Az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának

1/2010-2014. számú tájékoztatója

(a Házszabály 96/A. §-a szerint)

A Fogyasztóvédelmi bizottság 2010. október 19-ei ülésén napirendjére tűzte a vörösiszap-katasztrófa kapcsán felmerülő, fogyasztóvédelmi vonatkozású kérdések megvitatását.

A bizottság meghallgatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság képviselőjének tájékoztatóját, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének, a Magyar Biztosítók Szövetségének, a Magyar Bankszövetségnek az INDRA Biztosítottak és Pénzintézeti Ügyfelek Országos Érdekvédő Egyesületének, valamint a Magyar Biztosítási Alkuszok Szövetségének hozzászólását és javaslatait. Feladatkörére tekintettel a bizottság a vörösiszap-katasztrófa során kárt szenvedett polgárok érdekében a lakásbiztosítással és a vállalati felelősségbiztosítással összefüggő kérdéseket, valamint a jelzáloghitel fedezetéül szolgáló ingatlanok megsemmisülése kapcsán előállt helyzet kezelését tekintette át.

A bizottsági ülésen elhangzottak alapján szükségesnek látszik a lakosság ösztönzése lakóingatlanokra vonatkozó biztosítások megkötésére. Megfontolásra érdemesnek tartja a bizottság a Magyar Biztosítási Alkuszok Szövetségének javaslatát, amely szakértői bizottság létrehozását kezdeményezi a katasztrófakockázatok kezelésére szolgáló, biztosítási alapelveken és piackonform megoldásokon alapuló rendszer kidolgozása érdekében.

A bizottság szükségesnek tartja a vállalatok felelősségbiztosítására vonatkozó szabályozás áttekintését és egy olyan jogi szabályozás kialakítását, amely az általuk végzett tevékenység kockázataihoz igazodó felelősségbiztosítás megkötését írja elő.

A bizottság üdvözli és támogatja a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének a jelzáloghitellel rendelkező károsultak érdekében megtett intézkedéseit: jogsegélyszolgálat felállítását, valamint a pénzügyi szervezetek figyelmének felhívását a Magatartási Kódexben foglaltak alapján elvárt magatartásra.

Budapest, 2010. október 19.

 

Simon Gábor
elnök