Lezárva: 2018. július 11.

Folyamatban lévő egyeztetési eljárások:

Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága 2018. július 3-i ülésén egyhangúlag döntött egyeztetési eljárás megindításáról az alábbi uniós tervezetek tekintetében.

Az EU új hétéves költségvetése

  • A Tanács rendelete a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről [COM (2018) 322; 2018/0132 (APP)]
  • Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről [COM (2018) 324; 2018/0136 (COD)]
  • A Tanács határozata az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről [COM (2018) 325; 2018/0135 (CNS)]

A fenti európai uniós tervezetekkel kapcsolatosan az Európai ügyek bizottsága 2018. július 3-i ülésén egyeztetési eljárás megindításáról döntött. Az Országgyűlés elnöke felkérte a Gazdasági és a Költségvetési bizottságot, hogy a javaslatokról alakítsák ki véleményüket.

  • Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról [COM (2018) 375; 2018/0196 (COD)]

A fenti európai uniós tervezetekkel kapcsolatosan az Európai ügyek bizottsága 2018. július 3-i ülésén egyeztetési eljárás megindításáról döntött. Az Országgyűlés elnöke felkérte a Gazdasági és a Költségvetési bizottságot, hogy a javaslatokról alakítsák ki véleményüket.

  • Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáról [COM (2018) 131; 2018/0064 (COD)]

A fenti európai uniós tervezettel kapcsolatosan az Európai ügyek bizottsága 2018. július 3-i ülésén egyeztetési eljárás megindításáról döntött. Az Országgyűlés elnöke felkérte a Vállalkozásfejlesztési bizottságot, hogy a javaslatról alakítsa ki véleményét.

  • Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről (átdolgozás) [COM (2017) 753; 2017/0332 (COD)]

A fenti európai uniós tervezettel kapcsolatosan az Európai ügyek bizottsága 2018. július 3-i ülésén egyeztetési eljárás megindításáról döntött. Az Országgyűlés elnöke felkérte a Fenntartható fejlődés bizottságát, hogy a javaslatról alakítsa ki véleményét.

  • Az Európai Parlament és a Tanács irányelve egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről [COM (2018) 340; 2018/0172 (COD)]

A fenti európai uniós tervezettel kapcsolatosan az Európai ügyek bizottsága 2018. július 3-i ülésén egyeztetési eljárás megindításáról döntött. Az Országgyűlés elnöke felkérte a Fenntartható fejlődés bizottságát, hogy a javaslatról alakítsa ki véleményét.