Parlament képe
Készült: 2019.03.26.06:20:14 Dinamikus lap

Bizottság által benyújtott indítványok 1998-2002


Önálló indítványok
Iromány Szöveg Cím Benyújtók
T/5466 Nincs szöveg. A választási eljárásról szóló 1997. évi C.törvény módosításáról Alkotmányügyi bizottság
H/5121 Nincs szöveg. Az ügyészség 2000. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Alkotmányügyi bizottság
H/5109 Nincs szöveg. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének a bíróságok általános helyzetéről és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács igazgatási tevékenységéről szóló 2000. évi tájékoztatójának elfogadásáról Alkotmányügyi bizottság
H/5015 Nincs szöveg. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének a bíróságok általános helyzetéről és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács igazgatási tevékenységéről szóló 1999. évi tájékoztatójának elfogadásáról Alkotmányügyi bizottság
H/4940 Nincs szöveg. Az ügyészség 1999. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Alkotmányügyi bizottság
H/4939 Nincs szöveg. Az ügyészség 1998. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Alkotmányügyi bizottság
H/1447 Nincs szöveg. Az Alkotmánybíróság három tagjának megválasztása (dr. Bihari MIhály, dr. Kukorelli István, dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva) Alkotmányügyi bizottság
H/1271 HTML A bíróságok általános helyzetéről és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács igazgatási tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról Alkotmányügyi bizottság
H/830 HTML A legfőbb ügyész beszámolójának elfogadásáról Alkotmányügyi bizottság
H/662 Nincs szöveg. Az Alkotmánybíróság három tagjának megválasztása Alkotmányügyi bizottság

Nem önálló indítványok
Iromány Szöveg Cím Típus Benyújtók
5654/2 Nincs szöveg. A közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvényben megfogalmazott jogalkotói szándék érvényesülését vizsgáló bizottság jelentésének elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
5653/2 Nincs szöveg. A közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvényben megfogalmazott jogalkotói szándék érvényesülését vizsgáló bizottság munkájáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
5623/2 Nincs szöveg. A Munkavállalói Résztulajdonosi Program végrehajtásának vizsgálatáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
5592/1 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
5498/1 Nincs szöveg. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
5445/1 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság és Ukrajna között a polgári ügyekben történő kölcsönös jogsegélyről szóló, Budapesten, 2001. augusztus 2-án aláírt szerződés megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
5295/2 Nincs szöveg. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
5293/6 Nincs szöveg. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
5293/5 Nincs szöveg. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
5293/2 Nincs szöveg. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
5262/76 Nincs szöveg. A Nemzeti Földalapról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
5230/2 Nincs szöveg. A Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
5218/1 Nincs szöveg. A Polgári Törvénykönyv módosításáról szóló 2000. évi LXXXVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
5216/45 Nincs szöveg. A terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás megakadályozásáról szóló rendelkezések szigorításáról, valamint az egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
5216/42 Nincs szöveg. A terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás megakadályozásáról szóló rendelkezések szigorításáról, valamint az egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság, Gazdasági bizottság
5216/32 Nincs szöveg. A terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás megakadályozásáról szóló rendelkezések szigorításáról, valamint az egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság, Gazdasági bizottság
5216/2 Nincs szöveg. A terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás megakadályozásáról szóló rendelkezések szigorításáról, valamint az egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
5159/73 Nincs szöveg. A helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról, valamint egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
5157/1 Nincs szöveg. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
5154/11 Nincs szöveg. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
5144/34 Nincs szöveg. Egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó tisztségeket betöltő személyek összeférhetetlenségéről és vagyonnnyilatkozat-tételi kötelezettségéről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
5144/33 Nincs szöveg. Egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó tisztségeket betöltő személyek összeférhetetlenségéről és vagyonnnyilatkozat-tételi kötelezettségéről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
5144/28 Nincs szöveg. Egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó tisztségeket betöltő személyek összeférhetetlenségéről és vagyonnnyilatkozat-tételi kötelezettségéről kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
5144/26 Nincs szöveg. Egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó tisztségeket betöltő személyek összeférhetetlenségéről és vagyonnnyilatkozat-tételi kötelezettségéről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság, Számvevőszéki bizottság, Mentelmi bizottság
5144/25 Nincs szöveg. Egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó tisztségeket betöltő személyek összeférhetetlenségéről és vagyonnnyilatkozat-tételi kötelezettségéről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
5144/7 Nincs szöveg. Egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó tisztségeket betöltő személyek összeférhetetlenségéről és vagyonnnyilatkozat-tételi kötelezettségéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
5128/4 Nincs szöveg. A közvetítői tevékenységről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
5127/179 Nincs szöveg. A tőkepiacról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
5127/178 Nincs szöveg. A tőkepiacról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
5117/26 Nincs szöveg. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX . törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
5117/25 Nincs szöveg. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX . törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
5117/23 Nincs szöveg. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX . törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság
5117/22 Nincs szöveg. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX . törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
5117/21 Nincs szöveg. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX . törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság
5117/3 Nincs szöveg. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX . törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
5102/20 Nincs szöveg. A társadalmi szervezetek és az alapítványok nyilvántartásba vételére vonatkozó rendelkezések módosításáról, valamint egyes cég-, csőd - és felszámolási eljárási rendelkezésekről (lobby) bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Kulturális bizottság, Önkormányzati bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság
5102/19 Nincs szöveg. A társadalmi szervezetek és az alapítványok nyilvántartásba vételére vonatkozó rendelkezések módosításáról, valamint egyes cég-, csőd - és felszámolási eljárási rendelkezésekről (lobby) módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
5102/3 Nincs szöveg. A társadalmi szervezetek és az alapítványok nyilvántartásba vételére vonatkozó rendelkezések módosításáról, valamint egyes cég-, csőd - és felszámolási eljárási rendelkezésekről (lobby) bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
5101/15 Nincs szöveg. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság
5101/1 Nincs szöveg. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
5100/198 Nincs szöveg. A villamos energiáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
5100/197 Nincs szöveg. A villamos energiáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
5099/1 Nincs szöveg. Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
5061/124 Nincs szöveg. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
5061/119 Nincs szöveg. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság
5061/118 Nincs szöveg. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
5061/117 Nincs szöveg. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
5061/116 Nincs szöveg. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
5061/93 Nincs szöveg. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság
5061/92 Nincs szöveg. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
5061/2 Nincs szöveg. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
5060/73 Nincs szöveg. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
5060/68 Nincs szöveg. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
5060/67 Nincs szöveg. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Kulturális bizottság, Önkormányzati bizottság
5060/66 Nincs szöveg. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
5060/59 Nincs szöveg. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Költségvetési bizottság, Kulturális bizottság, Önkormányzati bizottság
5060/48 Nincs szöveg. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
5060/2 Nincs szöveg. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
5059/19 Nincs szöveg. A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság
5059/18 Nincs szöveg. A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
5059/17 Nincs szöveg. A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság
5059/16 Nincs szöveg. A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
5059/15 Nincs szöveg. A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
5059/14 Nincs szöveg. A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
5059/3 Nincs szöveg. A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
5045/12 Nincs szöveg. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
5001/113 Nincs szöveg. A pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
5001/110 Nincs szöveg. A pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Emberi jogi bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Számvevőszéki bizottság, Területfejlesztési bizottság
5001/70 Nincs szöveg. A pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Emberi jogi bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Számvevőszéki bizottság, Területfejlesztési bizottság
5001/66 Nincs szöveg. A pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
5001/3 Nincs szöveg. A pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
4998/9 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.) OGY. határozat módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Mentelmi bizottság
4998/6 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.) OGY. határozat módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Mentelmi bizottság
4998/1 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.) OGY. határozat módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
4990/22 Nincs szöveg. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Oktatási bizottság, Európai integrációs bizottság, Önkormányzati bizottság
4990/2 Nincs szöveg. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
4987/38 Nincs szöveg. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
4984/2 Nincs szöveg. A jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
4983/21 Nincs szöveg. A devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Önkormányzati bizottság
4983/16 Nincs szöveg. A devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Önkormányzati bizottság, Költségvetési bizottság
4983/4 Nincs szöveg. A devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
4982/18 Nincs szöveg. Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
4982/17 Nincs szöveg. Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Ügyrendi bizottság
4982/15 Nincs szöveg. Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
4982/9 Nincs szöveg. Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Ügyrendi bizottság
4982/2 Nincs szöveg. Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
4979/102 Nincs szöveg. A felnőttképzésről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
4978/1 Nincs szöveg. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
4977/23 Nincs szöveg. A társadalombiztosítási alapok 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
4976/3 Nincs szöveg. A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint az 2000. január 1. - december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
4976/1 Nincs szöveg. A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint az 2000. január 1. - december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
4955/124 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság
4955/112 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság, Gazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Számvevőszéki bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
4955/89 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Számvevőszéki bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
4955/87 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
4955/4 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
4942/1 Nincs szöveg. A társasházról szóló 1997. évi CLVII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
4937/1 Nincs szöveg. Az Ügyészség 2000. évi tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
4903/62 Nincs szöveg. A büntetőeljárásban résztvevők az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról (tanúvédelem) bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
4903/59 Nincs szöveg. A büntetőeljárásban résztvevők az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról (tanúvédelem) kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság
4903/58 Nincs szöveg. A büntetőeljárásban résztvevők az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról (tanúvédelem) módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
4903/50 Nincs szöveg. A büntetőeljárásban résztvevők az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról (tanúvédelem) bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság
4903/1 Nincs szöveg. A büntetőeljárásban résztvevők az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról (tanúvédelem) bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
4899/74 Nincs szöveg. (A magyar nyelvnek) a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények (közzététele során való használatáról) magyar nyelvű közzétételéről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
4899/73 Nincs szöveg. (A magyar nyelvnek) a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények (közzététele során való használatáról) magyar nyelvű közzétételéről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
4899/69 Nincs szöveg. (A magyar nyelvnek) a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények (közzététele során való használatáról) magyar nyelvű közzétételéről kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Kulturális bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság
4899/68 Nincs szöveg. (A magyar nyelvnek) a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények (közzététele során való használatáról) magyar nyelvű közzétételéről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
