Készült: 2018.10.24.01:52:20 Dinamikus lap

Iromány lekérdezés 2018-

T/2941 Egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról
Iromány adatai
Állapot benyújtva
Benyújtó(k) kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)

T/2940 Az oktatási nyilvántartásról
Iromány adatai
Állapot benyújtva
Benyújtó(k) kormány (emberi erőforrások minisztere)

T/2939 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatban
Benyújtó(k) kormány (igazságügyi miniszter)

T/2938 A hazai kis- és középvállalkozások fejlesztéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatban
Benyújtó(k) kormány (innovációért és technológiáért felelős miniszter)

T/2937 A közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatban
Benyújtó(k) kormány (innovációért és technológiáért felelős miniszter)

T/2936 Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatban
Benyújtó(k) kormány (igazságügyi miniszter)

T/2935 Egyes törvények külügyi igazgatási tárgyú módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatban
Benyújtó(k) kormány (külgazdasági és külügyminiszter)

T/2934 Egyes büntetőjogi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatban
Benyújtó(k) kormány (igazságügyi miniszter)

T/2933 Az 1976. szeptember 20-i 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozathoz csatolt, az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány módosításáról szóló, 2018. július 13-i (EU, Euratom) 2018/994 tanácsi határozat kihirdetéséről
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatban
Benyújtó(k) kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)

T/2932 Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatban
Benyújtó(k) kormány (emberi erőforrások minisztere)

T/2931 Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatban
Benyújtó(k) kormány (pénzügyminiszter)

T/2930 Egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatban
Benyújtó(k) kormány (belügyminiszter)

T/2929 Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatban
Benyújtó(k) kormány (emberi erőforrások minisztere)

T/2928 Az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatban
Benyújtó(k) kormány (pénzügyminiszter)

T/2925 A Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatban
Benyújtó(k) kormány (külgazdasági és külügyminiszter)

T/2924 A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatban
Benyújtó(k) kormány (pénzügyminiszter)

T/2923 Az egyes bírósági eljárások elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel érvényesítéséről
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatban
Benyújtó(k) kormány (igazságügyi miniszter)

T/2922 Egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatban
Benyújtó(k) kormány (igazságügyi miniszter)

T/2921 A Magyarország és a Thaiföldi Királyság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatban
Benyújtó(k) kormány (igazságügyi miniszter)

T/2896 A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba vételre vár
Benyújtó(k) Z. Kárpát Dániel (Jobbik)

T/2823 A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvénynek a kutak fennmaradási engedélyezésére rendelkezésre álló határidő meghosszabbítása érdekében szükséges módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba vételre vár
Benyújtó(k) Hegedűs Lorántné (Jobbik), Magyar Zoltán (Jobbik)

T/2638 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba vételre vár
Benyújtó(k) Dúró Dóra (független)

T/2164 Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot részletesvita-szakasz megnyitására vár
Benyújtó(k) kormány (agrárminiszter)

T/2161 A Magyarország Kormánya és Indiana Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
Iromány adatai
Állapot zárószavazásra vár
Benyújtó(k) kormány (emberi erőforrások minisztere)

T/2061 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi. CXC. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot részletesvita-szakasz megnyitására vár
Benyújtó(k) Magyarországi nemzetiségek bizottsága

T/2052 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2019. évi egységes költségvetéséről
Iromány adatai
Állapot részletesvita-szakasz megnyitására vár
Benyújtó(k) Költségvetési bizottság

T/1788 Egyes törvényeknek a közhatalmat gyakorló és a közpénzek felett rendelkező személyeknek nyújtott nagy értékű ingyenes juttatások korlátozásához szükséges módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba vételre vár
Benyújtó(k) Szabó Szabolcs (független), Dr. Szél Bernadett (független)

T/1764 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba vételre vár
Benyújtó(k) Farkas Gergely (Jobbik), Ander Balázs (Jobbik)

T/1728 Egyes törvényeknek a magánélet védelméhez szükséges módosításáról

T/1671 A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény végrehajtásáról
Iromány adatai
Állapot részletesvita-szakasz megnyitására vár
Benyújtó(k) kormány (pénzügyminiszter)

T/1659 Egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról
Iromány adatai
Állapot Törvényalkotási bizottság eljárására vár
Benyújtó(k) kormány (igazságügyi miniszter)

T/1658 A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot Törvényalkotási bizottság eljárására vár
Benyújtó(k) kormány (igazságügyi miniszter)

T/1656 A Magyarország Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény kihirdetéséről
Iromány adatai
Állapot zárószavazásra vár
Benyújtó(k) kormány (belügyminiszter)

T/1625 A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba vételre vár
Benyújtó(k) Jakab Péter (Jobbik)

T/1609 A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény és a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosításáról

T/1608 A szociális biztonságot érintő egyes törvények módosításáról

T/1607 A tanulás, oktatás, kutatás szabadságához való jog helyreállításáról

T/1606 Az Alkotmánybírósághoz való fordulás lehetőségének kibővítéséről és az Alkotmánybíróság egyes jogainak helyreállításáról

T/1605 Az országgyűlési képviselők választásáról

T/1513 A demokrácia helyreállítása érdekében a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról

T/1512 A demokrácia helyreállítása, a tiszta politikai közélet megteremtése és a bírói önigazgatás erősítése érdekében a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról

T/1502 A demokrácia helyreállítása és a tiszta politikai közélet megteremtése érdekében az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény és a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosításáról

T/1501 A demokrácia helyreállítása, a tiszta politikai közélet megteremtése és a bírói önigazgatás erősítése érdekében a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról

T/1497 A demokrácia helyreállítása és a fideszes oligarchák közpénzből való gazdagodásának felszámolása érdekében a tisztességes eljárás védelméről és a közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról

T/1495 A demokrácia helyreállítása érdekében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény módosításáról

T/1494 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek a közfoglalkoztatottak foglalkoztatást helyettesítő támogatásának megteremtéséhez szükséges módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba vételre vár
Benyújtó(k) Hohn Krisztina (LMP)

T/1481 A béren kívüli juttatások megőrzése érdekében az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Tóth Csaba (MSZP)

T/1468 A helyi önkormányzatok által beszedett adók igazságos megosztása érdekében Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Szabó Sándor (MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP)

T/1459 A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvénynek a tranzitzónában tartózkodó menedékkérők emberséges ellátása érdekében szükséges módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba vételre vár
Benyújtó(k) Dr. Szél Bernadett (LMP)
2018.09.17.: Szabó Szabolcs (LMP)

T/1339 A rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai túlóráinak pénzben való megváltását biztosító szabályok fenntartása érdekében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba vételre vár
Benyújtó(k) Dr. Harangozó Tamás (MSZP)

T/1243 A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvénynek és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvénynek a túlszolgálat megfelelő ellentételezésének fenntartása érdekében szükséges módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba vételre vár
Benyújtó(k) Demeter Márta (LMP), Hohn Krisztina (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP), Szabó Szabolcs (LMP)

T/1164 Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága hivatásos állományának egyes közhivatalok viseléséből való kizárása érdekében szükséges törvénymódosításokról

T/1159 Egyes törvényeknek az egyedülálló szülőket segítő módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Hohn Krisztina (LMP)

T/1158 Egyes törvényeknek a nyugdíjasok helyzetének javítását célzó módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Hohn Krisztina (LMP)

T/965 A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény egyes rendelkezéseinek felfüggesztéséről
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik), Csárdi Antal (LMP), Rig Lajos (Jobbik)
2018.08.14.: Z. Kárpát Dániel (Jobbik)

T/963 A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvénynek a bankok által tisztességtelenül felszámított összeggel összefüggő módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
2018.10.01.: Bangóné Borbély Ildikó (MSZP)

T/876 Egyes törvényeknek a műanyag bevásárló-reklám táskák használata betiltásához szükséges módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Schmuck Erzsébet (LMP), Csárdi Antal (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP), Hohn Krisztina (LMP), Szabó Szabolcs (LMP), Ungár Péter (LMP)

T/870 A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény módosítása, az Országos Bírósági Hivatal hatékonyabb parlamenti felügyeletének megteremtése érdekében
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)

T/869 A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot Törvényalkotási bizottság eljárására vár
Benyújtó(k) kormány (innovációért és technológiáért felelős miniszter)

T/732 A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvénynek a jegybanki működés folyamatos tulajdonosi ellenőrzésének hatékonyabbá tétele érdekében szükséges módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Schmuck Erzsébet (LMP)
2018.10.05.: Csárdi Antal (LMP)

T/705 A gazdasági érdekérvényesítés nyilvánosságáról és a lobbisták nyilvántartásáról, valamint egyes törvények antikorrupciós tárgyú módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP)
2018.10.08.: Csárdi Antal (LMP)

T/677 A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Szabó Szabolcs (LMP)

T/618 A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról a szavazólapon szereplő névazonos jelöltek problémájának megoldása érdekében
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Jakab Péter (Jobbik)
2018.10.08.: Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
2018.10.09.: Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)

T/617 Egyes törvényeknek a devizaadósok védelmében szükséges módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Dr. Hadházy Ákos (LMP), Csárdi Antal (LMP)

T/616 Egyes törvényeknek a közpénzből finanszírozott propagandát megtiltó, valamint az állami médiaköltések nyilvánosságát megteremtő módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Dr. Hadházy Ákos (LMP)

T/615 Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Dr. Hadházy Ákos (LMP)

T/577 A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása az autós társadalom terheinek csökkentése érdekében
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba vételre vár
Benyújtó(k) Volner János (Jobbik), Z. Kárpát Dániel (Jobbik)

T/486 Miniszterelnöki tisztség a Soros-ösztöndíjjal való összeférhetetlenségének kimondása érdekében a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Szabó Timea (Párbeszéd)

T/452 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról
Iromány adatai
Állapot részletesvita-szakasz megnyitására vár
Benyújtó(k) Költségvetési bizottság

T/384 Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról
Iromány adatai
Állapot Törvényalkotási bizottság eljárására vár
Elfogadott cím A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvénynek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról
Benyújtó(k) kormány (belügyminiszter)


Találatok száma : 75