MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
KORMÁNYA

H/1034. számú
határozati javaslat

a Magyar Köztársaság hozzájárulásáról a koszovói válság megoldását célzó NATO-fellépéshez tárgyában hozott 59/1998. (X.15.) OGY határozat módosításáról

A javaslat elõadója: Dr. Martonyi János
külügyminiszter

Budapest, 1999. március


Az Országgyûlés
.../1999. (...) OGY
határozata

a Magyar Köztársaság hozzájárulásáról a koszovói válság megoldását célzó NATO-fellépéshez tárgyában hozott 59/1998. (X.15.) OGY határozat módosításáról

1./A Magyar Köztársaság hozzájárulásáról a koszovói válság megoldását célzó NATO-fellépéshez tárgyában hozott 59/1998. (X.15.) OGY számú határozat szövege helyébe a következõ új szöveg lép:

"Az Országgyûlés

az Alkotmány 40/C. §-ának (1) bekezdésére tekintettel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a koszovói válság rendezésére vontakozó ENSZ határozatok érvényesítésére irányuló NATO-fellépésben részt vevõ felderítõ, harci és szállító repülõgépek, valamint helikopterek a Magyar Köztársaság légterét, repülõtereit, ezek kiszolgáló objektumait és repülésirányító berendezéseit e mûveletek céljaira és idõtartama alatt korlátozások nélkül igénybe vegyék."

2./ Ez a határozat elfogadásakor lép hatályba.

INDOKOLÁS

A nemzetközi közösség intenzív közvetítõi tevékenysége ellenére a jugoszláv fél elutasító magatartása miatt a koszovói válságra mindeddig nem sikerült politikai megoldást találni. Ezért a felek közötti béke megállapodás kikényszerítésére a katonai fellépés válik szükségessé. A NATO fõtitikára, miután egyeztetett a szervezet tagországaival, kiadta a parancsot a jugoszláv katonai célpontok elleni légicsapások megindítására.

Az Amerikai Egyesült Államok budapesti Nagykövetsége útján a Magyar Köztársaság hivatalos felkérést kapott arra, hogy a lehetséges koszovói hadmûveletben részt vevõ repülõgépek számára biztosítsa a magyar légtéren való átrepülés és a magyar területen történõ le- és felszállás, illetve az ehhez kapcsolódó földi kiszolgáló tevékenység engedélyezését. Az 59/1998. (X.15.) OGY határozat jelenleg hatályos szövege csak a légtér igénybevételét tartalmazta. A benyújtott határozati javaslat a katonai légi jármûvek katonai vagy mûszaki okból történõ le- és felszállásának, valamint földi kiszolgálásának engedélyezésére is vonatkozik.

Magyarország a NATO teljes jogú tagjaként a Washingtoni Szerzõdés 5. cikkelyébõl fakadóan a szövetség teljes körû biztonsági garanciáját élvezi.