4899/66 Nincs szöveg. (A magyar nyelvnek) a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények (közzététele során való használatáról) magyar nyelvű közzétételéről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
4899/65 Nincs szöveg. (A magyar nyelvnek) a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények (közzététele során való használatáról) magyar nyelvű közzétételéről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
4899/50 Nincs szöveg. (A magyar nyelvnek) a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények (közzététele során való használatáról) magyar nyelvű közzétételéről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Kulturális bizottság
4899/8 Nincs szöveg. (A magyar nyelvnek) a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények (közzététele során való használatáról) magyar nyelvű közzétételéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
4752/148 Nincs szöveg. A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
4752/147 Nincs szöveg. A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
4644/23 Nincs szöveg. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény, a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény, valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Foglalkoztatatási bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Európai integrációs bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati bizottság
4644/5 Nincs szöveg. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény, a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény, valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
4623/1 Nincs szöveg. A bíróságok általános helyzetéről és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács igazgatási tevékenységéről - 2000. bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
4580/1 Nincs szöveg. A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
4579/1 Nincs szöveg. Az adatvédelmi biztos beszámolójának elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
4578/1 Nincs szöveg. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
4570/133 Nincs szöveg. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
4570/128 Nincs szöveg. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Egészségügyi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Ifjúsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság
4570/100 Nincs szöveg. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság, Egészségügyi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Ifjúsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság
4570/3 Nincs szöveg. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
4503/25 Nincs szöveg. A sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság, Területfejlesztési bizottság
4503/21 Nincs szöveg. A sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Területfejlesztési bizottság
4503/1 Nincs szöveg. A sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
4477/1 Nincs szöveg. A bírósági végrehajtásról szóló 1994.évi LIII. törvény és a kapcsolódó jogaszabályok módosításáról szóló 2000.évi CXXXVI. törvény, továbbá a vállalkozás keretében végzett személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozó tevékenység szabályairól, a Személy- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról szóló 1998.évi IV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
4206/8 Nincs szöveg. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság
4206/7 Nincs szöveg. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
4206/6 Nincs szöveg. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
4206/1 Nincs szöveg. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
4192/35 Nincs szöveg. A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény jogharmonizációs célú módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Kulturális bizottság, Európai integrációs bizottság, Emberi jogi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság
4192/26 Nincs szöveg. A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény jogharmonizációs célú módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Kulturális bizottság, Emberi jogi bizottság, Ifjúsági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Informatikai bizottság, Európai integrációs bizottság
4192/1 Nincs szöveg. A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény jogharmonizációs célú módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
4169/36 Nincs szöveg. Egyes törvények környezetvédelmi célú jogharmonizációs módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
4168/1 Nincs szöveg. A jövő nemzedékek országgyűlési biztosáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
4163/23 Nincs szöveg. A Magyar Hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság
4163/17 Nincs szöveg. A Magyar Hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság
4163/1 Nincs szöveg. A Magyar Hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
4141/4 Nincs szöveg. A formatervezési minták oltalmáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság
4141/1 Nincs szöveg. A formatervezési minták oltalmáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
4139/3 Nincs szöveg. A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2000 január 1. - december 31. közötti idősszakban végzett tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
4120/2 Nincs szöveg. A határontúli magyarok országgyűlési biztosáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
4086/58 Nincs szöveg. A szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
4084/81 Nincs szöveg. A Magyar Nemzeti Bankról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
4084/78 Nincs szöveg. A Magyar Nemzeti Bankról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
4084/75 Nincs szöveg. A Magyar Nemzeti Bankról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Számvevőszéki bizottság
4084/71 Nincs szöveg. A Magyar Nemzeti Bankról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
4084/62 Nincs szöveg. A Magyar Nemzeti Bankról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Számvevőszéki bizottság
4084/3 Nincs szöveg. A Magyar Nemzeti Bankról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
4083/1 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
4070/144 Nincs szöveg. A szomszédos államokban élő magyarokról (státus tv.) bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
4070/138 Nincs szöveg. A szomszédos államokban élő magyarokról (státus tv.) kiegészítő bizottsági ajánlás Külügyi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Kulturális bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság
4070/136 Nincs szöveg. A szomszédos államokban élő magyarokról (státus tv.) módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
4070/107 Nincs szöveg. A szomszédos államokban élő magyarokról (státus tv.) bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Európai integrációs bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Kulturális bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság
4070/4 Nincs szöveg. A szomszédos államokban élő magyarokról (státus tv.) bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
4027/157 Nincs szöveg. A kulturális örökség védelméről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
4027/156 Nincs szöveg. A kulturális örökség védelméről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
4027/155 Nincs szöveg. A kulturális örökség védelméről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
4027/154 Nincs szöveg. A kulturális örökség védelméről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
4027/150 Nincs szöveg. A kulturális örökség védelméről kiegészítő bizottsági ajánlás Kulturális bizottság, Oktatási bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Területfejlesztési bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság
4027/148 Nincs szöveg. A kulturális örökség védelméről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
4027/134 Nincs szöveg. A kulturális örökség védelméről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Kulturális bizottság, Oktatási bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Területfejlesztési bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság
4027/4 Nincs szöveg. A kulturális örökség védelméről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
4014/2 Nincs szöveg. A mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészről szóló 2000.évi CXLIV.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3991/19 Nincs szöveg. A sor- és tartalékos katonai szolgálat teljesítése rendjének változásával érintett törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Honvédelmi bizottság, Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Ifjúsági bizottság, Oktatási bizottság
3991/17 Nincs szöveg. A sor- és tartalékos katonai szolgálat teljesítése rendjének változásával érintett törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Honvédelmi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Ifjúsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság
3991/1 Nincs szöveg. A sor- és tartalékos katonai szolgálat teljesítése rendjének változásával érintett törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3984/10 Nincs szöveg. A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Kulturális bizottság, Önkormányzati bizottság, Költségvetési bizottság
3984/1 Nincs szöveg. A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3934/347 Nincs szöveg. A hírközlésről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
3934/344 Nincs szöveg. A hírközlésről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
3934/217 Nincs szöveg. A hírközlésről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Informatikai bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Önkormányzati bizottság, Területfejlesztési bizottság
3933/141 Nincs szöveg. A pénzügyi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság
3933/140 Nincs szöveg. A pénzügyi tárgyú törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
3933/138 Nincs szöveg. A pénzügyi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
3931/55 Nincs szöveg. Az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet értintő törvények módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
3929/25 Nincs szöveg. A konzuli védelemről kiegészítő bizottsági ajánlás Külügyi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Önkormányzati bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
3929/20 Nincs szöveg. A konzuli védelemről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Külügyi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Önkormányzati bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
3929/3 Nincs szöveg. A konzuli védelemről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3897/1 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3896/1 Nincs szöveg. Az egyes kiemelkedő fontosságú tisztségek esetén a többes állampolgárság bejelentéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3868/4 Nincs szöveg. Az adatvédelmi biztos beszámolója a 2000 évi tevékenységről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3867/3 Nincs szöveg. A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa beszámolója a 2000 évi tevékenységről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3866/3 Nincs szöveg. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa beszámolója a 2000 évi tevékenységről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3847/76 Nincs szöveg. Az elektronikus aláírásról kiegészítő bizottsági ajánlás Informatikai bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Kulturális bizottság, Önkormányzati bizottság
3847/67 Nincs szöveg. Az elektronikus aláírásról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Informatikai bizottság, Kulturális bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Önkormányzati bizottság
3847/4 Nincs szöveg. Az elektronikus aláírásról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3845/6 Nincs szöveg. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.törvényben szabályozott elbirtoklási határidő módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3845/1 Nincs szöveg. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.törvényben szabályozott elbirtoklási határidő módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3797/6 Nincs szöveg. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Kulturális bizottság
3797/5 Nincs szöveg. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
3797/1 Nincs szöveg. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3740/3 Nincs szöveg. A fegyverekről, lőszerekről és lőterekről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3739/11 Nincs szöveg. A személy- és tárgykörözésről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság
3739/1 Nincs szöveg. A személy- és tárgykörözésről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3713/25 Nincs szöveg. Az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994. évi XXIII. törvény módosításáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról kiegészítő bizottsági ajánlás Nemzetbiztonsági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság, Kulturális bizottság
3713/23 Nincs szöveg. Az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994. évi XXIII. törvény módosításáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Nemzetbiztonsági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság, Kulturális bizottság
3713/2 Nincs szöveg. Az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994. évi XXIII. törvény módosításáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3712/28 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság
3712/27 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
3712/25 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság
3712/2 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3710/29 Nincs szöveg. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
3710/26 Nincs szöveg. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság
3710/25 Nincs szöveg. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
3710/22 Nincs szöveg. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság
3710/1 Nincs szöveg. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3709/27 Nincs szöveg. A határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997.évi XXXII. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Európai integrációs bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Emberi jogi bizottság, Honvédelmi bizottság
3709/26 Nincs szöveg. A határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997.évi XXXII. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
3709/21 Nincs szöveg. A határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997.évi XXXII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Európai integrációs bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Emberi jogi bizottság, Honvédelmi bizottság
3709/2 Nincs szöveg. A határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997.évi XXXII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3708/37 Nincs szöveg. A menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX.törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
3708/34 Nincs szöveg. A menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX.törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs bizottság, Külügyi bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság
3708/33 Nincs szöveg. A menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX.törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
