EMBCB-3/2009.
(EMBCB-126/2006-2010.)

Jegyzőkönyv?

az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának
2009. február 24-én, kedden, 13 órakor
a Képviselői Irodaház V. emelet 528. számú tanácstermében
megtartott üléséről

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat *

Az ülés résztvevői *

A bizottság részéről *

Megjelent *

Helyettesítési megbízást adott *

Meghívottak részéről *

Hozzászólók *

Résztvevők *

Elnöki megnyitó *

A napirend elfogadása *

A központi hitelinformációs rendszerről szóló törvényjavaslat (T/6668. szám)
(Általános vita)
*

Dr. Villányi Imre főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) szóbeli kiegészítése *

Dr. Jóri András adatvédelmi biztos (Országgyűlési Biztos Hivatala) kiegészítése *

Kérdések, észrevételek *

Dr. Villányi Imre főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) válaszadása *

Dr. Unyi István szakmai tanácsadó (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) kiegészítése *

Dr. Jóri András adatvédelmi biztos (Országgyűlési Biztos Hivatala) válaszai *

További észrevételek *

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról *

A társadalmi szervezetek működését segítő jogszabályi háttér kialakításáról szóló határozati javaslat (H/6805. szám)
(Pettkó András (MDF) képviselő önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása)
*

Határozathozatal *

Egyetértési jog gyakorlása a Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsa elnöke, dr. Nagy Ádám személyével kapcsolatban
(A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 4. § (2) bekezdése alapján)
*

Dr. Nagy Ádám elnök (Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsa) bemutatkozása *

Kérdések, észrevételek *

Dr. Nagy Ádám elnök (Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsa) válaszadása, reagálása *

További kérdések, hozzászólások *

Dr. Nagy Ádám elnök (Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsa) reflexiói *

Szavazás *

A polgári törvénykönyvről szóló törvényjavaslat (T/5949.)
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)
*

Egyebek:
Döntés Országbíró Zoltán (Országos Politikai-Gazdasági Lobbi) eseti bizottsági meghallgatási kérelméről
*

 1. Napirendi javaslat
 2. 1. A központi hitelinformációs rendszerről szóló törvényjavaslat (T/6668. szám)

  (Általános vita)

  2. A társadalmi szervezetek működését segítő jogszabályi háttér kialakításáról szóló határozati javaslat (H/6805. szám)

  (Pettkó András (MDF) képviselő önálló indítványa)
  (Módosító javaslatok megvitatása)

  3. Egyetértési jog gyakorlása a Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsa elnöke, dr. Nagy Ádám személyével kapcsolatban
  (A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 4. § (2) bekezdése alapján)

  4. A polgári törvénykönyvről szóló törvényjavaslat (T/5949. szám)
  (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

  5. Egyebek

 3. Az ülés résztvevői
  1. A bizottság részéről
   1. Megjelent
   2. Elnököl: Balog Zoltán (Fidesz), a bizottság elnöke

    Fogarasiné Deák Valéria (MSZP), a bizottság alelnöke
    Szászfalvi László (KDNP), a bizottság alelnöke
    Nyakó István (MSZP)
    Dr. Szabóné Müller Timea (MSZP)
    Teleki László (MSZP)
    Tóth Gyula (MSZP)
    Bíró Ildikó (Fidesz)
    Farkas Flórián (Fidesz)
    Varga József (Fidesz)
    Pettkó András (MDF)

   3. Helyettesítési megbízást adott

   Szászfalvi László (KDNP) megérkezéséig Pettkó Andrásnak (MDF)
   Donáth László (MSZP) Fogarasiné Deák Valériának (MSZP)
   Godó Lajos (MSZP) Teleki Lászlónak (MSZP)
   Nyakó István (MSZP) megérkezéséig Tóth Gyulának (MSZP)
   Dr. Szabóné Müller Timea (MSZP) távolléte idejére Nyakó Istvánnak (MSZP)
   Dr. Wiener György (MSZP) dr. Szabóné Müller Timeának (MSZP)
   Gusztos Péter (SZDSZ) Lénárt Lászlónak (MSZP)
   Ékes Ilona (Fidesz) Bíró Ildikónak (Fidesz)
   Farkas Flórián (Fidesz) távozása után Szászfalvi Lászlónak (KDNP)
   Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) Balog Zoltánnak (Fidesz)
   Dr. Semjén Zsolt (KDNP) Varga Józsefnek (Fidesz)

  2. Meghívottak részéről
   1. Hozzászólók
   2. Dr. Jóri András adatvédelmi biztos (Országgyűlési Biztos Hivatala)
    Dr. Villányi Imre főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)
    Dr. Unyi István főtanácsadó (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)
    Tóthné dr. Jászai Mária szakmai főtanácsadó (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)
    Dr. Boros Zsuzsa Barbara vezető tanácsos (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)
    Dr. Nagy Ádám elnök (Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsa)
    Bécsy Etelka főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
    Nemes András szakmai tanácsadó, jogi asszisztens (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)

   3. Résztvevők

   Dr. Ványai László Levente fogalmazó (Pénzügyminisztérium)
   Móra Veronika igazgató (Ökotárs Alapítvány)
   Barabás Emese (Európa Ház)
   Barabás Miklós igazgató (Európa Ház)
   Dr. Posgay Gizella ügyvéd (Nemzeti Jogvédő Szolgálat)
   Tornóczky Gusztáv kommunikációs képviselő (Magyarországi Krisna Hívők Közössége)
   Barkóczy Erzsébet egyetemi hallgató (Országgyűlési Biztos Hivatala)
   Csikós Timea egyetemi hallgató (Országgyűlési Biztos Hivatala)
   Kurunczi Gábor egyetemi hallgató (Országgyűlési Biztos Hivatala)
   Lovász Enikő egyetemi hallgató (Országgyűlési Biztos Hivatala)
   Naszladi Georgina egyetemi hallgató (Országgyűlési Biztos Hivatala)
   Ottrók Viktória egyetemi hallgató (Országgyűlési Biztos Hivatala)
   Pál Gabriella egyetemi hallgató (Országgyűlési Biztos Hivatala)
   Sárdi Márton egyetemi hallgató (Országgyűlési Biztos Hivatala)
   Schadl Balázs egyetemi hallgató (Országgyűlési Biztos Hivatala)
   Nagy Bercel titkár (Fidesz/KDNP)
   Soós Károly szakértő (MDF)
   Inkei-Farkas Márton miniszteri főtanácsadó (Önkormányzati Minisztérium)
   Nemoda István főosztályvezető, Társadalmi Párbeszéd Koordinácis Iroda (Miniszterelnöki Hivatal)
   Dr. Básti Judit tanácsos (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
   Szablics Bálint megbízott osztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)

    

   (Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 10 perc)

  3. Elnöki megnyitó
  4. BALOG ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel köszöntök mindenkit az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság ülésén, különösen az ifjúságot, az OBH gyakornokait. Azt tudom javasolni, hogy ne mindent jegyezzenek meg, ami itt történik és elhangzik, ne mindent tanuljanak meg, hogy mégis legyen egy jobb jövőnk.

   A helyettesítéseket a szokásos rendben megállapítom: Szászfalvi képviselő urat Pettkó András, Donáth képviselő urat az alelnök asszony, Godó képviselő urat Teleki képviselő úr, Nyakó képviselő urat Tóth Gyula képviselő úr, Wiener képviselő urat Müller Timea - Gusztos képviselő úr nem jelezte -, Ékes Ilonát Bíró Ildikó - Farkas Flóriánnak, ha jól látom, nincs helyettese, még várjuk, reméljük, megérkezik -, Fazekas Sándort Balog Zoltán, Semjén Zsoltot Varga József helyettesíti.

  5. A napirend elfogadása
  6. A napirendi pontokat kézhez kapták a képviselőtársaim. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban bárkinek változtatási javaslata, hozzászólása. (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor kérem, fogadjuk el a napirendet. Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság tizennyolc igennel egyhangúlag elfogadta a napirendet.

   Az első napirendi pont a központi hitelinformációs rendszerről szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmassága. (Pettkó András: Nem lehet tizennyolc igen, csak tizenheten vagyunk.) Bocsánat, Gusztos képviselő úrnak nincs helyettese. Tizenhét igen szavazattal fogadtuk el. Ennek most még nem volt jelentősége, de majd a következőkben lesz, úgyhogy köszönöm szépen.

  7. A központi hitelinformációs rendszerről szóló törvényjavaslat (T/6668. szám)
   (Általános vita)
  8. Tehát az első napirendi pontban a központi hitelinformációs rendszerről szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról döntünk. A minisztérium képviseletében dr. Villányi Imre főosztályvezető urat isten hozta, és itt van közöttünk dr. Jóri András adatvédelmi biztos úr is. Úgy szoktuk, hogy először meghallgatjuk az előterjesztőt, aztán - úgy gondolom - adjunk elsőbbséget az adatvédelmi biztos úrnak, aki elmondja a saját szakmai véleményét, és utána van lehetőség a vitára.

   Főosztályvezető úr, parancsoljon!

   1. Dr. Villányi Imre főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) szóbeli kiegészítése
   2. DR. VILLÁNYI IMRE főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr. Bemutatnám a kollegámat, Unyi István főtanácsadó urat.

    Egy nagyon rövid történeti áttekintéssel kezdeném. Nem mennék vissza nagyon messze, Ádámról és Éváról szó sem lehet, csak 1998-ról, 1998-ban módosult a hitelintézeti törvény, és jött létre a negatív listás adatkezelés rendszere. A vállalkozások tekintetében ez egy teljes körű hitel-nyilvántartási rendszer volt, a lakosság, az állampolgárok tekintetében csak a negatív adatokat tartalmazta. Már ekkor felmerült a vitában, hogy nem lenne-e jobb egy teljes körű, egy pozitív nyilvántartási rendszer, de tekintettel a dolog időigényére, bonyolultságára, az a döntés született, hogy nem, akkor ezt a szűkített programot sikerült végrehajtani.

    A gondolkodásunk új lendületet 2006-ban kapott, amikor megjelent a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének egy anyaga, nagyjából egyidejűleg a Nemzeti Bank több jelentésével, amelyek egyöntetűen abba az irányba mutattak, hogy hatalmasan felgyorsult a lakosság eladósodásának üteme. A közvetlen jogalkotási munka is már több mint egy éve folyik. Ezt széles körű egyeztetés keretében végeztük az állami szervezetekkel, kiemelt szerepe volt a már említett Nemzeti Banknak, a PSZÁF-nak, társadalmi szervezetekkel konzultáltunk, mint például az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület vagy a Banki Hitel Károsultjainak Egyesülete, érdekképviseletekkel, ahol a Magyar Bankszövetség játszott vezető szerepet. Szinte teljesen egyértelmű, egyöntetű volt a kép, hogy a teljes körű nyilvántartás megteremtésének szükségességével minden szereplő egyetért.

    Az előttünk fekvő törvényjavaslat átemeli a hitelintézeti törvény, lehet talán azt mondani, hogy bevált szabályait, tehát a vállalkozások teljes körű nyilvántartására vonatkozó szabályokat és a lakossági negatív nyilvántartásra vonatkozó szabályokat -, értelemszerűen ezeket hatályon kívül helyezi egyidejűleg az Hpt.-ből -, és ezt egészíti ki a lakossági pozitív nyilvántartással. Így válik teljes körűvé a hitel-nyilvántartási rendszer.

