A Képviselői Információs Szolgálat háttéranyagai

A Képviselői Információs Szolgálat (Infoszolg) információs és kutatási szolgáltatásokat biztosít az országgyűlési képviselők és munkatársaik részére. A szolgáltatás alapelvei a szakszerűség, a pontosság, a gyorsaság, a pártatlanság, valamint a kérések bizalmas kezelése. Az Infoszolg az egyéni kérdések megválaszolása mellett előre elkészített háttéranyagokkal is támogatja az országgyűlési képviselők munkáját.

Az Információs jegyzetek (Infojegyzetek) az egyes törvényjavaslatok által szabályozott területekről, illetve aktuális közpolitikai témákban biztosítanak tömör, objektív, kiegyensúlyozott és releváns információkat. Tartalmazzák az adott témához kapcsolódó törvényalkotási előzmények, nemzetközi egyezmények, európai uniós jogi szabályozás, hazai szakmai, politikai és civil álláspontok tömör leírását és forráshivatkozásait, valamint statisztikai adatokat.

Az Elemzések képviselői megrendelésre készülő, rendszerint az adott téma nemzetközi összehasonlítására irányuló, hosszabb terjedelmű elemző írások. Részletesen mutatják be az egyes országok - főként EU tagállamok - adott témára vonatkozó jogi szabályozását és gyakorlatát. A külföldi példák áttekintését összehasonlító elemzés és táblázatok segítik.

Infojegyzetek

2017

2017/42. Akadálymentes turizmus

2017/41. Fenntartható turizmus

2017/40. Versenyképesség

2017/39. Állatkísérletek

2017/38. Fekvőbeteg-ellátás

2017/37. Egészségbiztosítás dióhéjban

2017/36. Előadó-művészeti szervezetek

2017/35. Földgázellátás

2017/34. Atomenergia 3.

2017/33. Földmérés, osztatlan közös tulajdon

2017/32. Földügyi igazgatás

2017/31. Élelmiszerlánc

2017/30. Keskeny nyomtávú vasutak

2017/29. Közösségi művelődés

2017/28. Ügyvédi tevékenység

2017/27. Gyermekvédelmi jelzőrendszer

2017/26. Az általános meghatalmazások nyilvántartása

2017/25. Pénzügyi piacok működése

2017/24. "Tiszta energia minden európainak"

2017/23. Bioüzemanyagok az Európai Unióban

2017/22. Víziközmű-szolgáltatások

2017/21. Cégnyilvántartás

2017/20. Nemzetiségek parlamenti képviselete

2017/19. Nemzetiségek jogai - nemzetiségi önkormányzatok

2017/18. Pénzmosás

2017/17. Európai Nyomozási Határozat

2017/16. Halgazdálkodás és halvédelem 2.

2017/15. Európai Határ- és Parti Őrség

2017/14. Nemzetközi adóigazgatási együttműködés az EU-ban

2017/13. Energiahatékonyság 3.

2017/12. Erdőtörvény

2017/11. A fogva tartás körülményei a büntetés-végrehajtásban

2017/10. Nők a munkaerőpiacon

2017/9. Állami ingatlanok ingyenes tulajdonba adása 2. 

2017/8. Nemzetközi magánjog

2017/7. Nemzetközi tanulói teljesítménymérések

2017/6. Pedagógus-továbbképzés

2017/5. Termékmegjelenítés a médiában

2017/4. Büntetőeljárás

2017/3. Fogyatékossággal élő gyermekek

2017/2. Közúti közlekedés - buszvezetők

2017/1. Mezőgazdasági kárenyhítés

2016

2016/73. Közbeszerzés

2016/72. Munkaerőhiány

2016/71. Közösségi szállásmegosztás

2016/70. A hivatalos statisztika

2016/69. Versenyjog

2016/68. Energetikai ágazati szabályozás

2016/67. Belvízi közlekedés

2016/66. Használt autók

2016/65. Állami ingatlanok ingyenes tulajdonba adása

2016/64. Szőlőtermesztés és borgazdálkodás 2.

2016/63. Fogyasztóvédelem az e-kereskedelemben

2016/62. Az adózás rendje

2016/61. Örökbefogadás

2016/60. Kibocsátáskersekedelem

2016/59. Szociális foglalkoztatás

2016/58. Légi közlekedés

2016/57.  Inváziós fajok

2016/56. Magyar Nemzeti Filmalap

2016/55. Családsegítés

2016/54. A sport civil szervezetrendszere

2016/53. Erdőhasználat

2016/52. Magáncsőd 2.

2016/51. Környezetvédelmi termékdíj 2.

2016/50. Rendvédelmi szervek: létszám és illetmény 3.

2016/49. Lakásépítés

2016/48. Közigazgatási hatósági eljárás

2016/47. Közigazgatási bíráskodás

2016/46. Közétkeztetés

2016/45. Csődeljárás

2016/44. Kiberfenyegetések és kibervédelem

2016/43. Elektronikus ügyintézés 2.

2016/42. Finanszírozási reform a felsőoktatásban

2016/41. Természettudományos oktatás

2016/40. Méltányosság az oktatásban

2016/39. Központi hivatalok

2016/38. E-közmű

 

 

Archívum   

2016 2015 2014 2013