3708/28 Nincs szöveg. A menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX.törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs bizottság, Külügyi bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság
3708/2 Nincs szöveg. A menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3707/87 Nincs szöveg. A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
3707/79 Nincs szöveg. A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
3707/76 Nincs szöveg. A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Külügyi bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság
3707/60 Nincs szöveg. A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Külügyi bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság
3707/4 Nincs szöveg. A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3690/465 Nincs szöveg. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
3690/462 Nincs szöveg. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
3690/456 Nincs szöveg. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Költségvetési bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Területfejlesztési bizottság, Számvevőszéki bizottság
3690/452 Nincs szöveg. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról kapcsolódó módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
3690/451 Nincs szöveg. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról kapcsolódó módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
3690/450 Nincs szöveg. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról kapcsolódó módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
3690/449 Nincs szöveg. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról kapcsolódó módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
3690/344 Nincs szöveg. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3690/3 Nincs szöveg. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3623/1 Nincs szöveg. A Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Vezérkar integrációjával érintett törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3622/1 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3621/6 Nincs szöveg. A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság
3621/1 Nincs szöveg. A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3539/5 Nincs szöveg. Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság
3539/4 Nincs szöveg. Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
3539/2 Nincs szöveg. Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3509/1 Nincs szöveg. Az olajügyek és a szervezett bűnözés közötti esetleges korrupciós ügyek feltárására létrejött vizsgálóbizottság jelentésének elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3503/2 Nincs szöveg. A Választási Rendszer Reformját Előkészítő eseti bizottság jelentésének elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3502/2 Nincs szöveg. A Választási Rendszer Reformját Előkészítő eseti bizottság jelentése bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3500/1 Nincs szöveg. Az olajügyek és a szervezett bűnözés közötti esetleges korrupciós ügyek feltárására létrejött vizsgálóbizottság munkájáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3480/12 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.) OGY. határozat módosításáról (nyílt,zárt ülés) kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
3480/7 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.) OGY. határozat módosításáról (nyílt,zárt ülés) bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3480/1 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.) OGY. határozat módosításáról (nyílt,zárt ülés) bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3475/126 Nincs szöveg. A tankönyvpiac rendjéről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
3475/122 Nincs szöveg. A tankönyvpiac rendjéről kiegészítő bizottsági ajánlás Oktatási bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Kulturális bizottság, Alkotmányügyi bizottság
3475/94 Nincs szöveg. A tankönyvpiac rendjéről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Oktatási bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Kulturális bizottság
3475/83 Nincs szöveg. A tankönyvpiac rendjéről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
3475/8 Nincs szöveg. A tankönyvpiac rendjéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3468/182 Nincs szöveg. A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról kiegészítő bizottsági ajánlás Foglalkoztatatási bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Európai integrációs bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság, Egészségügyi bizottság, Ifjúsági bizottság
3468/163 Nincs szöveg. A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Európai integrációs bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság, Egészségügyi bizottság, Ifjúsági bizottság
3468/1 Nincs szöveg. A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3449/1 Nincs szöveg. Az "országgyűlési vizsgálóbizottság létrehozásáról az esetleges korrupciós ügyek feltárására az olajügyek és a szervezett bűnözés között" tárgyú 94/1999. (XII.7.) OGY határozat módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3447/32 Nincs szöveg. Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
3447/31 Nincs szöveg. Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
3447/28 Nincs szöveg. Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Ügyrendi bizottság, Mentelmi bizottság
3447/25 Nincs szöveg. Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Mentelmi bizottság
3447/12 Nincs szöveg. Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Mentelmi bizottság, Ügyrendi bizottság
3447/1 Nincs szöveg. Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3445/1 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994.(IX.30.) Ogy. határozat módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3389/11 Nincs szöveg. Az országgyűlési képviselők vagyoni helyzetét vizsgáló bizottság létrehozása bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Mentelmi bizottság, Ügyrendi bizottság
3314/2 Nincs szöveg. A lakástakarék-pénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény, valamint a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3263/85 Nincs szöveg. A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997.évi LVIII.törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
3263/84 Nincs szöveg. A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997.évi LVIII.törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
3263/64 Nincs szöveg. A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997.évi LVIII.törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Európai integrációs bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság
3263/63 Nincs szöveg. A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997.évi LVIII.törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
3263/49 Nincs szöveg. A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997.évi LVIII.törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Európai integrációs bizottság, Egészségügyi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság
3263/48 Nincs szöveg. A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997.évi LVIII.törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
3263/3 Nincs szöveg. A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997.évi LVIII.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3258/3 Nincs szöveg. A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint az 1999.január 1-december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3258/2 Nincs szöveg. A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint az 1999.január 1-december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
3258/1 Nincs szöveg. A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint az 1999.január 1-december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3257/7 Nincs szöveg. Az 1956.évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggő elítélések semmisségének megállapításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3257/6 Nincs szöveg. Az 1956.évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggő elítélések semmisségének megállapításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
3257/5 Nincs szöveg. Az 1956.évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggő elítélések semmisségének megállapításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
3257/1 Nincs szöveg. Az 1956.évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggő elítélések semmisségének megállapításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3256/25 Nincs szöveg. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. LVII.törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
3256/22 Nincs szöveg. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. LVII.törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
3256/21 Nincs szöveg. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. LVII.törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság, Mezőgazdasági bizottság
3256/2 Nincs szöveg. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. LVII.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3232/1 Nincs szöveg. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII törvény és az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994.évi LXXX.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3182/2 Nincs szöveg. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3122/733 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság
3122/730 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság
3122/563 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Honvédelmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Külügyi bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Önkormányzati bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Egészségügyi bizottság, Európai integrációs bizottság, Gazdasági bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Oktatási bizottság, Számvevőszéki bizottság, Területfejlesztési bizottság
3122/10 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3121/3 Nincs szöveg. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3120/12 Nincs szöveg. Az okmánykiadással és nyilvántartással összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
3120/9 Nincs szöveg. Az okmánykiadással és nyilvántartással összefüggő egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság
3120/8 Nincs szöveg. Az okmánykiadással és nyilvántartással összefüggő egyes törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
3120/7 Nincs szöveg. Az okmánykiadással és nyilvántartással összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Önkormányzati bizottság
3120/4 Nincs szöveg. Az okmánykiadással és nyilvántartással összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3116/3 Nincs szöveg. Bakonygyirót, Bakonyszentlászló, Fenyőfő, Románd, Sikátor, Veszprémvarsány községek Veszprém megyéből Győr-Moson-Sopron megyéhez csatolásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3038/18 Nincs szöveg. A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Emberi jogi bizottság
3038/3 Nincs szöveg. A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3011/58 Nincs szöveg. Az új szövetkezetekről kiegészítő bizottsági ajánlás Mezőgazdasági bizottság, Gazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Területfejlesztési bizottság, Költségvetési bizottság
3011/55 Nincs szöveg. Az új szövetkezetekről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
3011/51 Nincs szöveg. Az új szövetkezetekről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Mezőgazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Területfejlesztési bizottság, Költségvetési bizottság
3011/2 Nincs szöveg. Az új szövetkezetekről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3010/38 Nincs szöveg. A mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészről kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
3010/35 Nincs szöveg. A mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészről kiegészítő bizottsági ajánlás Mezőgazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Területfejlesztési bizottság, Költségvetési bizottság
3010/29 Nincs szöveg. A mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Mezőgazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Területfejlesztési bizottság, Költségvetési bizottság
3010/2 Nincs szöveg. A mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3008/96 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 1999.évi költségvetésének végrehajtásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság
3008/94 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 1999.évi költségvetésének végrehajtásáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság
3008/91 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 1999.évi költségvetésének végrehajtásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Számvevőszéki bizottság, Területfejlesztési bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság
3008/65 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 1999.évi költségvetésének végrehajtásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Számvevőszéki bizottság, Területfejlesztési bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság
3008/14 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 1999.évi költségvetésének végrehajtásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3006/9 Nincs szöveg. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.évi IV.törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Ifjúsági bizottság
3006/6 Nincs szöveg. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.évi IV.törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Ifjúsági bizottság
3006/1 Nincs szöveg. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.évi IV.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2989/321 Nincs szöveg. A sportról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
2989/320 Nincs szöveg. A sportról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
2989/319 Nincs szöveg. A sportról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
2989/318 Nincs szöveg. A sportról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
2977/383 Nincs szöveg. Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
2977/382 Nincs szöveg. Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
2977/375 Nincs szöveg. Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
2977/350 Nincs szöveg. Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
2977/4 Nincs szöveg. Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2969/6 Nincs szöveg. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének feloszlatásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság
2969/2 Nincs szöveg. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének feloszlatásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2962/26 Nincs szöveg. A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program elfogadásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Ifjúsági bizottság, Egészségügyi bizottság, Önkormányzati bizottság
2962/24 Nincs szöveg. A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program elfogadásáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
2962/22 Nincs szöveg. A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program elfogadásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Ifjúsági bizottság, Egészségügyi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság, Oktatási bizottság
2962/2 Nincs szöveg. A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2961/24 Nincs szöveg. Az úgynevezett olajügyek kivizsgálásával kapcsolatos feladatokról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
2961/20 Nincs szöveg. Az úgynevezett olajügyek kivizsgálásával kapcsolatos feladatokról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
2961/19 Nincs szöveg. Az úgynevezett olajügyek kivizsgálásával kapcsolatos feladatokról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
2961/18 Nincs szöveg. Az úgynevezett olajügyek kivizsgálásával kapcsolatos feladatokról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
2961/11 Nincs szöveg. Az úgynevezett olajügyek kivizsgálásával kapcsolatos feladatokról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2947/21 Nincs szöveg. A zálogjoggal kapcsolatos törvényi szabályozás módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság
2947/19 Nincs szöveg. A zálogjoggal kapcsolatos törvényi szabályozás módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság
2947/18 Nincs szöveg. A zálogjoggal kapcsolatos törvényi szabályozás módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
2947/17 Nincs szöveg. A zálogjoggal kapcsolatos törvényi szabályozás módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Gazdasági bizottság
2947/1 Nincs szöveg. A zálogjoggal kapcsolatos törvényi szabályozás módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2935/87 Nincs szöveg. A cselekvőképességgel, gondnoksággal összefüggő egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
2935/86 Nincs szöveg. A cselekvőképességgel, gondnoksággal összefüggő egyes törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
2935/68 Nincs szöveg. A cselekvőképességgel, gondnoksággal összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Egészségügyi bizottság
2935/2 Nincs szöveg. A cselekvőképességgel, gondnoksággal összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2934/114 Nincs szöveg. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
2934/113 Nincs szöveg. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
2934/90 Nincs szöveg. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2934/89 Nincs szöveg. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
2934/1 Nincs szöveg. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2933/88 Nincs szöveg. A gázközmű-vagyonnal kapcsolatos önkormányzati igények rendezéséről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
2932/27 Nincs szöveg. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
2929/11 Nincs szöveg. A kötelező gazdasági kamarai tagság megszűnésével összefüggő cégeljárásról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság
2929/3 Nincs szöveg. A kötelező gazdasági kamarai tagság megszűnésével összefüggő cégeljárásról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2928/1 Nincs szöveg. A joghatóságra és külföldi határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó egyes jogszabályok módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2919/1 Nincs szöveg. Az Európa Tanács Korrupció Elleni Büntetőjogi Egyezményének megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2917/48 Nincs szöveg. Az egészségügyi közvetítői eljárásról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
2917/39 Nincs szöveg. Az egészségügyi közvetítői eljárásról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
2917/3 Nincs szöveg. Az egészségügyi közvetítői eljárásról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2805/13 Nincs szöveg. Az önálló kereskedelmi ügynöki szerződésről kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság
2805/10 Nincs szöveg. Az önálló kereskedelmi ügynöki szerződésről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság
2805/9 Nincs szöveg. Az önálló kereskedelmi ügynöki szerződésről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
2805/2 Nincs szöveg. Az önálló kereskedelmi ügynöki szerződésről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2804/21 Nincs szöveg. Egyes miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges törvény módosításról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2804/1 Nincs szöveg. Egyes miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges törvény módosításról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2727/1 Nincs szöveg. A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2726/1 Nincs szöveg. A Helyi Önkormányzatok Napja megünnepléséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2668/1 Nincs szöveg. Egyes nemzetközi egyezményeket kihirdető törvényerejű rendeletek hatályon kívül helyezéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2663/58 Nincs szöveg. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
2663/55 Nincs szöveg. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság
2663/54 Nincs szöveg. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről kapcsolódó módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
2663/53 Nincs szöveg. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság, Gazdasági bizottság
2663/48 Nincs szöveg. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Önkormányzati bizottság, Gazdasági bizottság, Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság
2663/1 Nincs szöveg. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2626/1 Nincs szöveg. Az adatvédelmi biztos beszámolójának elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2625/1 Nincs szöveg. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2593/6 Nincs szöveg. A köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
2593/5 Nincs szöveg. A köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
2593/3 Nincs szöveg. A köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2593/2 Nincs szöveg. A köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
2593/1 Nincs szöveg. A köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2578/3 Nincs szöveg. A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2574/7 Nincs szöveg. Az ország szabadsága visszaszerzésének jelentőségéről és a Magyar Szabadság napjáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
2574/6 Nincs szöveg. Az ország szabadsága visszaszerzésének jelentőségéről és a Magyar Szabadság napjáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
2574/4 Nincs szöveg. Az ország szabadsága visszaszerzésének jelentőségéről és a Magyar Szabadság napjáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2574/3 Nincs szöveg. Az ország szabadsága visszaszerzésének jelentőségéről és a Magyar Szabadság napjáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
2574/1 Nincs szöveg. Az ország szabadsága visszaszerzésének jelentőségéről és a Magyar Szabadság napjáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2557/5 Nincs szöveg. A Közbeszerzések Tanácsának, a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint az 1999. január 1- december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2543/12 Nincs szöveg. A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság, Gazdasági bizottság
2543/9 Nincs szöveg. A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati bizottság, Gazdasági bizottság
2543/5 Nincs szöveg. A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2537/5 Nincs szöveg. A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII.törvény, valamint a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII.törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság
2537/1 Nincs szöveg. A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII.törvény, valamint a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2524/111 Nincs szöveg. A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
2524/108 Nincs szöveg. A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Oktatási bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Egészségügyi bizottság, Területfejlesztési bizottság
2524/90 Nincs szöveg. A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
2524/2 Nincs szöveg. A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2523/15 Nincs szöveg. A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi XI. törvényerejű rendelet módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság
2523/14 Nincs szöveg. A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi XI. törvényerejű rendelet módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
2523/13 Nincs szöveg. A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi XI. törvényerejű rendelet módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
2523/12 Nincs szöveg. A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi XI. törvényerejű rendelet módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
2523/11 Nincs szöveg. A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi XI. törvényerejű rendelet módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
2523/10 Nincs szöveg. A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi XI. törvényerejű rendelet módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
2523/9 Nincs szöveg. A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi XI. törvényerejű rendelet módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
2523/8 Nincs szöveg. A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi XI. törvényerejű rendelet módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
2523/1 Nincs szöveg. A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi XI. törvényerejű rendelet módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2517/253 Nincs szöveg. A számvitelről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Gazdasági bizottság, Számvevőszéki bizottság, Alkotmányügyi bizottság
2517/249 Nincs szöveg. A számvitelről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Gazdasági bizottság, Számvevőszéki bizottság, Alkotmányügyi bizottság
2517/2 Nincs szöveg. A számvitelről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2495/131 Nincs szöveg. A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995.évi XCVI.törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
2495/126 Nincs szöveg. A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995.évi XCVI.törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Mezőgazdasági bizottság
2495/116 Nincs szöveg. A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995.évi XCVI.törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Egészségügyi bizottság
2495/5 Nincs szöveg. A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995.évi XCVI.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2436/6 Nincs szöveg. Az állami tulajdonban lévő vagyontárgyakat fenyegető kockázatok kezelésével és egyéb kockázatkezelési kérdésekkel kapcsolatos egyes kormányzati feladatokról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
2427/65 Nincs szöveg. A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997.évi CXXI.törvény, valamint a hegyközségekről szóló 1994.évi CII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
2427/64 Nincs szöveg. A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997.évi CXXI.törvény, valamint a hegyközségekről szóló 1994.évi CII. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
2401/78 Nincs szöveg. A gazdasági kamarák feladatainak átadásával összefüggő törvény módosításról kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági bizottság, Területfejlesztési bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság
2401/3 Nincs szöveg. A gazdasági kamarák feladatainak átadásával összefüggő törvény módosításról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2373/1 Nincs szöveg. A honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2366/28 Nincs szöveg. Az állami tulajdonban lévő ingatlanok pártok által történő használatáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság
2366/2 Nincs szöveg. Az állami tulajdonban lévő ingatlanok pártok által történő használatáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2365/17 Nincs szöveg. Az állam tulajdonában és pártok használatában álló ingatlanok hasznosításának rendezéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2365/2 Nincs szöveg. Az állam tulajdonában és pártok használatában álló ingatlanok hasznosításának rendezéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2318/5 Nincs szöveg. A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2298/22 Nincs szöveg. Az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994.évi XXIII.törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
2298/19 Nincs szöveg. Az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994.évi XXIII.törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Kulturális bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság
2298/13 Nincs szöveg. Az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994.évi XXIII.törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Nemzetbiztonsági bizottság, Kulturális bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság
2298/7 Nincs szöveg. Az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994.évi XXIII.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2293/76 Nincs szöveg. A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság
2293/64 Nincs szöveg. A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
2293/8 Nincs szöveg. A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2285/21 Nincs szöveg. a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló 1995. évi LXXXIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
2285/20 Nincs szöveg. a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló 1995. évi LXXXIII. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
2285/18 Nincs szöveg. a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló 1995. évi LXXXIII. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
2285/17 Nincs szöveg. a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló 1995. évi LXXXIII. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
2285/14 Nincs szöveg. a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló 1995. évi LXXXIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2285/5 Nincs szöveg. a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló 1995. évi LXXXIII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2260/2 Nincs szöveg. Az adatvédelmi biztos beszámolója az 1999.évi tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2259/2 Nincs szöveg. A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának 1999.évi tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2258/5 Nincs szöveg. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 1999.évi tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2246/4 Nincs szöveg. A munkanélküli ellátások körének felülvizsgálatáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság
2218/12 Nincs szöveg. A kommunizmus áldozatainak emléknapjáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
2218/9 Nincs szöveg. A kommunizmus áldozatainak emléknapjáról kiegészítő bizottsági ajánlás Oktatási bizottság, Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság
2218/7 Nincs szöveg. A kommunizmus áldozatainak emléknapjáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság, Oktatási bizottság, Alkotmányügyi bizottság
2218/3 Nincs szöveg. A kommunizmus áldozatainak emléknapjáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2157/9 Nincs szöveg. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.évi törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
2107/5 Nincs szöveg. A büntetőeljárási jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2107/1 Nincs szöveg. A büntetőeljárási jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2095/35 Nincs szöveg. Az önálló orvosi tevékenységről kiegészítő bizottsági ajánlás Egészségügyi bizottság, Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság
2095/30 Nincs szöveg. Az önálló orvosi tevékenységről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Egészségügyi bizottság, Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság
2094/9 Nincs szöveg. A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság
2094/7 Nincs szöveg. A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság
2094/3 Nincs szöveg. A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2066/168 Nincs szöveg. A víziközlekedésről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság, Területfejlesztési bizottság
2066/166 Nincs szöveg. A víziközlekedésről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
2066/165 Nincs szöveg. A víziközlekedésről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
2066/162 Nincs szöveg. A víziközlekedésről kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság, Területfejlesztési bizottság, Környezetvédelmi bizottság
2066/160 Nincs szöveg. A víziközlekedésről kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság, Területfejlesztési bizottság
2066/158 Nincs szöveg. A víziközlekedésről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
2066/153 Nincs szöveg. A víziközlekedésről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság, Területfejlesztési bizottság
2066/2 Nincs szöveg. A víziközlekedésről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2065/77 Nincs szöveg. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.évi LXIV törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
2065/74 Nincs szöveg. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.évi LXIV törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság, Költségvetési bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság
2065/73 Nincs szöveg. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.évi LXIV törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
2065/69 Nincs szöveg. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.évi LXIV törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság
2065/3 Nincs szöveg. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.évi LXIV törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2064/129 Nincs szöveg. A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
2064/128 Nincs szöveg. A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
2064/126 Nincs szöveg. A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről kiegészítő bizottsági ajánlás Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Mentelmi bizottság
2064/111 Nincs szöveg. A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Mentelmi bizottság
2064/110 Nincs szöveg. A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
2064/9 Nincs szöveg. A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2061/87 Nincs szöveg. A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995.évi C.törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
2061/83 HTML A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995.évi C.törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Gazdasági bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Európai integrációs bizottság
2061/55 HTML A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995.évi C.törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Gazdasági bizottság, Európai integrációs bizottság, Önkormányzati bizottság
2061/54 Nincs szöveg. A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995.évi C.törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
2061/2 Nincs szöveg. A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995.évi C.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
2034/521 Nincs szöveg. A hulladékgazdálkodásról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
1997/10 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
1997/6 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1997/1 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1984/3 Nincs szöveg. A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989.évi XXXIII.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1982/21 HTML A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996.évi I. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Kulturális bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság, Emberi jogi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Európai integrációs bizottság, Ifjúsági bizottság, Területfejlesztési bizottság
1982/19 Nincs szöveg. A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996.évi I. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Kulturális bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság, Emberi jogi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Európai integrációs bizottság, Ifjúsági bizottság, Területfejlesztési bizottság
1982/5 Nincs szöveg. A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996.évi I. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1955/73 Nincs szöveg. A növényvédelemről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
1955/72 Nincs szöveg. A növényvédelemről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1952/2 Nincs szöveg. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.évi LXXVIII.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1914/21 HTML Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995.évi XXXIX.törvény módosításáról bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Gazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Környezetvédelmi bizottság
1914/20 HTML Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995.évi XXXIX.törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Gazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Környezetvédelmi bizottság
1914/1 HTML Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995.évi XXXIX.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1894/6 Nincs szöveg. Az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1858/6 HTML A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, valamint az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság
1858/1 Nincs szöveg. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, valamint az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1849/38 HTML Az önálló orvosi tevékenységről kiegészítő bizottsági ajánlás Egészségügyi bizottság, Alkotmányügyi bizottság
1849/37 Nincs szöveg. Az önálló orvosi tevékenységről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1849/36 HTML Az önálló orvosi tevékenységről kiegészítő bizottsági ajánlás Egészségügyi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati bizottság
1849/23 HTML Az önálló orvosi tevékenységről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Egészségügyi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati bizottság
1849/1 Nincs szöveg. Az önálló orvosi tevékenységről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1848/34 HTML A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
1848/32 HTML A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
1848/29 HTML A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Gazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Számvevőszéki bizottság
1848/26 HTML A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Gazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Számvevőszéki bizottság
1848/1 Nincs szöveg. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1845/14 HTML A Kossuth-díjról és a Széchenyi -díjról szóló 1990.évi XII.tv., valamint a Magyar KT kitüntetéseiről szóló 1991.évi XXXI.tv. módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
1845/11 HTML A Kossuth-díjról és a Széchenyi -díjról szóló 1990.évi XII.tv., valamint a Magyar KT kitüntetéseiről szóló 1991.évi XXXI.tv. módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Kulturális bizottság, Oktatási bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság
1845/2 HTML A Kossuth-díjról és a Széchenyi -díjról szóló 1990.évi XII.tv., valamint a Magyar KT kitüntetéseiről szóló 1991.évi XXXI.tv. módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1823/34 HTML A büntető jogszabályok módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
1823/33 HTML A büntető jogszabályok módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
1823/32 Nincs szöveg. A büntető jogszabályok módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1823/31 HTML A büntető jogszabályok módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1823/3 HTML A büntető jogszabályok módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1820/7 HTML Az Észak-atlanti Szerződés tagállamai közötti, fegyveres erőik jogállásáról szóló Megállapodáshoz történő csatlakozásról, a Megállapodás kihirdetéséről, valamint a Megállapodáshoz kapcsolódó egyes jogszabályok módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Honvédelmi bizottság, Külügyi bizottság, Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság
1820/1 Nincs szöveg. Az Észak-atlanti Szerződés tagállamai közötti, fegyveres erőik jogállásáról szóló Megállapodáshoz történő csatlakozásról, a Megállapodás kihirdetéséről, valamint a Megállapodáshoz kapcsolódó egyes jogszabályok módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1816/65 HTML A Szent István-i államalapítás emlékének megörökítéséről és a Szent Koronáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Kulturális bizottság, Költségvetési bizottság
1816/59 HTML A Szent István-i államalapítás emlékének megörökítéséről és a Szent Koronáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Kulturális bizottság, Oktatási bizottság, Költségvetési bizottság
1816/49 HTML A Szent István-i államalapítás emlékének megörökítéséről és a Szent Koronáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1816/32 Nincs szöveg. A Szent István-i államalapítás emlékének megörökítéséről és a Szent Koronáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1811/2 Nincs szöveg. A pénzmosásról, a bűncselekményből származó dolgok felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, szóló, Strasbourgban, 1990.november 8-án kelt egyezmény megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1804/3 HTML Egyes törvényi rendelkezések hatályba léptetéséről, illetve hatályon kívül helyezéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
1804/2 Nincs szöveg. Egyes törvényi rendelkezések hatályba léptetéséről, illetve hatályon kívül helyezéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1802/178 HTML A kémiai biztonságról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
1758/88 HTML Az épitett környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII.tv.mód bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
1757/38 HTML A tervező-és szakértő mérnökök, valamint épitészek szakmai kamaráiról szóló 1996.évi LVIII.törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Területfejlesztési bizottság
1757/1 HTML A tervező-és szakértő mérnökök, valamint épitészek szakmai kamaráiról szóló 1996.évi LVIII.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1756/96 HTML Egyes munkaügyi és szociális törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Foglalkoztatatási bizottság, Költségvetési bizottság, Egészségügyi bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság
1756/87 HTML Egyes munkaügyi és szociális törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Foglalkoztatatási bizottság, Költségvetési bizottság, Egészségügyi bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság, Ifjúsági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság
1756/86 Nincs szöveg. Egyes munkaügyi és szociális törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1756/4 Nincs szöveg. Egyes munkaügyi és szociális törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1727/1 Nincs szöveg. Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990.évi LV.törvény 18 .§ a)-e) pontjai nyilvánosságra hozataláról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1720/11 HTML Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Önkormányzati bizottság
1720/9 HTML Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság
1720/2 Nincs szöveg. Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1701/2 Nincs szöveg. Az 1994.január 1. és 1994.december 31 között Ruanda területén elkövetett népirtásért és a nemzetközi humanitárius jog egyéb súlyos megsértéséért felelős személyek, valamint a szomszédos államok területén elkövetett népirtásért és egyéb hasonló jogsértésekért felelős Ruandai állampolgárok megbüntetésére létrejött Nemzetközi Büntetőtörvényszék Alapokmányából fakadó kötelezettsége végrehajtásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1663/1 HTML A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat módosításáról. bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1659/77 HTML A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000 évi költségvetéséről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
1658/734 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság
1658/732 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1658/730 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1658/700 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1658/604 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Számvevőszéki bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
1658/600 HTML A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Számvevőszéki bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
1658/457 HTML A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Európai integrációs bizottság, Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Külügyi bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Önkormányzati bizottság, Számvevőszéki bizottság, Területfejlesztési bizottság, Oktatási bizottság, Honvédelmi bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság
1658/16 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1622/1 Nincs szöveg. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.tv. módosításáról. bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1610/347 HTML A gazdasági kamarákról. bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
1610/346 Nincs szöveg. A gazdasági kamarákról. módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1610/343 HTML A gazdasági kamarákról. kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Területfejlesztési bizottság
1610/326 HTML A gazdasági kamarákról. bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Költségvetési bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Területfejlesztési bizottság
1610/3 HTML A gazdasági kamarákról. bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1517/74 HTML Az államszervezetre vonatkozó egyes törvényi rendelkezések, továbbá az ingatlan-nyilvántartásról rendelkező törvény, valamint a halászatról és a horgászatról szóló törvény módosításáról (érinti még a bányászat, mérésügy, találmányok szabadalmi oltalma. egészségügyi,(dajkaterhesség) közigazgatás korszerűsítés, kormány tagjai,államtitkárok jogállása törvények módosítását) bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
1517/70 HTML Az államszervezetre vonatkozó egyes törvényi rendelkezések, továbbá az ingatlan-nyilvántartásról rendelkező törvény, valamint a halászatról és a horgászatról szóló törvény módosításáról (érinti még a bányászat, mérésügy, találmányok szabadalmi oltalma. egészségügyi,(dajkaterhesség) közigazgatás korszerűsítés, kormány tagjai,államtitkárok jogállása törvények módosítását) kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság
1517/69 HTML Az államszervezetre vonatkozó egyes törvényi rendelkezések, továbbá az ingatlan-nyilvántartásról rendelkező törvény, valamint a halászatról és a horgászatról szóló törvény módosításáról (érinti még a bányászat, mérésügy, találmányok szabadalmi oltalma. egészségügyi,(dajkaterhesség) közigazgatás korszerűsítés, kormány tagjai,államtitkárok jogállása törvények módosítását) kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Egészségügyi bizottság, Területfejlesztési bizottság
