Mellékletek

1. Válogatás az adatvédelmi biztos ajánlásaiból*

2. Az adatvédelmi biztos közleményei

*A válogatás az ajánlások és állásfoglalások eredeti szövegét tartalmazza. _Az anonimizálást, az értelmezõ címek utólagos hozzáadását, valamint az állásfoglalás tartalmát nem érintõ rövidítéseket []-lel jelöltük.


Az internettel összefüggõ adatkezelések egyes_kérdéseirõl szóló adatvédelmi biztosi ajánlás

A büntetõ törvénykönyv személyes adatok kezelésével kapcsolatos rendelkezéseinek módosítását kezdeményezõ adatvédelmi biztosi ajánlás

A Millenniumi Országjáró országos programajánló és kulturális magazin postázásával összefüggõ adatkezelésekkel kapcsolatos adatvédelmi biztosi ajánlás

Tájékoztató a Millenniumi Országjáró országos programajánló és kulturális magazin postázásával összefüggõ adatkezelésekkel kapcsolatos adatvédelmi biztosi eljárásról

Tájékoztató a kép- és hangfelvételt rögzítõ berendezések mûködtetésével összefüggõ_eddigi adatvédelmi gyakorlatról