EU Parlamenti Elnökök Konferenciája

 

Az Európai Unió Parlamenti Elnökeinek Konferenciája (továbbiakban Elnöki Konferencia) az európai nemzeti parlamentek közötti együttműködés legmagasabb szintű fóruma, fő feladata a parlamenti együttműködés kereteinek és stratégiai céljainak meghatározása.

Az első Elnöki Konferenciát 1963-ban, Rómában tartották, majd a találkozók 1975-től váltak rendszeressé. Az 1999-es lisszaboni csúcstalálkozótól kezdve beszélhetünk először az EU Parlamenti Elnökeinek Konferenciájáról, mint a parlamentközi együttműködés autonóm fórumáról. Ekkortól vált az Elnöki Konferencia az EU parlamenti együttműködés elsődleges ellenőrző és koordináló szervévé.

A Konferencia belső működési szabályait 2000-ben Rómában kezdték el kidolgozni, míg a jelenleg hatályos eljárási szabályzatot 2010 májusában a svéd fővárosban fogadták el, amelyet a konferencia helyszíne után Stockholmi Iránymutatásoknak nevezünk. Ezek alapján az Elnöki Konferencia célja a parlamentek szerepének megőrzése és erősítése. A Konferencia által biztosított fórum teret enged a vélemények, információk és tapasztalatok házelnökök közötti cseréjének, a parlamentek szerepéről és feladatköreit érintő kérdésekről folyó vitáknak, valamint a kutatások támogatásának és a közös fellépésnek.

Az Elnöki Konferencia megrendezésére évente egyszer, az év első felében kerül sor. A Konferencián az immár 28 tagú Európai Unió tagállamainak parlamenti elnökei (41 kamara), valamint az Európai Parlament elnöke vesznek részt, míg a tagjelölt országok parlamenti elnökei a találkozón megfigyelőként lehetnek jelen.

A Konferencia szervezése az ún. Koordinációs Elnökségi teendőket ellátó parlament feladata, amelyet a nemzeti parlamentek egy éven át, adott év július1-től a következő év június 30-ig töltenek be. A 2004. május 1-jei tíz tagállamos EU bővítés után az első ilyen elnökségi pozíciót 2005-ben a magyar Országgyűlés töltötte be, az EU koordinációs titkársági feladatokat a Külügyi Hivatal (jelenlegi nevén: Külügyi Igazgatóság) látta el. A jelenlegi szabályok szerint a Koordinációs Elnökséget mindig az adott év második felében az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét adó tagállam parlamentje látja el, amely így országa soros elnökségi időszakán túlnyúlva a következő év első felében is elnöki funkciót tölt be.

Az Országgyűlés rendszeresen részt vesz az Elnöki Konferencián.

 

Az EU Parlamenti Elnökeinek Konferenciája a 2014-2018-es parlamenti ciklus alatt

 

Dátum

Helyszín

Szervező ország

Résztvevő az Országgyűlés képviseletében

Elfogadott Elnökségi Következtetések (angol nyelven)

2015. április 20-21.

Róma

Olaszország

Kövér László (házelnök)

Elnökségi Következtetések

Az Országgyűlés elnökének különvéleményét tartalmazó levél

2016. május 22-24.

Luxembourg

Luxemburg

Kövér László (házelnök) Elnökségi Következtetések

2016. október 6-7.

(informális)

Pozsony Szlovákia Kövér László (házelnök) Információk az eseményről

2017. március 16-17.

(informális)

Róma Olaszország

Mátrai Márta

(háznagy)

Információk az eseményről

2017 április 23-24.

Pozsony

Szlovákia

Kövér László (házelnök) Elnökségi Következtetések

2018 április 22-24.

Tallinn

Észtország

   
 

 

Az EU Parlamenti Elnökeinek Konferenciája a 2010-2014-es parlamenti ciklus alatt

 

Dátum

Helyszín

Szervező ország

Résztvevő az Országgyűlés képviseletében

Elfogadott Elnökségi Következtetések (angol nyelven)

2014. április 6-8.

Vilnius

Litvánia

Latorcai János (alelnök)

Elnökségi Következtetések

2013. április 21-23.

Nicosia

Ciprus

Kövér László (házelnök)

Elnökségi Következtetések

2012. április 19-21.

Varsó

Lengyelország

Jakab István (alelnök)

Elnökségi Következtetések

2011. április 4-5.

Brüsszel

Belgium

Kövér László (házelnök)

Elnökségi Következtetések