1517/67 Nincs szöveg. Az államszervezetre vonatkozó egyes törvényi rendelkezések, továbbá az ingatlan-nyilvántartásról rendelkező törvény, valamint a halászatról és a horgászatról szóló törvény módosításáról (érinti még a bányászat, mérésügy, találmányok szabadalmi oltalma. egészségügyi,(dajkaterhesség) közigazgatás korszerűsítés, kormány tagjai,államtitkárok jogállása törvények módosítását) módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1517/59 HTML Az államszervezetre vonatkozó egyes törvényi rendelkezések, továbbá az ingatlan-nyilvántartásról rendelkező törvény, valamint a halászatról és a horgászatról szóló törvény módosításáról (érinti még a bányászat, mérésügy, találmányok szabadalmi oltalma. egészségügyi,(dajkaterhesség) közigazgatás korszerűsítés, kormány tagjai,államtitkárok jogállása törvények módosítását) bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság
1517/1 Nincs szöveg. Az államszervezetre vonatkozó egyes törvényi rendelkezések, továbbá az ingatlan-nyilvántartásról rendelkező törvény, valamint a halászatról és a horgászatról szóló törvény módosításáról (érinti még a bányászat, mérésügy, találmányok szabadalmi oltalma. egészségügyi,(dajkaterhesség) közigazgatás korszerűsítés, kormány tagjai,államtitkárok jogállása törvények módosítását) bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1511/16 HTML A 2001.évi népszámlálásról, valamint a statisztikáról szóló 1993.évi XLVI. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati bizottság
1511/15 Nincs szöveg. A 2001.évi népszámlálásról, valamint a statisztikáról szóló 1993.évi XLVI. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1511/14 Nincs szöveg. A 2001.évi népszámlálásról, valamint a statisztikáról szóló 1993.évi XLVI. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1511/13 HTML A 2001.évi népszámlálásról, valamint a statisztikáról szóló 1993.évi XLVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati bizottság
1511/9 Nincs szöveg. A 2001.évi népszámlálásról, valamint a statisztikáról szóló 1993.évi XLVI. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1511/3 Nincs szöveg. A 2001.évi népszámlálásról, valamint a statisztikáról szóló 1993.évi XLVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1506/61 HTML A Magyar Köztársaság 1998.évi költségvetéséről szóló 1997.évi CXLVI.törvény végrehajtásáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság
1506/60 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 1998.évi költségvetéséről szóló 1997.évi CXLVI.törvény végrehajtásáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1506/52 HTML A Magyar Köztársaság 1998.évi költségvetéséről szóló 1997.évi CXLVI.törvény végrehajtásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Számvevőszéki bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
1506/40 HTML A Magyar Köztársaság 1998.évi költségvetéséről szóló 1997.évi CXLVI.törvény végrehajtásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Európai integrációs bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Számvevőszéki bizottság, Területfejlesztési bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság
1506/10 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 1998.évi költségvetéséről szóló 1997.évi CXLVI.törvény végrehajtásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1502/15 HTML A társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezéséről szóló 1997. évi CXLII. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Költségvetési bizottság, Kulturális bizottság
1502/13 HTML A társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezéséről szóló 1997. évi CXLII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Kulturális bizottság
1502/2 Nincs szöveg. A társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezéséről szóló 1997. évi CXLII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1501/406 HTML Az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
1501/404 HTML Az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
1501/399 HTML Az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Területfejlesztési bizottság
1501/385 Nincs szöveg. Az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1501/384 Nincs szöveg. Az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1501/383 Nincs szöveg. Az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1501/294 HTML Az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Területfejlesztési bizottság
1501/1 HTML Az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1473/10 HTML Az Országos Ítélőtábla és a fellebbviteli feladatokat ellátó ügyészi szervek felállításával, valamint az igazságszolgáltatási reform folytatásával kapcsolatos feladatokról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
1473/7 HTML Az Országos Ítélőtábla és a fellebbviteli feladatokat ellátó ügyészi szervek felállításával, valamint az igazságszolgáltatási reform folytatásával kapcsolatos feladatokról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
1473/6 Nincs szöveg. Az Országos Ítélőtábla és a fellebbviteli feladatokat ellátó ügyészi szervek felállításával, valamint az igazságszolgáltatási reform folytatásával kapcsolatos feladatokról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1473/5 HTML Az Országos Ítélőtábla és a fellebbviteli feladatokat ellátó ügyészi szervek felállításával, valamint az igazságszolgáltatási reform folytatásával kapcsolatos feladatokról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1473/4 Nincs szöveg. Az Országos Ítélőtábla és a fellebbviteli feladatokat ellátó ügyészi szervek felállításával, valamint az igazságszolgáltatási reform folytatásával kapcsolatos feladatokról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1473/1 Nincs szöveg. Az Országos Ítélőtábla és a fellebbviteli feladatokat ellátó ügyészi szervek felállításával, valamint az igazságszolgáltatási reform folytatásával kapcsolatos feladatokról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1472/143 HTML Az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás működését érintő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
1472/139 HTML Az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás működését érintő egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
1472/138 Nincs szöveg. Az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás működését érintő egyes törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1472/137 Nincs szöveg. Az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás működését érintő egyes törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1472/136 Nincs szöveg. Az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás működését érintő egyes törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1472/135 Nincs szöveg. Az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás működését érintő egyes törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1472/134 Nincs szöveg. Az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás működését érintő egyes törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1472/133 Nincs szöveg. Az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás működését érintő egyes törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1472/132 Nincs szöveg. Az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás működését érintő egyes törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1472/131 Nincs szöveg. Az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás működését érintő egyes törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1472/130 Nincs szöveg. Az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás működését érintő egyes törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1472/129 Nincs szöveg. Az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás működését érintő egyes törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1472/128 Nincs szöveg. Az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás működését érintő egyes törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1472/127 Nincs szöveg. Az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás működését érintő egyes törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1472/119 HTML Az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás működését érintő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1472/118 Nincs szöveg. Az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás működését érintő egyes törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1472/117 Nincs szöveg. Az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás működését érintő egyes törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1472/4 Nincs szöveg. Az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás működését érintő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1458/9 HTML A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló, 1979. évi XI. tvr. módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
1458/3 Nincs szöveg. A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló, 1979. évi XI. tvr. módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1367/1 Nincs szöveg. A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint az 1998. január 1.-december 21. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1338/1 HTML A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok ogy. biztosának tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1337/1 HTML Az állampolgári jogok ogy. biztosának és általános helyettesének tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1336/1 Nincs szöveg. Az adatvédelmi biztos beszámolójának elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1304/22 HTML Az egyes állami vezetők tisztázatlan érdekeltségi kapcsolatai következtében kirobbant FIDESZ-Lockheed botrány tényeit és következményeit vizsgáló bizottság felállításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
1240/9 HTML Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság
1240/1 Nincs szöveg. Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1207/165 HTML A területfejlesztésről, és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
1205/1 Nincs szöveg. A Gazdasági Versenyhivatal 1997.évi, valamint 1998.évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámolók elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1176/3 Nincs szöveg. A polgári szolgálatról szóló 1997.évi XXI.törvény módosítása bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1154/7 Nincs szöveg. A Polgári Törvénykönyv módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság
1154/5 Nincs szöveg. A Polgári Törvénykönyv módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság
1154/4 Nincs szöveg. A Polgári Törvénykönyv módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság
1154/2 Nincs szöveg. A Polgári Törvénykönyv módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1142/1 HTML Egyes törvények és törvényerejű rendeletek hatályon kívül helyezéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1141/8 HTML A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993.évi LXXVII.törvény, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990.évi LXIV.törvény, valamint a választási eljárásról szóló 1997.évi C.törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság
1141/6 HTML A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993.évi LXXVII.törvény, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990.évi LXIV.törvény, valamint a választási eljárásról szóló 1997.évi C.törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság
1141/5 Nincs szöveg. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993.évi LXXVII.törvény, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990.évi LXIV.törvény, valamint a választási eljárásról szóló 1997.évi C.törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1141/2 Nincs szöveg. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993.évi LXXVII.törvény, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990.évi LXIV.törvény, valamint a választási eljárásról szóló 1997.évi C.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1133/4 Nincs szöveg. A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatósával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint az 1998.jan.1-december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1090/109 HTML A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
1090/105 HTML A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Egészségügyi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Költségvetési bizottság, Emberi jogi bizottság
1090/82 HTML A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Egészségügyi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság, Költségvetési bizottság
1090/5 Nincs szöveg. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1088/31 HTML A polgárok személyi adatainak kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
1088/28 HTML A polgárok személyi adatainak kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
1088/27 Nincs szöveg. A polgárok személyi adatainak kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság
1088/24 Nincs szöveg. A polgárok személyi adatainak kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1088/23 Nincs szöveg. A polgárok személyi adatainak kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1088/3 Nincs szöveg. A polgárok személyi adatainak kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1087/42 HTML A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
1087/41 Nincs szöveg. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1087/37 HTML A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság
1087/36 Nincs szöveg. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1087/35 Nincs szöveg. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1087/34 Nincs szöveg. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1087/29 HTML A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság
1087/28 Nincs szöveg. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1087/27 Nincs szöveg. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1087/26 Nincs szöveg. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1087/25 Nincs szöveg. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1087/24 Nincs szöveg. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1087/23 Nincs szöveg. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1087/22 Nincs szöveg. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1087/21 Nincs szöveg. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1087/20 Nincs szöveg. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1087/19 Nincs szöveg. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1087/18 Nincs szöveg. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1087/17 Nincs szöveg. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1087/16 Nincs szöveg. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1087/15 Nincs szöveg. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1087/2 Nincs szöveg. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1086/24 HTML A közúti közlekedési nyilvántartásról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Területfejlesztési bizottság
1086/22 HTML A közúti közlekedési nyilvántartásról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Területfejlesztési bizottság
1086/3 Nincs szöveg. A közúti közlekedési nyilvántartásról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1085/43 HTML A bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
