Kedves Látogató!

 

Az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportja két nagy területet tud magáénak az Országgyűlés nemzetközi kapcsolatainak tekintetében. Hazai viszonylatban segíti az Országgyűlés keretein belül országgyűlési képviselők által létrehozott két- és többoldalú baráti tagozatok munkáját, valamint az IPU magyar tagozataként működve részt vesz annak nemzetközi tevékenységében.

A 2010-2014-es ciklusban 69 baráti tagozat működött, melyekben közel 300 képviselő tevékenykedett. Ezek kezdetektől fogva fontos részét képezték az Országgyűlés kétoldalú külügyi kapcsolatainak, segítve az érintett relációk politikai, gazdasági és kulturális együttműködését.

Lévén a legtöbb tagparlamentet magába foglaló és valamennyi nemzetközi szervezet között legrégebben alapított világszervezet, az Interparlamentáris Unió évente két közgyűlést és számos szakosított konferenciát szervez a világ különböző pontjain, melyeken az Országgyűlés hivatalos küldöttségek delegálása révén – lehetőségeihez mérten - képviselteti magát.

A Magyar Országgyűlés jelenleg 7 nemzetközi szervezetbe küld delegációt, köztük az Interparlamentáris Unióba, mely nemzetközi parlamenti szervezet tevékenységében a Magyar Országgyűlés 1889 óta alapító tagként vesz részt. A szervezetben történő megjelenésünk külpolitikai jelentőségét az adja, hogy az Országgyűlés ez idáig nyolc alkalommal jelölhetett képviselőt az IPU 15 fős csúcsszervébe, az IPU Végrehajtó Bizottságába, melyben legutóbb 2006 őszéig bírtunk egy hellyel.

Budapesten az IPU történetében eddig háromszor rendeztek nagy IPU Konferenciát: 1896-ban, 1936-ban és 1989-ben, az IPU megalakulásának centenáriumán. Tagjai voltunk a 2005. szeptemberében New Yorkban megrendezett Parlamenti Elnökök 2. Világkonferenciáját előkészítő 24 fős Előkészítő Bizottságnak (EB), továbbá az Információs és Kommunikációs Technológiák Parlamenti Világközpontja elnökségének, melyek következtében az EB és az Elnökség egy-egy ülésének az Országgyűlés adott otthont.

Mindezek mellett az IPU számos közgyűlésén került - magyar kezdeményezésnek köszönhetően - benyújtásra és elfogadásra napirendi pontra vonatkozó javaslatunk, s képviselőink raportőri feladatot is elláttak az IPU Közgyűlésein.

Az Országgyűlés hivatali struktúráját tekintve az IPU Magyar Nemzeti Csoportjának Titkársága az Országgyűlés Hivatala Külügyi Igazgatóságának szerves részét képezi. E struktúrának köszönhetően a Külügyi Igazgatóság biztosítja a Titkárság hivatali hátterét, valamint az országgyűlési képviselők kül- és belföldi IPU-s programokra történő felkészítésének tartalmi és protokolláris elemeit.

Bízva abban, hogy az IPU Magyar Nemzeti Csoportjának honlapja hozzásegíti Önt a parlamenti szintű kapcsolatok viteléért nagyban felelős szervezet tevékenységi körének megismeréséhez, a honlap használatához kellemes időtöltést kívánok.

 

 

Dr. Sárdi Péter

az Országgyűlés Hivatalának külügyi igazgatója