    A történeti áttekintésből is nyilvánvalóvá vált, hogy az anyagot nem a válság -, amely sajnos körülvesz minket - indukálta, az csak egyfajta különös aktualitást adott neki. Megjegyzem azért szerénytelenül, hogy érdekes, hogy épp arra a problémára éreztünk rá egy-két évvel ezelőtt, amely végül is világméretekben ehhez a válsághoz vezetett, tehát a lakossági túlvállalás és a banki túlhitelezés problémájára.

    A törvénytervezet fő stratégiai célja talán úgy fogalmazható meg, hogy bár saját önpusztító döntése ellen az állam sem tudja teljesen megvédeni a polgárát, de arra talán módja van, sőt ez talán kötelezettsége is, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy csökkenjen azoknak a hiteleknek a köre, azoknak az eseményeknek a száma, amelyekben a hitelfelvevő gyakorlatilag számára utóbb teljesíthetetlenné váló feltételeket vállal a bankkal szemben. Ez másképpen, banki oldalról azt jelenti, hogy a hitelbírálat megalapozottabbá tétele a célja a törvényjavaslatnak, hogy csak reálisan teljesíthető, reálisan visszafizethetőnek látszó hitel folyósítására kerülhessen sor, az egyén oldaláról pedig annak a láncolatnak a folyamat elején való megállítása, amely pesszimális esetben úgy néz ki, hogy túlvállalt hitel, a hitel elbukása, a lakás elvesztése és hajléktalanná válás.

    A törvénytervezet kidolgozása során elsődleges szempontunk volt az adatvédelmi garanciák lehetőség szerinti maximális figyelembe vétele. A törvényjavaslat minden érdemi ponton biztosítja a természetes személyek számára az információs önrendelkezési jogot. Nézetünk szerint sikerült egy olyan rendszert létrehozni, amely, miközben figyelemmel van ezekre a szempontokra, ugyanakkor azért működőképes is, és alkalmas a kívánt cél elérésére.

    Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez az általunk prezentált megoldás nem egy csodaszer, tehát egyrészt nem fogja megoldani a gazdasági válságot egész biztosan, viszont egy kis, hasznos intézkedéselem lehet a válság kezelésében, másrészről pedig nem orvosolja a múltban elkövetett hibákat, tehát a múltbeli túlvállalással nem tud mit kezdeni, legfeljebb az arra való ráfejelést kezelheti abban az esetben, ha ezt rendeltetésszerűen használja a hitelfelvevő és a hitelnyújtó egyaránt.

    Amikor arról beszéltem - és ez a záró momentuma annak, amit szerettem volna elmondani -, hogy brutális mértékben emelkedik a lakosság eladósodása, akkor, bár tudom, hogy nem szép dolog, de néhány számmal szeretném ezt alátámasztani. Talán ezek nagyon egyszerű és plasztikusan áttekinthető számok lesznek. A VIS Zrt. honlapjáról leolvasható számok ezek, amiket most mondok. A VIS Zrt. az a részvénytársaság, amely a KHR-t, a központi hitelnyilvántartó rendszert, ezt a bizonyos negatív listát kezeli. A negatív listán nyilvántartott személyek száma 2008. január 1. és 2008. december 31. között úgy alakult, hogy míg az év elején 499 ezren - mondjuk, 500 ezren - voltak ezen a listán, addig az év végén 618 ezren; ez 123 százalék. A fennálló negatív listás fizetési mulasztások száma ugyanebben az időszakban, januártól decemberig 454 ezerről 669 ezerre emelkedett, ami 147 százalék. Az összes, vagyis a lezárt és a fennálló, de még nyilvántartott - tehát lezárt, de még nyilvántartott és a fennálló - mulasztások száma 748 ezerről 999 ezerre emelkedett, és sajnálatos módon sejthető, hogy idő közben a bűvös egymilliós határt is át kellett, hogy lépje; ez 133 százalékos emelkedés. Tehát, hogyha egy év alatt 23, 47, 33 százalékos emelkedés látszik a legfontosabb mutatókban, ez elég ijesztő és elgondolkodtató, intézkedésre ösztönző momentum. Köszönöm szépen.

    ELNÖK: Köszönjük szépen, főosztályvezető-helyettes úr. Most az adatvédelmi biztosé a szó, dr. Jóri András, parancsoljon!

   3. Dr. Jóri András adatvédelmi biztos (Országgyűlési Biztos Hivatala) kiegészítése
   4. DR. JÓRI ANDRÁS adatvédelmi biztos (Országgyűlési Biztos Hivatala): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Hölgyeim és Uraim! A központi hitelinformációs rendszerről szóló T/6668. számon benyújtott törvényjavaslatról kialakított álláspontom ismertetését azzal kezdem, hogy beszélek a javaslathoz vezető előkészítő munka egyes sajátosságairól, ezt követően kívánom rövid alkotmányos értékelését adni a törvényjavaslatnak, olyan adatokat, számokat, összefüggéseket ismertetni, részint a Pénzügyminisztérium képviselőire is reagálva, amelyek alátámasztják véleményemet. Ennek lényege az, hogy ez a javaslat szükségtelenül, aránytalanul, elsősorban üzleti érdekeknek engedve korlátozná a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos jogot.

    Bevezetésképp fontos elmondani, hogy a központi hitelinformációs rendszer jelenleg is működik Magyarországon, ez magánszemélyek vonatkozásában - mint ahogy már elhangzott - csak egy adósnyilvántartás, a főszabály szerint a minimálbér összegét meghaladóan legalább 90 napot tartozók adatait tartalmazza. Több mint tíz éve folyamatosan érzékelhető az a törekvés a banki szféra részéről, amely a rossz adósok adatait tartalmazó, úgynevezett teljes körű, minden ügyletre kiterjedő adatbázist állítana össze, ez a teljes körű hitelinformációs rendszer.

    Két lehetőség van erre: vagy törvényi alapon lehet ezt megteremteni - mint ahogy erre mi most egy kísérletet látunk itt -, vagy pedig valamilyen módon, hozzájárulással, a szerződésekben elhelyezett hozzájárulással üzleti alapon lehet működtetni ezeket a rendszereket. Ezeket az üzleti alapon működő hitelinformációs rendszereket credit büroknak hívják. Itt és most kizárólag a törvényen alapuló hitelinformációs rendszerről beszélnék, bár az úgynevezett önkéntes alapon, szerződéses hozzájárulással, az ügyfelek felhatalmazása alapján működő credit bürokkal kapcsolatban is vannak aggályaim, de ezekről itt most nem beszélnék.

    Nagyon korrekt volt főosztályvezető úr, amikor azt mondta, hogy itt a pénzügyi válság igazából csak egy adalék ahhoz, hogy ez a törekvés megint napvilágra került. Azt azért látni kell, hogy ez az eddiginél könnyebben, sokkal meggyőzőbben kommunikálható ürügyet szolgáltatott e rendszer híveinek. Mint ahogy elhangzott szintén itt előttem már, és a törvény preambulumában is ez olvasható, a fő cél a lakossági eladósodás, a hitelezési kockázat csökkentése, a társadalom pénzügyi stabilitásának elősegítése lenne ezzel a javaslattal.

    További érvek is megjelentek a sajtóban a törvényjavaslat támogatóinak oldaláról. Ezek: a kamatlábak várható csökkenése, a jó adósok lehetséges privilegizálása, tehát az, hogy a rájuk terhelt kockázati felárat csökkentik a pénzintézetek. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy érvelésük szerint nem a bankok érdeke ezen nyilvántartás felállítása, hanem - különösen a pénzügyi válság körülményei között - egy közérdek.

    Jellemző, és itt ismét hangsúlyoznám, hogy az előkészítő munka jóval a válság kitörése előtt elkezdődött, mert ez az egész történet több mint tíz évre tekint vissza. A javaslat előzményeként két fontos dokumentumot említenék. 2006 augusztusában a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete készített egy háttéranyagot, amely a pozitív adóslista magyarországi alkalmazási lehetőségeiről szólt. 2006 decemberében pedig a kormány által létrehozott lakossági pénzügyi szolgáltatásokat vizsgáló szakértői bizottság készített el egy jelentést. Mindkét jelentés előkészítésében elsősorban kitűnő közgazdász szakértők vettek részt, alkotmányjogi elemzés nem található egyikben sem. A bennük található jogi okfejtés alkotmányjogi kérdésekre vagy nem, vagy alacsony színvonalú fejtegetések szintjére terjedt ki. Ha már eddig ez nem történt meg, akkor vegyük számba itt és most, hogy milyen alkotmányos problémák rejlenek a szabályozási koncepcióban.

    Először röviden arról, hogy mi a koncepció lényege. A javasolt szabályozás szerint a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés, befektetési hitel nyújtására vonatkozó szerződés, továbbá az értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó szerződés megkötése ügyében eljáró személy 3 napot kap, hogy nyilatkozzon, hozzájárul-e adatainak továbbításához a nyilvántartásba. Hozzájárulása esetén a rendszerbe továbbítják azonosító adatait és az ügylet főbb adatait. Ha ilyen hozzájáruló nyilatkozatot nem tesz - és ez is egy lényeges pont -, akkor azt a tényt kell a rendszerben feltüntetni, hogy nem tett ilyen nyilatkozatot, és ez is egyébként egy személyes adat. Az adatokat ezt követően tárolják ebben a központi nyilvántartásban, és a következő hitelügyletek előkészítése során lekérhetik ezeket.

    Lényeges, hogy a modell működőképességéhez szükséges az ősfeltöltés, vagyis az, hogy ez az adattartalom rendelkezésre álljon már a rendszer működésének megkezdésekor is. Ez azt jelenti, hogy a már élő hitelszerződések adatait is fel kell venni a rendszerbe a hitelinformációs rendszer működése érdekében, egyébként ez a rendszer még évekig nem működőképes, nem tudja a célját betölteni. Ez tehát röviden a koncepció, és most az alkotmányos kérdésekről szólnék két pontban, egy viszonylag kifejtősebb és egy rövidebb pontban.

    Az első pont arra vonatkozik, hogy van-e egyáltalán ennek a szabályozásnak alkotmányos célja. Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint a személyes adatok védelméhez fűződő jogot csak elkerülhetetlen esetben lehet korlátozni, akkor, ha a korlátozás elérhetetlen, az elérni kívánt célhoz képest arányos, és elkerülhetetlen az az eset, amiben a korlátozás történik. Vegyük sorra azt, hogy a javaslatban foglalt szabályozás célja elérhető-e egyáltalán a rendszerrel, vagy nem, vessük össze ezt az Alkotmánybíróság által kialakított teszttel.

    Ha a cél a lakossági eladósodás korlátozása, akkor az eszköz nyilvánvalóan alkalmatlan, ezt mutatják az európai példák is. Franciaországban, ahol kizárólag a negatív lista, tehát a rossz adósok adatait tartalmazó adatbázis működése engedélyezett, a lakossági eladósodottság mértéke Európában az egyik legalacsonyabb szinten áll, Nagy-Britanniában pedig, ahol a hitelinformációs rendszerek teljes körű hitelinformációs rendszerek, széles körben alkalmazottak és nagy történelmi múltjuk van már, ott Európában ez az érték az egyik legmagasabb. Arról most ne is beszéljünk, hogy az Egyesült Államokban mi a helyzet, ahol ezeknek a rendszereknek az alkalmazása szintén igen széles körű.