1085/40 HTML A bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság
1085/39 Nincs szöveg. A bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
1085/38 HTML A bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság
1085/2 Nincs szöveg. A bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1058/2 Nincs szöveg. Az Európa Tanács megalakulásának 50.évfordulója alkalmából bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1057/5 Nincs szöveg. Információs Társadalom Alapjairól bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
1050/17 HTML A Társadalombiztosítási járulék-folyószámlák rendezéséről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
999/22 HTML A távközlésről szóló 1992.évi LXXII.törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
998/25 HTML A helyi önkormányzatok 1999.évi új cimzett támogatásáról, a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992.évi LXXXIX.törvény kiegészítéséről, valamint az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
997/191 HTML A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
997/187 HTML A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Oktatási bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Ifjúsági bizottság, Önkormányzati bizottság
997/157 HTML A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Oktatási bizottság, Ifjúsági bizottság, Önkormányzati bizottság
997/3 Nincs szöveg. A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
996/79 HTML Az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
995/37 Nincs szöveg. A szakképzési hozzájárulásról és a szakképzés fejlesztésének támogatásáról szóló 1996.évi LXXVII.törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
957/1 Nincs szöveg. A Magyar Állandó Értekezlet megalakulásához kapcsolódó feladatokról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
923/2 Nincs szöveg. Az Európa Tanácsnak -megalakulása 50.évfordulója alkalmából- a Magyar Országgyűlés által juttatandó nemzeti adományról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
861/127 Nincs szöveg. A közterület-felügyeletről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
861/124 HTML A közterület-felügyeletről kiegészítő bizottsági ajánlás Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Környezetvédelmi bizottság
861/116 HTML A közterület-felügyeletről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Önkormányzati bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Alkotmányügyi bizottság
861/1 Nincs szöveg. A közterület-felügyeletről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
860/3 Nincs szöveg. Az adatvédelmi biztos beszámolója 1998. bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
859/3 Nincs szöveg. A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 1998. január 1 - december 31-ig bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
858/5 HTML Az Állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 1998. évi tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
857/114 HTML A felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról és a felsőoktatásról sz. 1993.évi LXXX. tv. módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
857/102 Nincs szöveg. A felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról és a felsőoktatásról sz. 1993.évi LXXX. tv. módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
857/1 Nincs szöveg. A felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról és a felsőoktatásról sz. 1993.évi LXXX. tv. módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
856/15 HTML Az Európai Unió bűnüldözési információs rendszeréhez történő csatlakozás keretében megvalósuló együttműködésről és információ cseréről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
856/12 HTML Az Európai Unió bűnüldözési információs rendszeréhez történő csatlakozás keretében megvalósuló együttműködésről és információ cseréről kiegészítő bizottsági ajánlás Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
856/10 HTML Az Európai Unió bűnüldözési információs rendszeréhez történő csatlakozás keretében megvalósuló együttműködésről és információ cseréről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Önkormányzati bizottság, Európai integrációs bizottság, Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság
856/2 Nincs szöveg. Az Európai Unió bűnüldözési információs rendszeréhez történő csatlakozás keretében megvalósuló együttműködésről és információ cseréről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
855/338 HTML A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
851/80 HTML Az egészségügyet, illetőleg a gyógyszerellátást érintő egyes törvények módosításáról (1994.évi XXVIII.tv.M.Orvosi Kamara; 1994.évi LI.tv. M.Gyógyszerész Kamara;1994.évi LIV.tv. gyógyszertárak létesítéséről..stb.;1998.évi XXV.tv. emberi felhasználásra kerülő..stb törvényeket módosítja) bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
851/77 HTML Az egészségügyet, illetőleg a gyógyszerellátást érintő egyes törvények módosításáról (1994.évi XXVIII.tv.M.Orvosi Kamara; 1994.évi LI.tv. M.Gyógyszerész Kamara;1994.évi LIV.tv. gyógyszertárak létesítéséről..stb.;1998.évi XXV.tv. emberi felhasználásra kerülő..stb törvényeket módosítja) bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
851/56 HTML Az egészségügyet, illetőleg a gyógyszerellátást érintő egyes törvények módosításáról (1994.évi XXVIII.tv.M.Orvosi Kamara; 1994.évi LI.tv. M.Gyógyszerész Kamara;1994.évi LIV.tv. gyógyszertárak létesítéséről..stb.;1998.évi XXV.tv. emberi felhasználásra kerülő..stb törvényeket módosítja) bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
844/14 HTML Az igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
844/13 Nincs szöveg. Az igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
844/12 Nincs szöveg. Az igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
844/1 Nincs szöveg. Az igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
819/1 Nincs szöveg. A Bíróságok általános helyzetéről és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács igazgatási tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
816/1 Nincs szöveg. A Választási Rendszer Reformját Előkészítő eseti bizottság létrehozásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
767/1 Nincs szöveg. A polgári perrendtartásról szóló 1952.évi III.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
759/41 HTML A közjegyzőkről szóló 1991.évi XLI.tv.mód-ról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
759/38 HTML A közjegyzőkről szóló 1991.évi XLI.tv.mód-ról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
759/37 Nincs szöveg. A közjegyzőkről szóló 1991.évi XLI.tv.mód-ról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
759/31 HTML A közjegyzőkről szóló 1991.évi XLI.tv.mód-ról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
759/1 Nincs szöveg. A közjegyzőkről szóló 1991.évi XLI.tv.mód-ról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
758/114 HTML A közbeszerzésekről szóló 1995.évi XL törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
758/113 Nincs szöveg. A közbeszerzésekről szóló 1995.évi XL törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
758/87 HTML A közbeszerzésekről szóló 1995.évi XL törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Környezetvédelmi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság
758/2 Nincs szöveg. A közbeszerzésekről szóló 1995.évi XL törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
757/48 HTML A termőföldről szóló 1994.évi LV.törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
757/45 HTML A termőföldről szóló 1994.évi LV.törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Mezőgazdasági bizottság, Gazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Területfejlesztési bizottság
757/43 Nincs szöveg. A termőföldről szóló 1994.évi LV.törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
757/40 HTML A termőföldről szóló 1994.évi LV.törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Mezőgazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Önkormányzati bizottság, Területfejlesztési bizottság
757/3 Nincs szöveg. A termőföldről szóló 1994.évi LV.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
756/50 HTML A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993.évi II.törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
728/155 HTML A szerzői jogról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
728/151 HTML A szerzői jogról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Kulturális bizottság, Költségvetési bizottság, Európai integrációs bizottság
728/150 Nincs szöveg. A szerzői jogról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
728/139 HTML A szerzői jogról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Kulturális bizottság, Költségvetési bizottság, Európai integrációs bizottság
728/3 Nincs szöveg. A szerzői jogról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
720/1 Nincs szöveg. Az 1998. október 18-ai helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
719/1 Nincs szöveg. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló beszámoló elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
682/1 Nincs szöveg. Az 1998.október 18-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
669/263 HTML Szabálysértésekről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
669/262 Nincs szöveg. Szabálysértésekről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
669/261 Nincs szöveg. Szabálysértésekről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
669/258 HTML Szabálysértésekről kiegészítő bizottsági ajánlás Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság
669/257 Nincs szöveg. Szabálysértésekről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
669/234 HTML Szabálysértésekről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
669/5 Nincs szöveg. Szabálysértésekről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
667/15 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról. /fegyv.erők/ kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Honvédelmi bizottság, Önkormányzati bizottság
667/13 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról. /fegyv.erők/ bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Honvédelmi bizottság, Önkormányzati bizottság
667/2 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról. /fegyv.erők/ bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
626/61 HTML A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII.törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonyáról szóló 1997.évi LXVIII. tv, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994.évi LXXX. törvény, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997.évi LXVII. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Foglalkoztatatási bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
626/60 Nincs szöveg. A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII.törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonyáról szóló 1997.évi LXVIII. tv, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994.évi LXXX. törvény, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997.évi LXVII. törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
626/52 HTML A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII.törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonyáról szóló 1997.évi LXVIII. tv, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994.évi LXXX. törvény, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997.évi LXVII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Foglalkoztatatási bizottság, Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Oktatási bizottság
626/1 Nincs szöveg. A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII.törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonyáról szóló 1997.évi LXVIII. tv, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994.évi LXXX. törvény, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997.évi LXVII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
596/10 HTML A gazdasági társaságokról szóló 1997.évi CXLIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Gazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság
596/3 HTML A gazdasági társaságokról szóló 1997.évi CXLIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
587/1 Nincs szöveg. A Közbeszerzések Tanácsa 1997.évben végzett tevékenységéről, valamint a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól szóló jelentés elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
552/10 HTML A Magyar Köztársaság biztonság és védelempolitikájának alapelveiről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Honvédelmi bizottság, Külügyi bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Önkormányzati bizottság
552/8 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság biztonság és védelempolitikájának alapelveiről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
552/1 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság biztonság és védelempolitikájának alapelveiről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
543/1 Nincs szöveg. Beszámoló az 1998.évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
516/13 HTML Az alkotmányjogi panasz alapján alkotmányellenessé nyilvánított jogszabály konkrét esetben történő alkalmazhatóságának visszamenőleges kizárására irányuló eljárás megteremtéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
516/12 HTML Az alkotmányjogi panasz alapján alkotmányellenessé nyilvánított jogszabály konkrét esetben történő alkalmazhatóságának visszamenőleges kizárására irányuló eljárás megteremtéséről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
516/7 HTML Az alkotmányjogi panasz alapján alkotmányellenessé nyilvánított jogszabály konkrét esetben történő alkalmazhatóságának visszamenőleges kizárására irányuló eljárás megteremtéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
516/1 HTML Az alkotmányjogi panasz alapján alkotmányellenessé nyilvánított jogszabály konkrét esetben történő alkalmazhatóságának visszamenőleges kizárására irányuló eljárás megteremtéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
499/63 HTML A területszervezési eljárásról kiegészítő bizottsági ajánlás Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Területfejlesztési bizottság
499/55 HTML A területszervezési eljárásról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság, Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Területfejlesztési bizottság
499/4 Nincs szöveg. A területszervezési eljárásról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
460/12 HTML Az államtitokról és a szolgálati tittokról szóló 1995.évi LXV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Nemzetbiztonsági bizottság, Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Honvédelmi bizottság
460/1 HTML Az államtitokról és a szolgálati tittokról szóló 1995.évi LXV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
459/9 HTML A Nemzeti Biztonsági Felügyeletről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Emberi jogi bizottság, Honvédelmi bizottság, Önkormányzati bizottság
459/1 HTML A Nemzeti Biztonsági Felügyeletről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
458/26 HTML Az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal egyes feladatairól kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Költségvetési bizottság, Gazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Önkormányzati bizottság
458/25 Nincs szöveg. Az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal egyes feladatairól kapcsolódó módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
