Tisztelt Látogatók!

Tájékoztatjuk a bizottság tevékenységét figyelemmel kísérő valamennyi Tisztelt Érdeklődőt, hogy az Országgyűlés az Alkotmányelőkészítő eseti bizottság által H/2057. számon benyújtott országgyűlési határozati javaslatról tartott zárószavazása során 2011. március 7-ei ülésén megszavazta az új Alkotmány elfogadásának előkészítéséről szóló 9/2011. (III. 7.) OGY határozatot. Az országgyűlési határozat elfogadásával az eseti bizottság megszűnt.

A Házszabály értelmében benyújtásra került Alkotmány-tervezetek bizottsági véleményezése az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága feladatát képezi.

Mivel az Alkotmányelőkészítő eseti bizottság, valamint annak titkársága is a fent említett dátummal megszűnt, az új Alkotmányra vonatkozó törvényjavaslatok tárgyalása során a beérkező javaslatok, észrevételek kezelésére vonatkozó rend is megváltozik. Az Országgyűlésnek a további beadványokat elektronikus úton, az alkotmany@parlament.hu e-mail címen áll módjában fogadni.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a bizottság által felkért személyeknek és szerveknek, valamint a bizottság titkárságára észrevételeiket, javaslataikat eljuttató magánszemélyeknek, társadalmi szervezeteknek, hogy áldozatos munkájukkal, jobbító szándékú javaslataikkal hozzájárultak a bizottság eredményes működéséhez.

dr. Salamon László
elnök


Az Országgyűlés .../2010. (...) OGY határozata (javaslat) Magyarország Alkotmányának szabályozási elveiről


Kedves Látogató!

Köszöntöm az Országgyűlés Alkotmányelőkészítő eseti bizottságának honlapján.

Engedje meg, hogy röviden tájékoztassam bizottságunk tevékenységéről.

Az Országgyűlés 47/2010. (VI. 29.) OGY határozatával eseti bizottság felállításáról döntött az új Alkotmány kidolgozásának érdekében. Az országgyűlési határozat alapján jött létre az öt parlamenti frakció negyvenöt országgyűlési képviselőjének részvételével működő Alkotmányelőkészítő eseti bizottság, amely 2010. július 20-ai alakuló ülésével kezdte meg tevékenységét.

"A Bizottság feladata annak áttekintése és értékelése, hogy a hatályos Alkotmány megfelelően tartalmazza-e alkotmányfejlődésünk történelmi értékeit, megfelelően biztosítja-e az emberi és állampolgári jogok legszélesebb körű érvényesülését, illetve annak vizsgálata, hogy az államszervezet alapvető intézményeinek működését meghatározó alkotmányi és törvényi szabályozás eleget tesz-e az alapvető jogok tiszteletben tartására és védelmére vonatkozó állami kötelességnek és a XXI. századi polgári demokráciával szemben támasztott elvárásoknak. A Bizottság feladata továbbá, hogy az új Alkotmány alapvető elveire vonatkozó országgyűlési határozati javaslatot 2010. december 31-ig az Országgyűlés elé terjessze." (47/2010. (VI. 29.) OGY határozat 2. pontja)

Bizottságunk kiemelten fontosnak tartja, hogy az új szabályozási koncepció kialakítása során széleskörű szakmai-társadalmi együttműködés alakuljon ki. Jelen honlap fő rendeltetése, hogy az alapjogi kérdésekkel foglalkozó szakmai műhelyek, a tudományos élet jeles képviselői, a jogász-, és a civil társadalom valamennyi tagja, valamint a jogvédő- és érdekképviseleti szervezetek munkatársai egyaránt betekintést nyerjenek a bizottság tevékenységébe, megismerhessék a bizottság tagjait, az üléseken felmerülő érveket és ellenérveket, illetve hasznosíthassák azokat munkájuk során. A honlapon megtekinthető elérhetőségeinken keresztül ugyanakkor módunk nyílik arra is, hogy a hozzánk elektronikus úton beérkező észrevételeket, javaslatokat a bizottság munkája során hasznosíthassa.

A fent leírtak elősegítése érdekében honlapunkon minden lényeges információt megtalál a bizottságról. Kellemes böngészést kívánok!

Kérem, ne habozzon, amennyiben észrevételeiről, véleményéről kíván tájékoztatni.

Dr. Salamon László
a bizottság elnöke