    A másik, gyakran hangoztatott érv a kamatlábak csökkenése, a hitelezés költségeinek leszorítása. Ezzel kapcsolatban a PSZÁF háttéranyagából hadd idézzek! Idézet eleje: "Az adósnyilvántartásoknak a hitelköltségeket csökkentő hatását megfelelő számítási módszer hiányában nem lehet kimutatni." - idézet vége; maga a PSZÁF háttéranyaga tehát ezt az érvet cáfolja. Mi lehet a valódi cél? - kérdezhetik önök. Ezzel kapcsolatban felvillantanám azt, hogy a nagyvállalati körben mennyire széles körben és mennyire az utóbbi évek során is egyre inkább és egyre fejlettebb technológiákat alkalmazva támaszkodnak adatbányászati eljárásokra és módszerekre.

    A témát övező sajtókampányban nagyon érdekes volt, hogy feltűntek ilyen adatbányász cégek véleményei is. Ezek azt csinálják általában, hogy nagyvállalati ügyfélkörben adatokat elemeznek, az ügyfelekről rendelkezésre álló adattömeget elemzik, és valamilyen módon próbálják azt kimutatni, hogy milyen új profittermelési képesség adódik a cégeknek. Itt idéznék ebből a sajtócikkből, ami megjelent a hitelinformációs rendszer kiterjesztését üdvözlendő. Idézet eleje: "Mostantól nemcsak a negatív, de a pozitív adóslistát is lehet elemezni. Ebben nemcsak értékesítési és termékfejlesztési szempontból van potenciál... - hangsúlyoznám közbevetőleg, hogy itt nem csak értékesítési és termékfejlesztési szempontból van potenciál, hanem különböző kedvezményekre, keresztértékesítési elemzésekre gondolhatunk itt -...a módszerrel a költségmegtakarítást és az ügyfélkezelési rendszer tökéletesítését is el lehet érni." - idézet vége. Az elsődleges hozadék tehát a cikk szerint az értékesítés, termékfejlesztés területén van, és esetleg az ügyfeleknek is jut valami, hogy hatékonyabban ki tudják őket szolgálni.

    Egyébként a témával foglalkozó szakirodalomnak - tegnap az előterjesztő kifogásolta, hogy sajtócikkre hivatkozom, de tudok könyvekre is hivatkozni ezzel kapcsolatban - komoly irodalma van erre. Hagyományosan credit scoring eljárásokat használnak a bankok, tehát a hitelképességet fejezik ki egy mutatóban, és ezt rendelik minden ügyfélhez. Az utóbbi időben jelent meg a profitability scoring fogalma, vagyis hogy egy olyan értéket is rendelnek az ügyfélhez, amely az ügyfél profitabilitását, értékét jelzi az adott cég számára - ez nem csak a bankszektorban működő eljárás. Ez azt mutatja, hogy valamilyen ügyféltől a cég milyen profittermelő képességet várhat. Igazából, amit itt hangsúlyozni kell, az az, hogy a jó adósok halmaza és a profitábilis ügyfelek halmaza nem ugyanaz, hiszen mondjuk hitelkártya-tranzakcióknál a rossz adósok termelik a több profitot a cégnek. Félő tehát - mindez, remélem, alátámasztotta önöknek is kellően -, hogy ezen megnevezett célok mögött valójában üzleti célok állnak, tehát a megfelelő technológia birtokában lévő, és egyébként a megfelelő pénzügyi erőforrások birtokában levő üzleti szektor érdekei.

    Másodikként tárgyalom - és itt már rövidebb leszek sokkal - a célhoz kötöttség elvének érvényesülését. Az előbb az alkotmányos célról beszéltem, hogy egyáltalán a jogkorlátozásnak van-e alkotmányos célja. Remélem, cáfoltam, hogy nincs ebben az esetben, de ha lenne, akkor meg kell vizsgálni az adatvédelem egy speciális alapelvét, a célhoz kötöttség elvét. Az Alkotmánybíróság gyakorlatában ez a személyes adatok védelmének egy alapvető garanciája. Itt szintén idéznék alkotmányos határozatokból: "... a meghatározott cél nélküli "készletre" előre nem meghatározott jövőbeni felhasználásra való adatgyűjtés és -tárolás alkotmányellenes." Lényeges, hogy a célhoz kötöttség nem teremthető meg olyan konstrukcióban, hogy az csak az adatkezelés bizonyos fázisára terjed ki. Idézet eleje az AB egyik határozatából: "Nem konstruálható meg alkotmányosan olyan megoldás, hogy a meghatározott cél nélküli, központi integrált adatbankra nézve az adatvédelemhez való alkotmányos jog egyik konstitutív" eleme, a célhoz kötöttség csak a lekérdezőkre legyen érvényes." Hogy a mostani rendszerre alkalmazzam ezt a fejtegetését az Alkotmánybíróságnak, ebből az a következtetés adódik, hogy míg egyes hitelügyletek esetén valamely adatkör kezelése indokolt lehet, ennek egy központi adatbázisban történő tárolása sérti a célhoz kötöttség elvét, hiszen nem biztos, hogy a későbbiekben egyáltalán az az adott személy fog még hitelt fölvenni az ő életében.

    Arról már ne is beszéljünk, hogy a most élő hitelszerződésekkel kapcsolatban milyen aggályok, nyilván még súlyosabb aggályok merülnek föl, hiszen az ősfeltöltés során olyan személyek adati kerülnek a rendszerbe - és itt kiemelném azt, hogy az ősfeltöltés nélkül az egésznek nincs semmi értelme -, akik a hitelfelvételkor ezt nem tudták. Az összes most élő hitelügylet adatai bekerülnének. Ennyit röviden a célhoz kötöttségről.

    Két kérdés tárgyalását jeleztem előre, de egész röviden még egy harmadikra kitérnék. A szabályozási javaslat szerint az állampolgárok rendkívül széles körének - többszöröse a mostani negatív listának az, amiről beszélünk, a pozitív lista -, gyakorlatilag a teljes magyar felnőtt lakosság mínusz a rendkívül gazdag emberek adatairól beszélünk itt, akik nincsenek rászorulva a hitelfelvételre. Rendkívül széles, érzékeny adatkörről van szó, amelynek a kezelője egy, a PSZÁF által kijelölt gazdasági társaság lenne. Én úgy gondolom, hogy ennek a megoldásnak igen nagy az adatbiztonsági, nemzetbiztonsági kockázata, és még a jelenlegi negatív lista esetén is megfontolandónak tartom azt, hogy szintén - hivatkozva a már említett francia példára - állami kezelésbe kerüljön ez az adatbázis, célszerűen a Nemzeti Bank kezelésébe.

    Végezetül engedjék meg, hogy összefoglaljam az elmondottakat: a benyújtott törvényjavaslat szabályozási megoldását, illetőleg általában a teljes hitelinformációs rendszer magyar jogi környezetben történő megvalósítását alkotmányellenesnek tartom. Mint országgyűlési biztosnak kötelességem felhívni az önök figyelmét a javaslat alkotmányjogi megalapozatlanságára, és ennek alapján arra kérem önöket, hogy a javaslatot ne támogassák szavazatukkal. Köszönöm szépen.

    ELNÖK: Köszönjük szépen ezt a szakmai fejtegetést. Most a bizottság tagjaié a lehetőség, hogy kérdéseket tegyenek föl mind az adatvédelmi biztos úrnak, mind a minisztérium, az előterjesztő képviselőinek. Tessék parancsolni! (Nincs jelentkező.) Ha nincs hozzászólás, akkor az alelnök úrtól én kérnék szót.

    (Az elnöklést Szászfalvi László (KDNP), a bizottság alelnöke veszi át.)

    SZÁSZFALVI LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Elnök úr, parancsoljon!

   5. Kérdések, észrevételek
   6. BALOG ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Valójában engem az érdekelne, hogy ha ilyen régóta készül ez a törvényjavaslat, akkor miért csak az utolsó fázisban sikerült bekapcsolni az adatvédelmi biztost. Ez egy folyamatos problémája a bizottságunknak, ezt már jeleztük egyébként a bizottsági elnöki értekezleteken is, hogy megválasztunk kétharmados többséggel egy adatvédelmi biztost, a minisztérium pedig nem biztosítja számára a szakmai információkat. Az előterjesztést előbb benyújtják, majd pedig utána kérdezik meg tőle, hogy mi is a véleménye ezzel kapcsolatban. Úgy gondoljuk, hogy ennek alapvetően fordítva kellene lennie.

    A tartalmi kérdés pedig az, hogy ezekre az elég súlyos kifogásokra készülhetett volna előzetesen is valamifajta szakmai válasz, hiszen ha tudomásukra jutott, akkor ezt a szakmai vitát a minisztérium és az adatvédelmi biztos között talán nem itt kellene lefolytatni, hanem korábban, az egyeztetés folyamán. Az én kérdésem alapvetően az, hogy miért marad el rendszeresen, most pedig miért késett ez a fajta egyeztetés.

    (Az ülés vezetését Balog Zoltán (Fidesz), a bizottság elnöke veszi át.)

    BALOG ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Elnézést kérek, főosztályvezető úr, úgy szoktuk, hogy összegyűjtjük a kérdéseket, és egy körben válaszolnak.

    Tóth Gyula képviselő úr!

    TÓTH GYULA (MSZP): Elnök úr, köszönöm szépen. Nagyon nehezen tudom magam is eldönteni, hogy ez kérdés kategóriája, vagy kételkedés kategóriája és véleménynyilvánításé bizonyos mértékben. Abszolút egyetértek azzal a meggondolással, hogy az eladósodás -, amelynek az összes negatívumát tapasztalhatjuk - megállítása a cél akár cégek esetében, akár egyének esetében. Azzal is egyet tudok érteni, hogy meg kell állítani azt a lakossági túlvállalást, amely egészen furcsa gyakorlati tükröződést is jelent: ballagásiebéd-hitel, mert éppen megjelenik, és éppen odaviszik a házhoz, még el sem kell onnét menni, nyilván nagyon kedvező. Ilyenkor soha nem az a gondolkodás iránya, hogy tudom-e törleszteni, hanem hogy lesz-e ebéd. Aztán, megértem azt is, hogy bizonyos tekintetben - és az adatvédelmi biztos úr ezt pontosan föl is vázolta - milyen alkotmányos problémákat vet fel. Egyáltalán van-e alkotmányos célja, hangzott el, aztán a válasz is megszületett, hogy a valódi cél nem más, mint üzleti.

    Ennyi után tisztelettel kérdezem, hogy ez által megszüntethető-e az a hátborzongató, a magyar gondolkodás furmányosságára is utaló gyakorlat, amikor kiírják, hogy "hitelfelvétel BAR-listásoknak is". Köztudottan a BAR-listát váltja fel bizonyos tekintetben a központi hitelinformációs rendszer. Összeérnek-e ezek a dolgok? Lehet ezt a kérdést pénzügyi, lehet ezt alkotmányos, lehet ezt emberi jogi oldalról vizsgálni. Vajon meggátolható-e az, hogy megjelennek - ugyancsak nyilván üzleti okból és egész pontosan megfogalmazott célból - azok a pénzintézetek, vagy annak minősülő intézetek - és nyilván a PSZÁF-nak itt megvan a maga területe -, amelyek mindezt felrúgván tálcán kínálják a lehetőséget, és pontosan azt nem fogjuk ezzel elérni, ami a célja volt, az eladósodás megállítása, alkotmányos problémák és a többi, és a többi. Köszönöm szépen, ennyi.

    ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Alelnök asszony!

    FOGARASINÉ DEÁK VALÉRIA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tóth Gyula képviselő úr kérdéséhez szeretnék kapcsolódni, talán nem is más megközelítésből, hanem azt fűzve tovább, hogy és akkor mi van? - ez a kérdés. Ha mindezek az információk rendelkezésre állnak, akkor mondjuk, az a bank, amelyik arra szakosodott, vagy az a pénzintézet, amelyik arra szakosodott - tudjuk, ez ma már nem is kérdés -, hogy a hitelképtelen emberek szociális jövedelmére nyújt úgymond hitelt - ez a Provident, mindenki tudja, aki viszi házhoz a pénzt a karácsony előtti ajándékra -, köti a szerződést, amelyben az van, hogy hetente kell x összeget fizetni, és közben pontosan tudja, hogy az ügyfél ki se számolta, hogy a heti hatezer forint mennyi havonta, és hogy ami hitelt ő fölvett, az mennyi lesz a végén. Azt senki nem feltételezi, hogy ne tudná a bank, hogy az az illető adós nem igazán hitelképes még 20-50-100 ezer forintra sem, mégis azt teszi a bank, amit tesz.

    Ha most jól hallottuk - én nagyon nem értek ehhez a szakmához -, de érdekes volt az a mondat, hogy miszerint van olyan ügylet, amelyben profit szempontból éppen nem a jó adósok, hanem a rossz adósok a fontosak. Tehát én azt kérdezem, hogy megakadályozza-e egy ilyen információs rendszer - kapcsolódva képviselő úr kérdéséhez, ha jól értettem a kérdését -, hogy úgy egyébként a pénzintézet pedig az üzleti érdeke szempontjából úgy döntsön, ahogy akar. Köszönöm szépen.

    ELNÖK: Köszönjük szépen, alelnök asszony. Van-e egyéb hozzászólás? Bíró Ildikó képviselő asszony.

    BÍRÓ ILDIKÓ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Én is Tóth Gyula képviselőtársamhoz kapcsolódnék abból a szempontból, hogy pro és kontra lehetnek aggályok ezzel az adatbázissal kapcsolatban. A kérdésem konkrétan az, hogy nyugati tapasztalatokat felmértek-e, vagy tanulmányozták-e, hogy ott hogyan történtek ezek a dolgok. Mert hogyha mondjuk, létrehozzuk ezt a pozitív adóslistát, akkor nem lehetséges-e, hogy az lesz ennek a következménye, hogy azon túl már nem csak azok nem kapnak hitelt, akik a negatív adóslistán szerepelnek, hanem senki sem kap hitelt, aki a pozitív adóslistán nem szerepel. Köszönöm.

    ELNÖK: Köszönöm szépen. Tóth Gyula képviselő úr ismét.

    TÓTH GYULA (MSZP): Köszönöm, elnök úr, igyekszem rövid lenni. Egyetlenegy kérdésem van, aztán talán magamban tudom tisztázni, hogy miről is beszélek igazán. Ki tudja azt meghatározni, mi az, hogy jó adós? Az én véleményem szerint Gipsz Jakab ma jó adós, mert csodálatosan törleszti adósságait, mondjuk, van egy tízéves futamidő. De ha az 5. évben bekövetkezik egy családi probléma, egészség vagy munkahely elvesztése és a többi, és a többi, akkor prognosztizálható-e, vagy csak utólag kontrollálható, amikor a tízéves futamidő lejárt, hogy jó adós volt-e. Bár akkor már jó adós, persze, ha mindent visszafizetett.

    Mind, amiről beszéltünk eddig, az ilyen és ehhez hasonló anomáliákat ki tudja-e ez szűrni a szakma véleménye szerint? Köszönöm szépen.

    ELNÖK: Köszönjük szépen. Lehet egy második kérdéskör is, amennyiben szükség lesz rá, de most a minisztérium képviselőié a szó. Parancsoljon, főosztályvezető úr.

   7. Dr. Villányi Imre főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) válaszadása
   8. DR. VILLÁNYI IMRE főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Sok minden elhangzott, néhány dologra megpróbálok válaszolni. Azt gondolom, hogy az anyag, és amit elmondtam, az is válaszol némely dologra adatvédelmi biztos úr vélekedéseiből. Az, hogy egy sajtóvélekedés, miszerint adatbányászattal majd milyen hasznos adatokat lehet ebből kibányászni, hogy az miket tartalmaz, arra nem tudunk természetesen szabályokat alkotni. A törvény kifejezetten expressis verbis azt mondja, hogy "A természetes személy referenciaadatai kizárólag e törvényben használt célokra, az adott ügylet vonatkozásában használhatók fel." Ez a maximum, azt hiszem, amit e téren megtehet a törvény.

    Az ősfeltöltéssel kapcsolatban jelezném, hogy az ősfeltöltés éppúgy hozzájáruláshoz kötött, mint bármely más adatmozgatás az ügyfél és bankja között. Adatmozgás itt is akkor keletkezik, hogyha az ügyfél nem tiltakozik ez ellen.

    A kamatlábak növekedésével kapcsolatos gondokra: egy pillanatig nem merült fel, de persze az irodalomban, sajtóban felmerült, viszont a törvény szabályozási céljai között szó nincs arról, hogy a kamatlábak várható csökkenése lenne a célja. Erről ment valóban a szakirodalomban egy latolgatás, hogy egy ilyen nyilvántartás hatására csökkennek-e esetleg a kamatlábak, és akkor annak lenne egy ilyen pozitív hatása is. Egyesek szerint igen, mások szerint nem, de ezt mi a törvény céljai között nem érzékeltük kiemelendőnek éppen azért, mert a szakma is elég bizonytalan. Értem ezalatt inkább a bankár, tehát a közgazdász szakmát, és az is elég bizonytalan volt ennek a hatásáról.

    Hogy miért maradt el az országgyűlési biztossal való egyeztetés? Leginkább azért, mert nem volt országgyűlési biztos. Minden egyes tervezetet megküldtünk az országgyűlési biztos hivatalának. Bizonyos esetekben az országgyűlési biztos hivatalából nem hivatalos álláspontot képviselő személy érkezett, bizonyos esetekben nem érkezett, de igen hosszú ideig nem volt adatvédelmi biztosa az Országgyűlésnek, tehát hivatalos biztosi véleménnyel sosem tudtunk kalkulálni, a legutolsó pillanatig. Most sajnos egy nagyon markáns véleménnyel kalkulálhatunk, de eddig erre nem volt módunk, viszont valóban minden egyes tervezetet, a munka minden fázisában megküldtünk a biztos úr hivatalának.

    BAR-listások: ezért is volt talán egy félmondatom, hogy ahhoz az ügyfélnek és a hitelnyújtónak az együttműködése kell, hogy ez a rendszer működjön. Mindkét fél be tudja csapni a rendszert. Az a bank, amelyik nem korrektül kíván hitelezni, BAR-listásoknak is kíván hitelezni, az ellen ez nem véd, arra ez nem megoldás.

    Hasonlóan negatív a válaszom a jó adós kérdésére. Valóban, a jó adósságot abban a pillanatban lehet vizsgálni, amikor a hitelnyújtás történik. Az, hogy tíz év múlva milyen változások történnek a hitelfelvevő életében, erre nyilván vannak banki technikák, amik prognosztizálni tudnak bizonyos változásokat - nyugdíjba megy, veszélyes munkában dolgozik és a többi -, de ez a kevesebb. Jellemzően valóban a hitelnyújtás pillanata vizsgálható.

    Nyugati tapasztalat: erre azt hiszem, adatvédelmi biztos úr előadása adott választ. Nyugati tapasztalat van, van pozitívra, van negatívra, van pozitív tapasztalat a pozitívra, van negatív a pozitívra és viszont, mindenre van. Sajnos azt kell mondanom, hogy a nyugati tapasztalatok ebben nem igazítanak el, mert ilyen is van, olyan is van. A saját kútfejünkre kell támaszkodni, hogy egy ilyen képzavarral éljek.

    Köszönöm szépen, és megkérem kollegámat, ha esetleg lenne hozzáfűznivalója, mondja el.

   9. Dr. Unyi István főtanácsadó (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) kiegészítése
   10. DR. UNYI ISTVÁN főtanácsadó (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A jó adóshoz, és ahhoz tennék kiegészítést, hogy mennyiben használható a pozitív és a negatív lista együtt. Itt egyöntetű szakmai álláspont alakult ki a tekintetben, hogy a jelenlegi negatív listás rendszer jobban ösztönözheti a bankokat arra, hogy nem mérlegelik differenciáltan a hitelbírálat során a hitelkérelmet, míg egy pozitív listánál, és itt én a pozitív szó helyett szívesebben használnám a teljes listást, ugyanis az ő esetükben hiteltörténeti adatokról van szó. Nem arról van szó, hogy valaki jó adós vagy rossz adós a szó eredeti értelmében, hanem hogy az eddigi hiteltörténete alapján hogy alakult a hiteltörlesztése, és ez differenciálhatja, méltányosabbá teheti a jelenlegi negatív listát, mert a hiteltörténeti adatokkal kiegészítve megállapítható belőle, hogy csak kis összegű tartozással csúszott meg, rendezte-e korábban a hitelét, vagy egy nagyobb tartozása áll fenn hosszabb ideje. Tehát differenciáltabb kép alakítható ki így, és ez megalapozottabbá teheti a hitelbírálatot. Éppen ez az egész célja, hogy az eladósodást a hitelfelvétel pillanatában próbálja meg csökkenteni, tehát olyan hitel folyósítására kevésbé kerüljön sor, amiről már látható a hitelfolyósítás pillanatában, hogy meghaladja az ügyfél kockázatvállaló képességét. Köszönöm.

    ELNÖK: Köszönjük szépen. Azt javaslom, hogy az adatvédelmi biztos urat hallgassuk meg, és utána, ha szükség van második körre, akkor állunk rendelkezésre. A vitában elhangzottakra van-e reakciója?

   11. Dr. Jóri András adatvédelmi biztos (Országgyűlési Biztos Hivatala) válaszai
   12. DR. JÓRI ANDRÁS adatvédelmi biztos (Országgyűlési Biztos Hivatala): Röviden végigfutnék én is a kérdéseken.

    Hogy miért csak az utolsó fázisban történt meg, ezt én sem tudom megmondani. Volt egyébkén helyettesítő biztos végig.

    Tóth Gyula képviselő úr kérdése, hogy a BAR-listásoknak is hirdető bankok működése megszüntethető-e, azt hiszem, szintén nem az én asztalom. Azt azért hozzátenném, hogy a közérdekű adatok nyilvánossága körében az egy tendencia egyébként, hogy az állam felől ez elkezd elmenni egy olyan irányba, hogy a nagy gazdasági hatalommal rendelkező szervezetek átláthatóságát is meg lehessen teremteni. Ez első körben ott történt meg, ahol ezek az állammal üzletelnek, de most a válság kapcsán van egy olyan tendencia - és ez nemzetközi konferenciákon gyakran előkerül -, hogy például a pénzügyi szektor transzparenciáját jobban teremtsük meg. Ezt a folyamatot én is követem, és szeretnék majd ilyen szabályozási javaslatokat tenni.

    Az alelnök asszony kérdése, hogy "És akkor mi van?", ugyanehhez a kérdéshez kapcsolódik, azt hiszem, erre én nem tudok válaszolni.

    Bíró Ildikó képviselő asszony kérdésére a nyugat-európai tapasztalatokról én ismét a francia példát mondanám, ahol negatív lista van és alacsony eladósodottság. Egy ilyen példa önmagában a magyar alkotmányos környezetben az egészet alkotmányosan buktatja, mert az alkotmányos cél láthatóan más módon is elérhető. Valószínűleg más társadalmi okok állnak amögött, hogy van eladósodottság vagy nincs, és nem egy ilyen adatbázis működése.