458/19 HTML Az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal egyes feladatairól bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Költségvetési bizottság, Gazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Önkormányzati bizottság
458/1 HTML Az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal egyes feladatairól bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
457/1 HTML A külföldiek önálló vállalkozóként történő gazdasági célú letelepedéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
417/14 HTML A honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
417/8 HTML A honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Honvédelmi bizottság, Önkormányzati bizottság
417/2 Nincs szöveg. A honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
416/7 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.évi XX .törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság, Honvédelmi bizottság
416/2 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.évi XX .törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
383/7 Nincs szöveg. Az igazságszolgáltatással kapcsolatos egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
383/6 Nincs szöveg. Az igazságszolgáltatással kapcsolatos egyes törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
383/5 Nincs szöveg. Az igazságszolgáltatással kapcsolatos egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
383/4 Nincs szöveg. Az igazságszolgáltatással kapcsolatos egyes törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
383/2 Nincs szöveg. Az igazságszolgáltatással kapcsolatos egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
379/21 HTML A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.évi LXXXI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
377/8 HTML Az itélőtáblák és a fellebviteli főügyészségek felállításával kapcsolatos feladatokról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
377/5 HTML Az itélőtáblák és a fellebviteli főügyészségek felállításával kapcsolatos feladatokról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
377/2 Nincs szöveg. Az itélőtáblák és a fellebviteli főügyészségek felállításával kapcsolatos feladatokról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
374/2 Nincs szöveg. A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989.évi XXXIII.törvény módosításáról és az 1990.évi országgyűlési választásokon minősített pártok részére központi székház juttatásáról szóló 1991.évi XLIV.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
338/100 HTML A miniszterek feladat-és hatáskörének változásával, valamint az Ifjusági és Sportminisztérium létrehozásával összefüggésben szükséges törvénymódosításról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Egészségügyi bizottság, Oktatási bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Ifjúsági bizottság, Területfejlesztési bizottság
338/99 Nincs szöveg. A miniszterek feladat-és hatáskörének változásával, valamint az Ifjusági és Sportminisztérium létrehozásával összefüggésben szükséges törvénymódosításról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
338/97 HTML A miniszterek feladat-és hatáskörének változásával, valamint az Ifjusági és Sportminisztérium létrehozásával összefüggésben szükséges törvénymódosításról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Egészségügyi bizottság, Oktatási bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Ifjúsági bizottság, Területfejlesztési bizottság
338/2 Nincs szöveg. A miniszterek feladat-és hatáskörének változásával, valamint az Ifjusági és Sportminisztérium létrehozásával összefüggésben szükséges törvénymódosításról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
326/56 HTML A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999.évi költségvetéséről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
326/37 HTML A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999.évi költségvetéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
325/772 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság
325/771 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
325/764 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről kapcsolódó módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
325/641 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Ifjúsági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Külügyi bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Számvevőszéki bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság
325/634 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Számvevőszéki bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
325/618 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
325/507 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Honvédelmi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Kulturális bizottság, Európai integrációs bizottság, Területfejlesztési bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Oktatási bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság
325/500 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
325/12 HTML A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
279/18 Nincs szöveg. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997.évi LXXX.törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
276/96 HTML A személyi jövedelemadóról szóló 1995.évi CXVII. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Mezőgazdasági bizottság
276/74 Nincs szöveg. A személyi jövedelemadóról szóló 1995.évi CXVII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Mezőgazdasági bizottság
276/1 HTML A személyi jövedelemadóról szóló 1995.évi CXVII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
274/18 HTML A gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII.törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Területfejlesztési bizottság
274/3 HTML A gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
273/42 HTML A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Területfejlesztési bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Mezőgazdasági bizottság
273/1 Nincs szöveg. A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
272/94 Nincs szöveg. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
272/93 Nincs szöveg. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
272/90 HTML A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
272/89 HTML A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság
272/86 Nincs szöveg. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
272/80 Nincs szöveg. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság
272/2 Nincs szöveg. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
257/20 HTML A vad védelemről, a vadgazdálkodásról valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
250/70 Nincs szöveg. A büntető jogszabályok módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
250/66 HTML A büntető jogszabályok módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Ifjúsági bizottság, Önkormányzati bizottság
250/65 Nincs szöveg. A büntető jogszabályok módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
250/61 Nincs szöveg. A büntető jogszabályok módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Egészségügyi bizottság, Önkormányzati bizottság, Honvédelmi bizottság, Ifjúsági bizottság
250/8 Nincs szöveg. A büntető jogszabályok módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
249/5 HTML A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV.törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Nemzetbiztonsági bizottság, Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság
249/3 Nincs szöveg. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
223/43 Nincs szöveg. Az általános forgalmi adóról szóló 1992.évi LXXIV.törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
223/39 HTML Az általános forgalmi adóról szóló 1992.évi LXXIV.törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Egészségügyi bizottság
223/37 HTML Az általános forgalmi adóról szóló 1992.évi LXXIV.törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Egészségügyi bizottság
223/30 HTML Az általános forgalmi adóról szóló 1992.évi LXXIV.törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Egészségügyi bizottság
223/1 HTML Az általános forgalmi adóról szóló 1992.évi LXXIV.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
207/12 HTML A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996.évi LXXXI.törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság
207/9 HTML A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996.évi LXXXI.törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság
207/1 HTML A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996.évi LXXXI.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
205/29 HTML A büntető eljárásról szóló 1973.évi I.törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
205/28 Nincs szöveg. A büntető eljárásról szóló 1973.évi I.törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
205/27 Nincs szöveg. A büntető eljárásról szóló 1973.évi I.törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
205/26 Nincs szöveg. A büntető eljárásról szóló 1973.évi I.törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
205/25 Nincs szöveg. A büntető eljárásról szóló 1973.évi I.törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
205/24 HTML A büntető eljárásról szóló 1973.évi I.törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság
205/2 Nincs szöveg. A büntető eljárásról szóló 1973.évi I.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
203/36 HTML Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság, Ifjúsági bizottság
203/34 HTML Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság, Ifjúsági bizottság
203/2 Nincs szöveg. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
202/44 HTML A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997.évi CIII.törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
202/41 HTML A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997.évi CIII.törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság
202/31 HTML A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997.évi CIII.törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Gazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság
202/1 HTML A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997.évi CIII.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
164/60 HTML A környezetvédelmi termékdíjról , továbbá egyes termékek környzetvédelmi termékdíjáról szóló 1995.évi. LVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
163/53 HTML Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság
163/43 HTML Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Emberi jogi bizottság
163/3 Nincs szöveg. Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
161/28 HTML A közúti közlekedésről szóló 1988.évi I.törvény módosításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
161/25 HTML A közúti közlekedésről szóló 1988.évi I.törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Önkormányzati bizottság, Területfejlesztési bizottság
161/17 HTML A közúti közlekedésről szóló 1988.évi I.törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Önkormányzati bizottság, Területfejlesztési bizottság
161/3 HTML A közúti közlekedésről szóló 1988.évi I.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
125/3 Nincs szöveg. Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994.évi LXXX.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
124/6 HTML A Magyar Köztársaság ügyészségéről sz..1972. évi .V.törvény és ezzel összefüggésben egyes más törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
124/5 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság ügyészségéről sz..1972. évi .V.törvény és ezzel összefüggésben egyes más törvények módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
124/3 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság ügyészségéről sz..1972. évi .V.törvény és ezzel összefüggésben egyes más törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
123/6 HTML A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.évi XX.. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
123/3 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.évi XX.. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
122/3 HTML A közraktározásról szóló 1996.évi XLVIII.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
108/25 Nincs szöveg. Az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal működése és felügyelete során felmerült aggályok kivizsgálására irányuló parlamenti vizsgáló bizottság felállításáról bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
67/1 HTML Az adatvédelmi biztos beszámolójának elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
66/1 HTML A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
65/1 HTML Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
60/18 Nincs szöveg. Kellő körültekintéssel járt-e el a Kormány a hatáskörébe tartozó személyi kérdésekben, különös tekintettel olyan személyek kinevezésére, akikkel kapcsolatban tisztázatlan, kétes gazdasági összefüggések merültek fel? bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
42/28 HTML A Magyar Köztársaság 1997.évi költségvetéséről szóló 1996.évi CXXIV.törvény végrehajtásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Honvédelmi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Egészségügyi bizottság, Oktatási bizottság, Európai integrációs bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Területfejlesztési bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Számvevőszéki bizottság
42/25 HTML A Magyar Köztársaság 1997.évi költségvetéséről szóló 1996.évi CXXIV.törvény végrehajtásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság, Honvédelmi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Egészségügyi bizottság, Oktatási bizottság
42/3 HTML A Magyar Köztársaság 1997.évi költségvetéséről szóló 1996.évi CXXIV.törvény végrehajtásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
34/3 Nincs szöveg. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
23/11 HTML A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletérről kiegészítő bizottsági ajánlás Egészségügyi bizottság, Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság
19/15 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság
19/13 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
18/10 Nincs szöveg. Az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV.törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság
18/9 Nincs szöveg. Az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV.törvény módosításáról módosító javaslat Alkotmányügyi bizottság
18/7 Nincs szöveg. Az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV.törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság
18/5 HTML Az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV.törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Egészségügyi bizottság, Alkotmányügyi bizottság
10/1 HTML A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének országgyűlési beszámolója az Ügyészség 1997.évi tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
5/2 HTML Beszámoló az adatvédelmi biztos 1997.évi tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
4/2 HTML A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 1997.január 1-december 31. bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság
3/2 HTML Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 1997.évi tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság