Ugrás a tartalomhoz

Elektronikus futárposta Elektronikus futárposta

Plenáris ülés Plenáris ülés

 

A benyújtott irományok:       

napi jegyzéke
heti jegyzéke

 

A Házbizottság soron kívüli ülésének időpontja:
2018. ......... (........) ..:.. óra
(Országház, Varga Béla-terem - Főemelet 21.)

 

Az Országgyűlés 2018. évi tavaszi ülésszakára vonatkozó törvényalkotási program

 

Az Országgyűlés 2018. évi tavaszi ülésszakának munkarendje

 

Az Országgyűlés  2018. február 19-20-21-i (hétfő-kedd-szerda) ülésének elfogadott napirendje

Linkesített PDF

Tájékoztató egyes benyújtási határidők változásáról

 

Az Országgyűlés 2018. évi február havi ülésterve

 

 

A Házbizottság javaslata(i) bizottság(ok) beszámoló(k)ról történő határozathozatalra való felkérésére

 

A következő ülésen elhangzásra tervezett:
interpellációk
kérdések
azonnali kérdések
nemzetiségi szószólók kérdése

Napirenden kívüli felszólalások

Országgyűlés Országgyűlés

TÁJÉKOZTATÓ a bizottságok üléseiről, amely egyben MEGHÍVÓ – a zárt üléseket kivéve – az országgyűlési képviselők, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 40. §-ának (1) bekezdésében felsorolt állandó meghívottak részére (Bizottsági ülések és meghívók)

Az Országgyűlési ülésnapok felszólalásai

Az Országgyűlés jegyzőkönyvei

T/15381 Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről