Készült: 2019.01.18.16:12:00 Dinamikus lap
 
Az Európai ügyek bizottsága
az Országház főemelet 66. számú tanácstermében    
2017. december 11-én (hétfő) 8.00 órakor 
részben ZÁRT ülést tartott. 
Napirendi javaslat:
   1. 
Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter éves meghallgatása
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján)

   2. 
Az ún. mobilitási csomag egyes elemei
a) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, napi és heti pihenőidőre vonatkozó követelményei tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról [COM (2017) 277; 2017/0122 (COD)]
b) Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 96/71/EK irányelvhez és a 2014/67/EU irányelvhez kapcsolódóan a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok meghatározásáról [COM (2017) 278; 2017/0121 (COD)]
(A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 145. §-a alapján)

10.30 órától :
   3. 
A villamos energia belső piaca
a) EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a villamos energia belső piacáról (átdolgozás) [COM (2016) 861; 2016/0379 (COD)]
b) EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról (átdolgozás) [COM (2016) 863; 2016/0378 (COD)]
c) EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS ? Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról (átdolgozás) [COM (2016) 864; 2016/0380 (COD)]
(Zárt ülés!)
(A bizottság állásfoglalásának kialakítása a HHSZ 140. § (5) bekezdése alapján)
Előterjesztő:
Dr. Aradszki András  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára