A Képviselői Információs Szolgálat háttéranyagai

A Képviselői Információs Szolgálat (Infoszolg) információs és kutatási szolgáltatásokat biztosít az országgyűlési képviselők és munkatársaik részére. A szolgáltatás alapelvei a szakszerűség, a pontosság, a gyorsaság, a pártatlanság, valamint a kérések bizalmas kezelése. Az Infoszolg az egyéni kérdések megválaszolása mellett előre elkészített háttéranyagokkal is támogatja az országgyűlési képviselők munkáját.

Az Információs jegyzetek (Infojegyzetek) az egyes törvényjavaslatok által szabályozott területekről, illetve aktuális közpolitikai témákban biztosítanak tömör, objektív, kiegyensúlyozott és releváns információkat. Tartalmazzák az adott témához kapcsolódó törvényalkotási előzmények, nemzetközi egyezmények, európai uniós jogi szabályozás, hazai szakmai, politikai és civil álláspontok tömör leírását és forráshivatkozásait, valamint statisztikai adatokat.

Az Elemzések képviselői megrendelésre készülő, rendszerint az adott téma nemzetközi összehasonlítására irányuló, hosszabb terjedelmű elemző írások. Részletesen mutatják be az egyes országok - főként EU tagállamok - adott témára vonatkozó jogi szabályozását és gyakorlatát. A külföldi példák áttekintését összehasonlító elemzés és táblázatok segítik.

Infojegyzetek

2017

2017/91. Ingatlan-nyilvántartás

2017/90. Orvoselvándorlás

2017/89. Országos Mentőszolgálat

2017/88. Az állami vagyongazdálkodás egyes területei

2017/87. Az üzleti titok védelme

2017/86. Európai területi társulások 2.

2017/85. Civil szervezetek

2017/84. Filmek akadálymentesítése

2017/83. Szociális Jogok Európai Pillére

2017/82. Vasúti személyszállítás 2.

2017/81. Utazási csomagok

2017/80. Légiközlekedés

2017/79. Víziközmű szolgáltatások - Okosmérők

2017/78. Vámigazgatás

2017/77. Magyarországi világörökségi helyszínek

2017/76. Az adózás rendje

2017/75. Pénzügyi fogyasztóvédelem

2017/74. Adóhatósági végrehajtás

2017/73. Iskolai drogprevenció

2017/72. Rizikómagatartás az iskoláskorúak körében

2017/71. Gyümölcsös ületetvények összeírása

2017/70. Növényfajok és fajták

2017/69. Kölcsönös bűnügyi jogsegély

2017/68. Versenypolitika

2017/67. Harmadik országbeli hallgatók és kutatók

2017/66. Környezetvédelmi termékdíj 3.

2017/65. Biztosításközvetítés

2017/64. Mezőgazdasági vízhasználat és öntözésfejlesztés

2017/63. Szakiskolai lemorzsolódás

2017/62. Gyakorlati képzés a duális szakképzésben

2017/61. Használati minták oltalma

2017/60. Költségkedvezmények a bírósági eljárásokban

2017/59. Bírósági polgári nemperes eljárások

2017/58. Internetes hálózatsemlegesség

2017/57. Nemzeti szabványok

2017/56. Építészeti alkotások szerzői joga

2017/55. Közjegyzői tevékenység

2017/54. Fizetésképtelenségi eljárás

2017/53. Közszolgálati tisztviselők 2.

2017/52. Feltétel nélküli alapjövedelem

2017/51. Áfa a turizmusban

2017/50. A könnyűzenei piac átalakulása

2017/49. A Magyar Honvédség békefenntartó missziói 2.

2017/48. Az Európai Ügyészség

2017/47. Azonos márkájú termékek eltérő minősége

2017/46. Nemzeti vagyon

2017/45. Egyéni gazdaságok

2017/44. Közös agrárpolitika

2017/43. Akadálymentesítés

2017/42. Akadálymentes turizmus

2017/41. Fenntartható turizmus

2017/40. Versenyképesség

2017/39. Állatkísérletek

2017/38. Fekvőbeteg-ellátás

2017/37. Egészségbiztosítás dióhéjban

2017/36. Előadó-művészeti szervezetek

2017/35. Földgázellátás

2017/34. Atomenergia 3.

2017/33. Földmérés, osztatlan közös tulajdon

2017/32. Földügyi igazgatás

2017/31. Élelmiszerlánc

2017/30. Keskeny nyomtávú vasutak

2017/29. Közösségi művelődés

2017/28. Ügyvédi tevékenység

2017/27. Gyermekvédelmi jelzőrendszer

2017/26. Az általános meghatalmazások nyilvántartása

2017/25. Pénzügyi piacok működése

2017/24. "Tiszta energia minden európainak"

2017/23. Bioüzemanyagok az Európai Unióban

2017/22. Víziközmű-szolgáltatások

2017/21. Cégnyilvántartás

2017/20. Nemzetiségek parlamenti képviselete

2017/19. Nemzetiségek jogai - nemzetiségi önkormányzatok

2017/18. Pénzmosás

2017/17. Európai Nyomozási Határozat

2017/16. Halgazdálkodás és halvédelem 2.

2017/15. Európai Határ- és Parti Őrség

2017/14. Nemzetközi adóigazgatási együttműködés az EU-ban

2017/13. Energiahatékonyság 3.

2017/12. Erdőtörvény

2017/11. A fogva tartás körülményei a büntetés-végrehajtásban

2017/10. Nők a munkaerőpiacon

2017/9. Állami ingatlanok ingyenes tulajdonba adása 2. 

2017/8. Nemzetközi magánjog

2017/7. Nemzetközi tanulói teljesítménymérések

2017/6. Pedagógus-továbbképzés

2017/5. Termékmegjelenítés a médiában

2017/4. Büntetőeljárás

2017/3. Fogyatékossággal élő gyermekek

2017/2. Közúti közlekedés - buszvezetők

2017/1. Mezőgazdasági kárenyhítés

 

Archívum   

2016 2015 2014 2013