    Tóth Gyula képviselő úr második kérdésére, hogy ki a jó adós, igazából a főosztályvezető úr által elmondottakra is reagálnék, hogy csak ebből a célból használható ez a rendszer. Épp az által, hogy eldöntjük, ki a jó adós, van egy hiteltörténetünk, és eldöntjük a mi diszkréciónkban, mint bank, hogy ki a jó adós. Ez által veszélyes ez a rendszer, hiszen kérdés, hogy mi az a szempontösszesség, amely alapján mi ezt eldöntjük, és lehet, hogy ráadásul a saját üzleti titkunknak minősítjük, s a többi, s a többi. Itt azért elmondanám azt, hogy az ügyvédi gyakorlatomban is, és azóta adatvédelmi biztosként is tapasztaltam, hogy ez nem egy elméleti felvetés, hanem ezek valójában működő rendszerek most is, tehát önöknek valamennyiüknek van ügyfélértékük magyarországi nagy szolgáltatóknál. Lehet, hogy van, aki tud róla, mint Pettkó képviselő úr, lehet, hogy van, aki nem tud róla, de ezek működnek, nagyon szofisztikált rendszerek, és ez nem egy elméleti elképzelés erről. Röviden, első körben ennyi, köszönöm szépen.

    ELNÖK: Köszönjük szépen. Amennyiben Pettkó képviselő úr kérdezni akar, megvan rá a lehetőség. Parancsoljon!

   13. További észrevételek
   14. PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Nem kérdezni szeretnék, csak egy gondolatot hozzátenni arról, amit az adatvédelmi biztos úr is mondott a végén. Egyértelmű az, hogy azok esetében, akik eddig vettek föl hitelt, ha ez a rendszer létrejön, akkor annyi lesz csak, hogy az egyik bank látja, hogy a másik banknál mi történt. Most is, ha valaki fölvesz egy banktól egy hitelt, mondjuk vesz egy mosógépet tíz hónapos kamatmentes részletre - mert még most is vannak ilyen dolgok -, akkor bejegyzik, hogy kifizette-e a tízszer hatezer forintot, és amikor kifizeti, akkor adnak neki egy kártyát, hogy legközelebb is attól a banktól vegyünk föl. Közben állandóan bombáznak különböző fajta levelekkel a bankok, ha az ember, amikor megkötötte a szerződést, nem tiltja le a levelezési adatait. Ha óvatlanok vagyunk, akkor megadunk esetleg mobiltelefonszámot vagy e-mailcímet is. A kamat nem 23,5 százalék lesz, ha megadod a mobiltelefonszámod és az e-mailcímed, akkor csak 20 százalék lesz, és attól a pillanattól kezdve a bank a különböző fajta hitelakcióival állandó jelleggel bombáz, hiszen felhatalmaztad, hogy használhassa a te rendszeredet.

    Amitől ez adatvédelmi kérdés is sok esetben, hogy átadják-e vagy sem. Mondjuk én a kötelező cascómnál, hogy olcsóbb legyen tízezer forinttal éves szinten, megadok egy mobilszámot és egy e-mailcímet, és kérdés, hogy ezt az adatbázist megfelelően kezelik-e, vagy átadja az egyik cég a másiknak, hogy különböző fajta akciókat tudjanak csinálni. A törvényi védelem szerintem az átadás megtiltására kellett eddig, de ha létrejön egy ilyen rendszer, akkor ez mind áthidalható lesz.

    ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. Tóth Gyula képviselő úr!

    TÓTH GYULA (MSZP): Nem kérdés, hanem vélemény lehet?

    ELNÖK: Nem szoktunk különbséget tenni. Én a harmadik lehetőséget már az előbb felkínáltam, úgyhogy tessék parancsolni!

    TÓTH GYULA (MSZP): Azt tapasztalhatjuk már, hogy egy politikai rendszerváltást meg lehet csinálni akár egy éjszaka, de egy gazdasági szerkezetváltás nyilván hat-nyolc-tíz év, mert nyilván nem mindegy, hogy milyen ország, milyen gazdasági környezet, s a többi, s a többi, ezeket megtapasztalhattuk. Van viszont szerintem egy harmadik dolog, ez pedig az emberi gondolkodás megváltoztatása. Ebben a deficitünk meglehetősen nagy. Nem mások példáját kívánom e tekintetben bizonyítékul hívni.

    A fogadóórámra érdekes módon egymás után, mint ahogy a gonosz hetet jelent, hét ember bejelentkezik, hogy magyar pénzintézettől kapott egy kiváló kártyát - nem mondom a kártya nevét -, ami óriási szabadságot biztosított számára. Ha éppen nincs hokedlire háromezer forintja, akkor ennek a kártyának a birtokában nyugodtan vegye fel, mindent a bank rendez, önnek csak az a feladata, hogy a háromezer forintot két hónap alatt törlessze, de nyugodtan tankoljon is vele, de ha két és fél millió forint összegben éppen a Kanári-szigetekre akar menni, oda is mehet. Hú, de kecsegtető a dolog! A hét ember összesen három és félmillió forintot fizetett a pénzintézetnek, nagyjából ötszázezer forintot mindegyik, mondjuk egy harmincezer forintos tranzakcióért, mert egy dolgot felejtett el megnézni az ügyfél, vagy nem is megnézni, hanem aki vele ezt megetette - még egyszer mondom, a pénzintézet magyar, és nem takarékszövetkezet -, a barátja, jó ismerőse, azt mondta, hogy nagyon jó adós, kedvezünk neked, s a többi, s a többi. Ha nagyon boldoggá akarom tenni az itt lévőket, akkor a nyolcadik én voltam. Köszönöm szépen.

    ELNÖK: Köszönjük szépen. Örömmel állapítom meg, hogy Tóth Gyula képviselő úr Ralf Dahrendorf konzervatív filozófust is idézte anélkül, hogy bemondta volna, úgyhogy ez értékelendő dolog mindenképpen.

    Nem tudom, kívánnak-e reagálni az elhangzottakra. (Nincs jelzés.) Köszönjük szépen.

    1. Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról

    Akkor felteszem szavazásra a kérdést. Ki az, aki általános vitára alkalmasnak találja a törvényjavaslatot? (Szavazás.) Egy igen. Nem? (Szavazás.) Nyolc nem. Tartózkodás? (Szavazás.) Tíz tartózkodás. Egy igen, nyolc nem szavazattal és tíz tartózkodással a bizottság nem találta általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot.

    Előadó-állítás szükséges. Tóth Gyula képviselő úr fogja a bizottság véleményét tolmácsolni a plenáris ülésen. (Közbeszólás.) A többségi véleményt, a bizottság véleményét. A kisebbségi véleményre Pettkó képviselő úr igényt tart? (Pettkó András: Nem, csak...) Van rá lehetőség, de akkor a kisebbségi véleményt nem fogja tolmácsolni a bizottság részéről senki. Köszönjük szépen.

    A második napirendi pontunk következik, a társadalmi szervezetek működését segítő jogszabályi háttér kialakításáról szóló határozati javaslat módosító javaslatainak megvitatása. Pettkó András képviselő úr önálló indítványt nyújtott be, és az ehhez beérkező módosító javaslat megvitatása következik.

   15. A társadalmi szervezetek működését segítő jogszabályi háttér kialakításáról szóló határozati javaslat (H/6805. szám)
    (Pettkó András (MDF) képviselő önálló indítványa)
    (Módosító javaslatok megvitatása)
   16. Van egy módosító javaslat és egy ajánlás. Az ajánlásnak és a bizottsági módosító javaslattervezetnek a szövege van előttünk, ami nem sokkal az ülés megkezdése előtt érkezett. Előterjesztőként kíván-e hozzászólni akár az ajánláshoz, akár a bizottsági módosítóhoz, képviselő úr?

    PETTKÓ ANDRÁS (MDF): A bizottságit még nem találom. (Közbeszólások: Pedig ott van.)

    ELNÖK: Közben megkérdezem, ki képviseli az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumot? (Bécsy Etelka: A Szociális és Munkaügyi Minisztériumból érkeztem.) A Szociális és Munkaügyi Minisztérium képviselőjét kérjük, hogy foglaljon helyet az asztalnál.

    Tessék, képviselő úr, parancsoljon!

    PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Köszönöm a szót. Amit Lénárt képviselő úr benyújtott, hogy az önkéntes tevékenység kerüljön ki, ezt tudom támogatni előterjesztőként. Amikor beszéltünk a parlamenti ülésteremben is, hogy kerüljön a bizottság elé ebben a témakörben egy tárgyalás, ezt tudom támogatni, és majd megnézzük, hogy kell-e jogszabály-módosítást vagy bármit tenni. Ettől függetlenül ezt én azért nyújtottam be, mert az adótörvényeknek most lesz az átrendezése, és ha az adótörvényekben az önkénteseknek adókedvezményt akarunk biztosítani, most itt van rá az alkalom.

    Két dolgot takar az általam benyújtott módosítási javaslat: vannak olyan országok, ahol auditálják a civil szervezeteket, és a civil szervezeteknek egy része, amelyik ebbe a rendszerbe önkéntesen belép, az kiadhat igazolást, amelynek az az eredménye, hogy néhány ezer forintos adókedvezményben tud részesülni az az önkéntes, aki a munkát elvégzi. Itt nem több százezer forintról, több millió forintról van szó, hanem néhány ezer forintról van szó. Ha most az egész adórendszert át fogjuk dolgozni, akkor pont most lenne itt az ideje ezt megvitatni, de el tudom fogadni, ha mind a minisztérium képviselői, mind a másik négy frakció képviselői azt mondják, hogy ezt majd később vitassuk meg, beszéljük meg.

    A bizottsági módosító javaslatról az a véleményem, hogy előterjesztőként nem tudom támogatni az a) pont törlését. Azért nem tudom támogatni az a) pont törlését, mert kvázi egy civil bank felállítására, ezen az egész rendszeren való gondolkodásra szükség van, és ha ennek nem adunk egy határidőt, akkor állandó időzavarba fogunk kerülni.

    A c) pont kiegészítését támogatom, hogy a társadalmi szervezetek elektronikus nyilvántartása is kerüljön kiegészítésre. Javaslom is az elnök úrnak, hogy ezt vegyük ki, és csak ez kerüljön be.

    A d) pont törlését azért nem tudom támogatni, mert számtalan olyan megoldás létezik, amivel a társadalmi szervezetek jogszabály-kezdeményezési lehetőségét tudjuk biztosítani. Akár az Országgyűlés Civil Irodája is fölmerült itt. Ha ezt most innen kihúzzuk, akkor hosszú hónapokra, hosszú évekre ez a lehetőség megint el fog veszni a civil társadalom elől. Tulajdonképpen ez az országgyűlési határozati javaslat egyfajta munkára ösztönözné az illetékes tárcát és az egész kormányzatot, hogy gondolkozzon ennek a javaslatnak a megvalósíthatóságán, a megvalósítás lehetőségeiről, ezért én a magam részéről ezt nem tudom támogatni. Tehát azt javasolom a bizottságnak, hogy a c) pontos részt nyújtsa be bizottsági módosítási javaslatként, és a többit pedig ne nyújtsa be.

    Az e) törlését támogatom azzal a munkamódszerrel, amelyben megállapodtunk. Még egyszer mondom, felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy ha bejön egy új adórendszer, amelyben át lesz szervezve minden, akkor ennek az új adórendszernek a keretében igenis, hogy van létjogosultsága annak, hogy az önkéntesek néhány ezer forintos - nem százezrekről van szó, megkockáztatom, hogy nem is tízezrekről van szó, hanem egy igen kis - összegről van szó, amit ők meg tudnának kapni. Ezzel azt érnénk el, hogy ahogy külföldön is van, van a civil szervezeteknek egy auditáló rendszere, az is el tudna kezdeni működni Magyarországon. Köszönöm szépen.

    ELNÖK: Az ügymenet meggyorsítása érdekében megkérdezem, hogy a Lénárt képviselő úr módosító indítványát támogatja-e, vagy nem, képviselő úr.

    PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Igen.

    ELNÖK: Azt tehát támogatja, a másiknak pedig az egyharmadát, a három pontból csak a c) pontot támogatja, ha jól értem.

    PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Igen.

    ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e egyéb hozzászólás? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor megkérdezzük, mi a kormány álláspontja.

    BÉCSY ETELKA főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Hozzátenném, hogy kormányálláspontot még nem tudtam hozni, mert a kormány még nem alakította ki ezzel kapcsolatban az álláspontját. Szakértői véleményt tudunk nyújtani ezekkel a pontokkal kapcsolatosan.

    Nagyon örülök, és hátulról kezdem, mert ez a pozitív lista. Pettkó úr kezdeményezését, illetve azt a kezdeményezést, mely szerint az önkéntességgel kapcsolatos határozat visszavonásra kerül. Ezt szakértői szinten mi teljes mértékben alá tudjuk támasztani azokkal az információkkal, azokkal a statisztikai adatokkal, amelyek az önkéntes bejelentkezésekre vonatkoznak, amivel a törvény megjelenése óta találkozunk, hogy ez milyen aktivitást váltott ki, és mit tapasztalunk. Több mint tízszeresére növekedett azoknak a szervezeteknek a száma, akik az önkéntes tevékenységet hatóságilag bejelentették. A KSH kimutatása szerint 2006-ban már 438 ezer fő önkéntes segítőt foglalkoztatnak kis hazánkban, tehát nem látjuk igazándiból azt a gondot, hogy nem lenne ebben a törvénykezésben megfelelő ösztönző a tekintetben, hogy az önkéntes tevékenység népszerűvé váljon. Hozzátenném még, az időt nem rabolva, egy félmondatban, hogy a TÁMOP 5.5.2. programja kifejezetten az önkéntesség elterjesztését célozza, és ebben a programban további lehetőségek és források vannak a tekintetben, hogy az önkéntesség elterjedjen.

    Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumot érintő középső pontokkal kapcsolatosan, a d) ponttal kapcsolatosan: a társadalmi szervezetek jogszabály-kezdeményezési lehetőségét javasolja ez a pont. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnak a még decemberben ismertetett álláspontja, amikor egyszer már beszéltünk erről a határozati javaslatról, az volt, hogy ez alkotmányba ütköző. Ezt most egyszerűen csak idézem, de gyakorlatilag azóta nem változott semmi.

    A b) és c) ponttal kapcsolatosan pedig, mint ahogyan ezt korábban is mondtuk, a nem működő társadalmi szervezetek megszüntetésének egyszerűsítésére, illetve az állam pályázati határidők megsértése miatti, társadalmi szervezetekkel szemben helytállási, kártérítési felelősséggel kapcsolatosan, mint ahogy ez decemberben is említésre került, olyan előrehaladott jogszabályi előkészületek vannak, amelyeknek az a célja, hogy még 2009-ben - részben a nyári időszakban, részben az őszi időszakban - ezek a szabályok már elfogadásra, bevezetésre kerülhetnek, vagyis orvosolják mindkét problémát.

    A civil bankos problémakörrel kapcsolatosan az volt decemberben is a szakértői vélemény, hogy ámbátor készültek ilyen szakértői tanulmányok, amelyek bizonyos részét feltárták ennek a problémának, de mégis sokkal komplexebb ez a probléma annál, minthogy ezt egyértelműen lehessen kezelni. Vannak olyan elemek a rendszerben, pontosan az NCA-ban, amelyek hosszú idő óta - tehát 2003 óta - biztosítják azt a lehetőséget, azt a fajta problémát, a civil banknak azt az egyik vetületét, mely szerint meghatározott szerződések alapján, megítélt pályázati támogatások alapján, ha csúsznak a kifizetések, egyfajta kölcsönt biztosít, egyfajta áthidaló kölcsön jelleggel visszatérítendő támogatásként forrást tud biztosítani az NCA. Azt gondolom, hogy ebben lehetne gondolkodni, de miután ez is egy meglévő törvény meglévő szerkezete, és tulajdonképpen ehhez csak egy eljárásrendet kellene kidolgozni, ezért azt gondoljuk szakértői szinten, hogy ez a pont sem érdemel egy külön határozatot. (Fogarasiné dr. Deák Valéria: Egy rövid javaslatot tehetek?)

    ELNÖK: Hosszút is. Parancsoljon, alelnök asszony!

    FOGARASINÉ DEÁK VALÉRIA (MSZP): Köszönöm szépen. Az elnök úr megengedte, hogy hosszú legyek, de nem biztos, hogy ezzel mindenki egyetért. A következőket szeretném javasolni. Egyszerű a dolog Lénárt László képviselő úr indítványával, mert azt mindenki támogatja. Én azt szeretném javasolni, hogy a tervezett bizottsági módosító javaslatot is fogadjuk el, tekintettel arra, hogy van még egy hét, tehát még a részletes vita is hátravan, és az egyeztetésre is van módunk részint az Igazságügyi Minisztériummal és saját magunkkal is erről a bizonyos d) pontról, mert a jogszabály-kezdeményezési lehetőség értelmezése sem igazán sikerült eleddig. Ott valóban elég nyomós indok az, hogy ahhoz az elképzeléshez, amit Pettkó András képviselő úr a plenáris vitában elmondott, minimum Alkotmányt kellene módosítanunk, és azt nem tudom, hogy hatvan nap alatt bírjuk-e majd kétharmados többséggel előállítani.

    Az elsőnél pedig, a civil bankra vonatkozóan ez egy olyan javaslat előkészítése, amelyet, ha jól hallok a minisztériumtól, nem kizárólag, sőt nem elsősorban törvényhozási kérdés momentán, hanem éppen a civil partneri viszonyban egyfajta megegyezés, és nehogy már túlterjeszkedjünk - ha szabad így mondanom - a hatáskörünkön. Tehát erről is érdemes még beszélni.

    Én most azt szeretném javasolni, hogy szavazzuk meg, azzal a kötelezettségvállalással, hogy az előterjesztővel is - mint ahogy eddig is mindig bármilyen kérdésben - egyeztetünk tovább a jövő hét előtt.

    Most már mégis csak hosszú leszek, de egy hangyányi, picike pikírt megjegyzést szeretnék mondani a képviselő úrnak. A benyújtáshoz képest eltelt két hét, és amióta megtudtuk, hogy a Magyar Demokrata Fórum a Reformszövetség több ezermilliárdos költségvetési kiadáscsökkentő programjával ért egyet, ebben az összefüggésben már a tíz forint is sok forint, amivel kiadást növelünk, akár egy elektronikai rendszerre kiadott pénz is sok pénz, tehát érdemes megfontoltan fogalmaznunk. Köszönöm szépen.

    ELNÖK: Alelnök úr, parancsoljon!

    SZÁSZFALVI LÁSZLÓ (KDNP): Nem szeretném a szót nagyon szaporítani, de megragadott a minisztériumi képviselő által elmondott néhány gondolat, amely a civil bank létrehozására vonatkozott, illetve a kvázi civil bankra. Ha jól értettem, úgy fogalmazott, hogy az NCA-körbe tartozó civil szervezetekre vonatkozóan keresnek, és lassan találnak valamiféle megoldást. Jól értettem ezek szerint. Énszerintem Pettkó képviselő úr nem erről beszél, sokkal tágabb körben, egy generális problémára keresi a megoldást és a választ, tudniillik, lehet, hogy NCA-körben lehet bizonyos NCA-hatáskörbe tartozó civil szervezeteknek segíteni így, úgy, amúgy, de sajnos egy csomó más civil szervezet van, amely kiesik abból a körből, ugyanakkor európai uniós forrásokhoz jutott és juthat.

    Én konkrétumokat is tudnék például a LEADER rendszerre mondani, hogy hogyan nem tudnak működni azok a civil szervezetek, amelyeket egyébként a kormányzati ösztönző rendszer miatt kellett létrehozni, hogy egyáltalán működjön valami, és egész egyszerűen nem kapnak semmiféle mozgásteret, semmiféle hitelt, mert a bankok ilyen, olyan, amolyan garanciákat, készfizető kezességet, és ki tudja, mi minden mást szeretnének kérni ahhoz, hogy egyáltalán valami történjen. Tehát egy teljesen ledermedt, lefagyott rendszerről van szó, nem működik semmi, káosz és anarchia. Ezért kellene valamit tenni annak érdekében, hogy valami meg tudjon mozdulni.

    Az lehet, hogy üdvös dolog, hogy NCA-körben valami történhet, csak az a kérdés, hogy mi lesz az a valami, és milyen hatásfokkal fog működni. Itt egy generális problémáról van szó, és ebben kellene valamilyen generális megoldást találni. Ami szerintem mindenképpen autentikus, hogy ha egyáltalán el lesz fogadva ez a határozati javaslat, akkor legyen benne valami, amennyiben az előterjesztő is akarja, vagy pedig a Reformszövetséggel tényleg valami történik, a banki világgal megegyeznek, és azt mondja az előterjesztő, hogy nyugodtan vegyük ki belőle. Nem tudom, hogy Pettkó képviselő úr hogy gondolja. Köszönöm.

    ELNÖK: Köszönjük szépen. Müller Timea, parancsoljon, képviselő asszony!

    DR. SZABÓNÉ MÜLLER TIMEA (MSZP): A káosz és anarchiára muszáj néhány mondatot válaszolni, mert ez hihetetlenül erős. Én azt gondolom, hogy a civil szervezetek finanszírozásában van mit tennünk. Ennek a rendszernek a végiggondolását szerintem több oldalról igazából mindenki támogatja, és nagyon bízom benne, hogy fogunk is találni rá megoldást. A képviselő úrtól azt azért övön aluli ütésnek vesszük, hogy most hetet-havat, mindent ide kell hordani, hogy a LEADER-eken keresztül az összes civil szervezet nem tud működni. Szeretném a figyelmébe ajánlani a Regionális Fejlesztési Holding lehetőségét, ahol nem kell készfizető kezességet vállalni (Szászfalvi László: Nagyon rossz ajánlat.), ami a lehető legkisebb kamattal tud, és az állam megoldotta a LEADER egyesületek működési feltételeit. (Szászfalvi László: Egyáltalán nem oldotta meg.) Azt gondolom, hogy mindent mindenütt, csak azért, hogy hihetetlen rosszul érezzük magunkat, nem kell felsorolni, hátha valaki nem tájékozott, és elhiszi azt, hogy itt hihetetlen gondok vannak. Köszönöm.

    ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, beindult a dinamika. Jelzem az elnöki jogkörömben, hogy hétszáz darab módosító javaslatról kell még ma szavaznunk. Egyébként mindenkinek jó beszélgetést kívánok a továbbiakban.

    Pettkó képviselő úré a szó, majd Szászfalvi képviselő úré.

    PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Köszönöm szépen. Nem leszek hosszú, elnök úr. Nem véletlenül nyújtottunk be mi egy ötpontos határozati javaslatot. Az, hogy a Reformszövetség mit fog szólni a mi ötpontos javaslatunkhoz, túlságosképpen engem nem érdekel, mert a Reformszövetségnek is van elképzelése, nekem is van egy elképzelésem, a 386 országgyűlési képviselő között egynek, aki azt gondolja, hogy a Magyar Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának a tagja, és azt gondolja, hogy a társadalmi szervezetekért akar valamint tenni, ameddig képviselő. Ez az első észrevételem.

    A második észrevételem az, hogy ha valaki elolvasta, akkor nem is értem, hogy a minisztérium részéről hogy hangozhat el olyan, hogy az NCA-ban nem lesznek csúszások. Az a baj, hogy az NCA-ban eddig voltak csúszások, és az a baj, hogy a kezelő szervezet, a minisztérium és maga az NCA Tanács állandóan egymásra mutogatott, hogy ki a hibás. Remélem, hogy föláll az új tanács, és ilyen nem fog megtörténni. Annak idején, amikor ezt a törvényt megcsináltuk, akkor egy előfinanszírozású NCA-ról beszéltünk. Így volt? Akik ott voltak a vitán, tudják, hogy így volt. Aztán mi lett az egészből? Sok esetben a minisztérium hibájából vagy az ESZA Kht. hibájából - ne vitatkozzunk ezen, mert úgysem lehet eldönteni, hogy kinek a hibájából - a pályázattal már rég el kellene számolni, amikor megérkeznek a pénzek. Amikor ezt a parlamentben felvetik az ellenzékiek, akkor a kormánypártiak szerint mi csúnya ellenzékiek vagyunk, akik mindig csak azt mondjuk, hogy mi a rossz, és nem azt mondjuk, hogy mi a jó. Mi azt szeretnénk mondani, hogy mi a jó. Az volna jó, ha alá volna írva a pályázat, és ki lenne fizetve. De mi itt nem az NCA-ra gondoltunk, nem az NCA-ról beszéltünk. Nem is értem, hogy lehet ezt mondani.

    Egyetértek Szászfalvi képviselő úrral, hál' istennek vannak már olyan civilek, akik nyertek például uniós vagy más pályázatokat, viszont annyi pénzük nincs, hogy ezt finanszírozzák. Több száz civil szervezet, amikor meghallotta ezt a javaslatot, akkor írt nekem, mint országgyűlési képviselőnek, hogy egyetértenek a javaslattal. Nem értem, hogy a minisztérium honnan veszi azt az információt, hogy ezzel a javaslattal a civilek - ez nem most hangzott el, más körben hangzott el - nem értenek egyet. Igenis, a civilek szeretnék, ha ez megvalósulna, és nem az NCA pénzéből, nem az NCA keretéből.

    Erre is volt nekünk egy megoldási javaslatunk a bennragadt pénzzel kapcsolatban, ami megint a minisztériumok hibájából az idén nem háromszáz millió forint, hanem kilencszáz millió forint. Az egy százalékról volt szó, ahol egy kis módosítás történt, hogy akinek ezer forint adótartozása volt, azt sajnálatos módon nem vonták le, és nem tudta megkapni a maradék egy százalékot. Ennek az lett a következménye, hogy több mint kilencszáz millió forint bennragadt ebben az évben a civileknek felajánlott egy százalékból. Nekünk az volt az elképzelésünk, hogy két-három év alatt másfél milliárd forintból töltsük fel ezt az egészet, és kezelje az NCA.

    De ha ez a jelenlegi kormánykoalíciónak nem jó, akkor ugyanúgy, mint Lengyelországban, kérjék ki a lengyel tapasztalatokat, ahol három köztisztviselő intézi ezt az egész hitelezési rendszert. Vagy nézzék meg Olaszországot! Olaszországban a leggyengébb bank vállalta el, hogy ezt az egész folyamatot csinálni fogja. Másfél éve vitatkozunk arról, hogy ezt hogyan kellene megcsinálni, de a kormányzat részéről még nem láttam egyetlenegy épkézláb javaslatot sem, ezért nyújtottuk be ezt az országgyűlési határozati javaslatot.

    A harmadik dolog, amit kértek, hogy kerüljön be a társadalmi szervezetek elektronikus nyilvántartásáról szóló javaslat. Nos, ez az a terület, ami az egyik kedvenc területem, az informatika. Az én információim szerint, akármi is történik, 2012. előtt ez az egész rendszer nem fog működni, mert nincsen rá semmifajta pénz. Ettől függetlenül be lehet ezt megint tenni, és a magam részéről ezt el tudom fogadni.

    A másikkal, amelyik a társadalmi szervezetek jogszabály-kezdeményezési lehetőségeiről szól, itt egyértelmű, és igaza van képviselő asszonynak, hogy alkotmányt kell módosítani. Az a kérdés, hogy a XXI. században, amikor a rendszerváltoztatás után vagyunk huszonvalahány évvel, akkor a demokrácia-felfogásunk az akkori ellenzéki kerekasztalnál kitárgyalt elképzelésekhez képest változott-e vagy sem. Én azt tudom mondani, hogy mind az MDF országos elnöksége, mind az országos választmány megtárgyalta ezt a kérdést, és egybehangzóan azt mondja, hogy a mi demokrácia-felfogásunk annyiban változott, hogy kiterjesztené azt a jogot - amelyik más balti országokban, más európai uniós országokban már megtörtént -, hogy a civil szervezetek benyújthassanak törvénymódosítást.

    Természetesen, hogy ne legyen ebből káosz, hogy ne legyen ebből zűrzavar, ez más országokban is úgy működik, hogy az Országgyűlés által tárgyalt törvényekhez nem nyújthatnak be módosítási javaslatot, de önálló törvénymódosításokat kezdeményezhetnek. Az Európai Unió legalább négy országában vannak már erre konkrét példák. Ezért tárgyaltunk a házelnökkel, ezért tárgyaltunk a frakciókkal és az igazságügyi és rendészeti miniszterrel több mint egy évvel ezelőtt. Akkor mindenki azt mondta, hogy baromi jó, támogatják ezt, és semmifajta elképzelés, semmifajta megvalósítás megint nem történt a kormányzat részéről, és ezért került be ebbe az országgyűlési határozati javaslatba, hogy egyáltalán nézzük meg, beszéljünk róla. Egyébként különféle technikai megoldások lehetségesek ennek a dolognak a kezelésére. Ezért ragaszkodnék hozzá, hogy ez a d) pont benne maradjon, a c) pontot pedig el tudom fogadni.

    Arra kérem az elnök urat, hogy ha az MSZP-frakció ragaszkodik ahhoz, hogy ez így, bizottsági módosító javaslatként be tudjon kerülni, akkor a c) pontot emeljük ki, és ez egy külön bizottsági módosítóként szerepeljen. Ezt én nem fogom megszavazni, de a c) pontot önállóan, ha az külön benyújtásra kerül, akkor azt én is meg tudom szavazni. Köszönöm szépen.

    ELNÖK: Attól tartok, hogy erre nem lesz lehetőség, mert először az egységes javaslatról kell szavaznunk, de majd mindjárt odáig is eljutunk, ha lezártuk a vitát. Most egyelőre alelnök úré a szó. Parancsoljon!

    SZÁSZFALVI LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm szépen. A képviselő asszony gondolataira szeretnék röviden reflektálni. Egyrészt szerintem nagyon rossz hozzáállás, hogy egyes képviselők rossz hangulatot akarnak gerjeszteni; ez nem igaz, mert rossz hangulat van. A tényekkel kell szembesülni, szembe kell nézni a tükörrel. Szerintem ennyi a probléma. Ma a civil világban is, mint ahogyan sok más területén a társadalmi életünknek, nagyon rossz a hangulat, és ez az országgyűlési határozati javaslat szerintem egy picikét javítana a helyzeten, hogyha komolyan vennénk, és hogyha arról beszélnénk, ami itt le van benne írva.

    Én elég sok egyeztetésen voltam ott, szerintem képviselő asszony is, amikor a kvázi civil bankokról volt szó. Bizottsági keretek között és bizottsági kereteken kívül is elég sok egyeztetés volt Pettkó képviselő úr ösztönzésére. Ott nem NCA-ról volt szó, és itt a szövegben sem az NCA-ról van szó. Sokkal tágabb, generálisabb problémáról van szó, és ezt kellene valamilyen úton-módon orvosolnunk. Ebbe beletartozik többek között a LEADER is, de még nagyon sok minden beletartozik ebbe a generális problémába.

    Tessék elhinni, hogy amikor káoszról és anarchiáról beszélek, hogyha az elmúlt húsz évet végignézzük, ilyen helyzet még nem volt. Hogyha a pályázatok világát végignézzük, ilyen katasztrofális helyzet nem volt Magyarországon, mint amilyen most van, hogy egyes szervezetek, egyes intézmények hosszú-hosszú hónapokon keresztül keresgélik a lehetőséget, hogy hozzájussanak a jogos pénzükhöz. Erre megoldást kell találni, mert katasztrófához vezet. Nem tudom, hogy ez kinek jó. A kormánynak jó? Nem jó. A civil szervezeteknek jó? Nem jó. Az embereknek jó? Nem jó. Akkor kinek jó? Nem igaz, hogy nem tudjuk a rosszat jóra megváltoztatni, mert ennyiről van szó, semmi másról.

    Tessék elhinni, nekem húszéves tapasztalatom van az önkormányzati világban, a LEADER-ben is elég komoly tapasztalataim vannak, nem hülyeséget beszéltem, hanem ezek tények, napi problémák, naponta előjövő problémák. 5-6-7-8 ajánlatnál tartunk, és a regionális holding nem a legjobb ajánlat, egyáltalán nem a legjobb ajánlat, de nincs jó ajánlat, sajnos ezt is mondhatom.

    Tehát az lenne a feladat, hogy mi azon segítsünk, hogy ezek a szervezetek elvégezhessék azt a feladatot, amit vállaltak, vagy kaptak, vagy lehetőségként előttük van. Ott vannak azok a források, amivel lehetne élni. 8 ezer milliárdról beszéltek - mi nem beszéltünk, csak hallottuk a miniszterelnök urat, nem tudom, hányszor elmondta -, és iszonyatos, hogy ezek a pénzek csak lógnak a levegőben, és képtelenség ezeket valóságosan is megszerezni. Ebben kellene segíteni, és szerintem ebben együtt közösen tudnánk segíteni, hogyha ezt a határozati javaslatot el tudnánk fogadni. Köszönöm szépen.

    ELNÖK: Köszönjük szépen, alelnök úr. Van-e még hozzászólás? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor először a minisztérium képviselője, aztán pedig az előterjesztő következik, amennyiben még egy rövid hozzászólás keretében reagálni kíván, van rá lehetőség.

    Parancsoljon, főosztályvezető asszony.

    BÉCSY ETELKA főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr, hogy megadta a szót, és köszönöm, hogy nagyon röviden reflektálhatok az elhangzottakra.

    Pettkó úrnak külön köszönöm, hogy két olyan momentumot is említett, ami nem hozzám köthető, de feltételezi, hogy esetleg meg tudom válaszolni. Szeretném azt mondani, hogy én egyáltalán nem beszéltem NCA-támogatók megcsúszásáról. Amiről én beszéltem, az az, hogy a 2003. évtől a rendszerben kifejezetten civilnek szánt költségvetési pénzekben van egy olyan jogcím, amely kapcsán ki lehetne próbálni egy ilyen civil bank működését. Én azt gondoltam, és arról beszéltem, hogy gyakorlatilag az NCA, ami egy nagyon stabil forrás a tekintetben, hogy a civil szervezeteket stabillá teszi - működési költségüket illetően -, egy másik oldalon arra tudna segítséget és támaszt nyújtani, hogy ha bárhol máshol, amit alelnök úr is emlegetett, uniós forrásból, ahol a pályázatokon esetleg önrészt, önerőt kell felmutatni, vagy ottani finanszírozási lyukat kell betömni, akkor ezt a forrást, ami ebben az alapprogramban megtalálható, érdemes lenne erre kipróbálni, felhasználni.

