Parlament képe
Készült: 2019.03.24.07:06:04 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

174. ülésnap, 50. felszólalás
Felszólaló Horváth András Tibor (MSZP)
Felszólalás oka elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 3:08

Felszólalások:    50  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

HORVÁTH ANDRÁS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! A hulladékszállítások fokozott ellenőrzésével mindenki egyetért. Nem támogatja senki, így mi sem, a mi frakciónk sem a törvénytelen vagy szabálytalan nemzetközi hulladékszállításokat. Azonban az ellenőrzések szabályozásából fakadó hibák és egyes eljárások módja komoly felháborodást váltott ki az elmúlt hetekben az érintett bel- és külföldi szervezetekből.

Ismert, hogy az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség "Demeter 2" fedőnévvel fokozott ellenőrzést tart Magyarország határain az országhatárokat átlépő hulladékszállításokra vonatkozó 1013/2006/EU-rendelet, valamint az annak végrehajtását biztosító kormányrendeletek alapján. Az ellenőrzési akció lényege, hogy a főfelügyelőség mint eljáró hatóság intézkedésére a határállomásokon működő vámszervek megállítanak minden hulladékszállítmányt, az okmányaikat faxon megküldik a főfelügyelőségre, és mindaddig vámeljárás alatt tartják a szállítmányokat, míg a főfelügyelőség engedélyt nem ad azok továbbengedésére, vagy ha valamilyen rendellenességet észlelnek, a hatósági intézkedés időtartamára.

(14.30)

Az ellenőrzési akció következtében Magyarország gyakorlatilag blokád alá helyezte az uniós, sőt a nem schengeni, Unión belüli határokat is. Az ellenőrzések a rendszeres és rutinszerűen, minden okmánnyal előírásszerűen közlekedő szállítmányoknál 5-8 órás, nagyobb szállítmányok esetén több napos, és vannak olyan szállítmányok, ahol több hetes eljárást eredményeznek. Ennek nyomán százas nagyságrendet meghaladó szállítmány vesztegel jelenleg a határállomásokon.

Nem az ellenőrzés tartalmával, hanem annak módjával vannak problémák, ráadásul a vámszervek általában jóindulatúan, de tájékozatlanul tudják csak intézni a szállítmányok határátlépését. Érthetetlen, hogy a szállítmányok szervezői, a fuvarozó cégek, a címzettek a vámszervektől miért nem kapnak tájékoztatást arról, hogy miért nem engedik tovább a szállítmányaikat. Az esetleges tájékoztatás miért csak arra irányul, hogy ellenőrzés van, és csak a főfelügyelőség engedélyének megérkezése után engedhetik tovább a szállítmányokat? Hogyan fordulhat elő, hogy a szállítmányokban érintettek nem érik el a főfelügyelőséget, csak az egyébként tájékozatlan határállomásokat? Miért nem tudnak érdeklődni, kérdezni, esetleg segítséget kérni vagy segítséget nyújtani az ellenőrzéshez? Miért nincs lehetőség más országokhoz hasonlóan a normális eljárásra, telefonos konzultációkra, együttműködésre, a notifikációköteles szállítmányok számítógépes kapcsolatára a zöldhatóságok termináljaival, az engedélyek számai alapján történő azonosításra? (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét. - Taps az MSZP soraiban.)

Felszólalások:    50  >>    Ülésnap adatai