K/382/1.

Válasz a K/382. sz. írásbeli kérdésre:
"Milyen állami hozzájárulást kapnak a nagyréviek a másodlagos ár- és belvízkárok enyhítésére?"

Farkas Imre úr

országgyûlési képviselõ

Budapest

Tisztelt Képviselõ Úr!

Az egész magyar társadalmat megrázta a tiszai árvíz által okozott pusztítás. A károsultak már az elsõ pillanatoktól kezdve érezhették, hogy nem maradtak magukra problémájukkal, hiszen rendkívül széles körbõl érkezett segítség. Magánszemélyek, gazdasági társaságok és nem utolsó sorban az állam sietett nemcsak az árvízi védekezés, de a helyreállítás és az újjáépítés során is a bajba jutottak segítségére.

Nagyréven - de a térségben több más településen is - megtörtént a közvetlen károk enyhítése. Emellett Nagyrév a vis maior tartalékból
30,4 M Ft-os támogatásban részesült, a védekezés során megrongálódott utak helyreállítására. A most jelzett károk azonban jóval a nemzeti összefogást igénylõ, országos jelentõségû és kihatású természeti csapásokat követõen keletkeztek.

A sajnálatos módon bekövetkezett lakóház-roskadások nem kizárólag az ár- és belvizek, valamint a védekezéssel kapcsolatos szállítások következményei. Sok esetben vezethetõk vissza a vályogházak szakszerûtlen építésére, azok természetes elöregedésére, a talajvízszint emelkedésére, a házak esetenként elhanyagolt állapotára.

A jelenlegi helyzetet véleményem szerint csak a következõ esõzésig, illetve kiszáradásig konzerválná a Képviselõ Úr részérõl javasolt állami támogatás. Meggyõzõdésem, hogy Nagyrév és a térség komplex problémáját nem lehet a helyreállítás és újjáépítés célhoz kötött, esetleges keretei között kezelni.

A probléma megoldása összetett feladat, amelynek során a régióban sürgõsen szükséges feltárni a talajvízszint hosszabb távú prognózisát; felülvizsgálni a területen folytatható építési gyakorlatot, az alkalmazható technológiai elõírásokat; kialakítani az infrastruktúra fejlesztésének, a gazdaság fellendítésének stratégiáját; kitûzni a régiós célokat; megtervezni a térség jövõjét.

A Belügyminisztérium feladatrendszerében és hatáskörében bekövetkezett változások az ilyen jellegû problémák szélesebb körû vizsgálatát tehetik lehetõvé. A tárca - a jogszabályok által meghatározott keretek között - igyekszik minden segítséget megadni a bajba jutott embereknek.

Az esetlegesen életveszélyessé vált lakóépületek károsultjainak segítésére - bár életveszélyrõl nincs tudomásunk - a szokásos keretek természetesen jelenleg is adottak a 9/1998. (I. 23.) Kormány rendeletben meghatározottak szerint.

Budapest, 2002. július 4.

Üdvözlettel:
Dr. Lamperth Mónika