümölcsök integrált növényvédelmében

5500 eFt

Halászati és Öntözési Kutatóintézet

Az intenzív haltenyésztésnél felszabaduló termálvíz hasznosítása

2000 eFt

Halászati és Öntözési Kutatóintézet

Eljárások az étkezési hal minőségét hátrányosan befolyásoló egyes íz- és szagrontó anyagok keletkezésének megakadályozására, illetve felhalmozódás esetén a halhúsból történő eltávolításra

2800 eFt

Halászati és Öntözési Kutatóintézet

Klórozott szénhidrogén szermaradványok előfordulásának felmérése ökológiai haltermelésre jelölhető halastavakban

3000 eFt

Halászati és Öntözési Kutatóintézet

A hazai rizsfogyasztási szokások felmérése az ország egyes régióiban

3500 eFt

Szent István Egyetem

Természetes anyagokkal dúsított (egészségóvó) árutojás előállítás kidolgozása

2500 eFt

Tessedik Sámuel Főiskola

Kísérletek sertéshígtrágyából kinyerhető biogázmennyiség fokozására

2500 eFt

Gabonatermesztési Kutató Kht.

Környezeti egyensúlyok helyreállítását célzó termesztéstechnológiai kutatások őszi búzában

2500 eFt

Szent István Egyetem

A növénytermesztés környezeti hatásainak vizsgálata

2500 eFt

FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete, Pécs

Környezetkímélő szőlőtermesztési technológia fejlesztése különös tekintettel az Esca kártételének mérséklésére

3000 eFt

Gabonatermesztési Kutató Kht.

A kukoricatermesztés környezetkímélő technológiai változata három fontos elemének tanulmányozása kisparcellás kísérletekkel, illetve üzemi vizsgálatokkal

2500 eFt

Gabonatermesztési Kutató Kht.

Környezetkímélő sörárpa termesztési technológiák lehetősége a kemikáliák használatának racionalizálásával

2500 eFt

Szent István Egyetem

A növényvédőszer használat kockázat csökkentés üzemi szintű mérésére szolgáló ökonómiai módszerek magyarországi alkalmazhatóságának vizsgálata

1000 eFt

Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet

A különböző méretű kecsketenyésztő gazdaságok ökonómiai elemzése

1500 eFt

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum

Az ökológiai gazdálkodás elemzése állati termékelőállító mezőgazdasági vállalkozásokban

1500 eFt

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum

A nemzetközi gyakorlatnak megfelelő mezőgazdasági adatbázis és ökonómiai kalkulációk megalapozása

2500 eFt

MTA Alkalmazott Állatgenetikai és Biotechnológiai Kutató Csoport

Termelési és másodlagos tulajdonságok abszolút és viszonylagos gazdasági értéke a szarvasmarhánál és sertésnél

1500 eFt

Gabonatermesztési Kutató Kht.

Hagymafélék ökológiai gazdálkodási igényeit kielégítő szaporítóanyag előállítás technológiájának kidolgozása

2900 eFt