    Egyébként szintén nem tisztem a Pénzügyminisztérium védelmére kelni, de azért felhívnám arra is a figyelmet, hogy decemberben módosította a 217-es kormányrendeletet, amely alapján 25 százalékról 40 százalékra emelte fel azt az előleget, amit uniós források felhasználásából akár civil szervezetek is felhasználhatnának. Azt gondolom, hogy egy projekt tekintetében egy 40 százalékos előleg bizony nem kevés a tekintetben, hogy bizonyos áthidaló problémákat megoldjon. Köszönöm szépen.

    ELNÖK: Köszönjük szépen, főosztályvezető asszony. Amennyiben nincs több hozzászólás, az előterjesztőnek van még lehetősége.

    PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Csak röviden. Szerintem jogilag van arra lehetőségünk, hogy ezt az előttünk lévő anyagot szavaztassa meg az elnök úr. Az egyik javaslat az, ami itt van előttünk, a másik javaslat pedig csak a c) pontról szólna. Tudom, hogy ez még nem fekszik itt előttünk. (Dr. Arczt Ilona: Van rá lehetőség.) Tehát bizottsági javaslatként bemegy a c) pont, és bizottsági javaslatként bemegy az egész is, ez az én javaslatom (Szászfalvi László: Ha megkapja a többséget.), ha megkapja a többséget.

    ELNÖK: A sorrend fordított, és attól kezdve, ha benyújtjuk az egységes javaslatot, akkor utána ennek a javaslatnak még egy részét megismételni, nincs értelme, mert először szavazásra csak az egységes javaslatot lehet föltenni. Amennyiben abban megegyezünk most, hogy először tegyük fel a c) pontot, azt nyújtsuk be, és ha ez megvan, aztán a többire majd visszatérünk, én nem zárkózom el ez elől, de a többségnek kell ezt eldöntenie, hogy támogatja, vagy nem támogatja. Az ügymenet szerint ezt én csak így tudom feltenni szavazásra.

    Egyébként a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség nem támogatja Lénárt képviselő úr javaslatát, és itt pedig ugyanúgy, ahogy Pettkó képviselő úr, csak a c) pontot támogatja.

    Egyébként, ha már nálam van a szó, akkor hadd nyilatkozzak érdemben is. Egyrészt az utolsó percben kaptuk meg, másrészt pedig olyan mondatok vannak benne - nem szeretnék senki megbántani -, amelyek szerintem vállalhatatlanok, nemcsak nyelvhelyességileg, hanem egyébként is. Szerintem most mi nem tudunk érdemi támogatásról beszélni.

    Van-e még hozzászólás? (Nincs jelzés.)

     1. Határozathozatal

     Ki az, aki Lénárt képviselő úr módosítóját támogatja? (Szavazás.) Tizenegy. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc nem támogatja, tehát megkapta a többséget.

     Most következik az egységes javaslat, amely bizottsági módosítóként kellene hogy bekerüljön. Ki az, aki támogatja az egységes javaslatot? (Szavazás.) Tíz. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc. Ez megkapta a többséget.

     Azt kérném viszont, hogy bizottságiként az alelnök asszony írja alá, mert én nem írom alá mint bizottsági elnök, mert ezt nem támogatom. Ezt a pontot lezártuk.

     PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Elnök úr, nekem volt egy javaslatom, hogy bizottságiként menjen be csak a c), erről lehet szavazni.

     ELNÖK: Szavazzunk, rendben van, akkor még mindig vissza lehet vonni az előzőt.

     Ki az, aki a c) pontot külön bizottsági módosítóként be szeretné adni? (Fogarasiné dr. Deák Valéria: Bocsánat, legyen benne az előző javaslatban is, csak most külön javaslatként.) Benne van, arról már szavaztunk.

     Külön javaslatként, önállóként ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú, tizenkilenc igen. Így kérjük külön bizottsági módosítóként.

     Mégis csak megkérdezem, bár már szavaztunk róla, hogy a c) külön történő benyújtását támogatja-e a minisztérium.

     BÉCSY ETELKA főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Természetesen.

     ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük, és a megjelenést is köszönjük. Lezártuk ezt a napirendi pontot.

    1. Egyetértési jog gyakorlása a Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsa elnöke, dr. Nagy Ádám személyével kapcsolatban
     (A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 4. § (2) bekezdése alapján)
    2. A harmadik napirendi pont következik, egyetértési jog gyakorlása a Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának elnöke, dr. Nagy Ádám személyével kapcsolatban. Az elnök urat megkérjük, hogy foglaljon helyet szemben. Nem tudom, a minisztérium részéről valaki jött-e ehhez a napirendi ponthoz. A Szociális és Munkaügyi Minisztériumnak van-e itt képviselője? (Bécsy Etelkának:) Elnézést, a minisztérium képviselője ehhez a napirendi ponthoz szintén ön? Akkor legyen szíves, foglaljon helyet!

     Az alelnök asszonnyal abban állapodtunk meg, hogy egy néhány perces bemutatkozási lehetőséget adunk az elnök úrnak, és aztán, ha valakinek van kérdése vagy hozzászólása, akkor azt megteheti. Parancsoljon, elnök úr!

     1. Dr. Nagy Ádám elnök (Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsa) bemutatkozása
     2. DR. NAGY ÁDÁM elnök (Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsa): Köszönöm szépen. Még csak megválasztott elnök, mert ahhoz, hogy elnök lehessek, az Önök egyetértése is szükséges. Üdvözlöm önöket.

      Tisztelt Bizottság! Nagy Ádámnak hívnak, az önéletrajzom Önök előtt fekszik, azt hiszem, hogy nem ez a helye és az alkalma annak, hogy részletesen elmondjam, hogy miben és hogyan dolgoztam. Az eddigi civil ügyekre talán jó, ha azért egy mondattal az ember kitér: alapító főszerkesztője voltam az Új Ifjúsági Szemlének, és még ebben a pillanatban a Civil Szemle nevű folyóirat főszerkesztője vagyok, valamint néhány más civil szervezetben a megválasztásomig tevékenykedtem. Azt a döntést hoztam, hogy valamennyi civil szervezet döntéshozói vagy felügyelői pozíciójáról lemondok, ami nyilván önmagában a törvény szerint nem összeférhetetlen a Tanács esetleges elnöki pozíciójával, de talán ez így ildomos.

      Azt biztos tudják, tisztelt képviselő hölgyek és urak, hogy múlt hétfőn vette át a Tanács a megbízólevelét, tehát alig egy hét, hogy a fenekünkön megszáradt a tojáshéj, ennek ellenére tartott már a Tanács ülést, létrehozta a kollégiumi struktúrát. Ha jól tudom, akkor ez jóváhagyásra is került. Némi változás van az eddigi kollégiumi rendszerhez képest egy helyen, az Önszerveződési Kollégium helyett a Tanács úgy döntött, hogy egy partnerség és demokráciafejlesztés nevű kollégiumot kíván létrehozni, mindamellett változatlan létszámokkal üzemelteti a kollégiumokat. Ha jól tudom, akkor az elektori gyűlések szervezése már folyik is.

      Amit még talán fontos elmondani, hogy elindult egy stratégiaalkotási folyamat a Tanácson belül, és remélhetőleg április hónapra ott fogunk tartani, hogy a Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsa a szakmai közvéleménnyel, illetve a döntéshozókkal meg tudja vitatni ezt a stratégiát.

      Még két fontos dolog. Ami lényeges, és talán kapcsolódik az előző napirendi ponthoz: részben az elmúlt öt év monitoringját kívánja a Tanács elvégezni, ez ügyben kíván majd lépéseket tenni, illetve - nincs rá felhatalmazásom, de vélhetőleg nem feddnek meg érte, ha azt mondom, hogy - a Tanács biztos, hogy lépéseket akar tenni, hogy még inkább hatékony, eredményes és gördülékeny legyen a pályázatok lebonyolítása. Ha erre mód van, akkor nagyon szívesen fogadunk és várunk javaslatokat. Nem kívánunk részt venni az itt felvetett egymásra mutogatásban, mi abban vagyunk érdekeltek, hogy ez egy eredményes és átlátható rendszer legyen.

      Annyit még engedjenek meg, ha nem tekintik udvariatlanságnak, hogy a Tanács egyébként is nyilvános üléseire itt is nagy tisztelettel, de majd minden egyes alkalommal a bizottságon keresztül is meghívjam Önöket, legyenek részesei a Tanács működésének. Egyébként is nyilvános az ülés. Sőt, ha szabad javasolnom, akkor, amennyiben Önök úgy ítélik meg, nagyon szívesen ad számot a Tanács arról az Önök által megjelölt időben, hogy mi az, amit végzett, illetve mi az, amiben esetleg támogatásra szorul.

      Ha kérdéseik vannak, akkor igyekszem megválaszolni. Köszönöm szépen.

      ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e valakinek kérdése? Pettkó képviselő úr, aztán Bíró Ildikó képviselő asszony.

     3. Kérdések, észrevételek
     4. PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Köszönöm szépen. Én szeretném, ha a jelölt tételesen felsorolná azt, hogy az elmúlt huszonöt vagy harminc évben, amióta... (Nyakó István: Negyven.)

      ELNÖK: Folytassa, képviselő úr. Nyakó képviselő úrnak külön szót fogunk adni természetesen.

      PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Az elmúlt huszonöt-harminc évben, és Nyakó képviselőtársam kérésére az elmúlt negyven évben mely civil szervezetekben végzett munkát, ezekben pontosan milyen tisztségeket töltött be, tehát ha az alapítványokat, társadalmi szervezeteket felsorolná - szerintem ezt meg tudja tenni -, hogy hol vállalt ön tisztségeket. Szeretném, ha ez a jegyzőkönyv számára meg tudna maradni. Ez az egyik kérésem.

      A másik kérésem az, hogy szeretném, ha tájékoztatást kapnánk a minisztérium részéről, hogy hogy történt a megválasztása, egyáltalán hogy volt ez az egész lebonyolítva, mert a mai napig én a magam részéről nem rendelkezem információval a három évvel ezelőtti példás lebonyolítással szemben, amikor rengeteg információval rendelkeztünk. Tulajdonképpen meg voltunk hívva a megbízólevelek átadására is, aztán meg voltunk hívva, azt hiszem, hogy Kiskunlacházára. Valahol vidéken volt. Lehet, hogy nem Kiskunlacháza. Hol volt a rendezvény? (Közbeszólások: Az alakuló ülés? Gödön. - Fogarasiné Deák Valéria: Az első volt Gödön.)

      ELNÖK: Azt kérném, hogy a képviselő úr ne tegyen föl se költői kérdéseket a publikumnak, se konkrét kérdéseket, mondja el a hozzászólását, és aztán...

      PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Meg voltunk hívva Gödre is, és rengeteg információval rendelkeztünk. Én most mint a Magyar Országgyűlés 386 képviselője közül egy, az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság tagjai közül egy, szinte nulla információval rendelkezem, hogy mi történt, volt-e más jelölt, mik voltak az arányok. Egész egyszerűen azt gondolom, hogy múltkor mi, akik döntöttünk az elnök személyéről, sokkal több információval rendelkeztünk annak érdekében, hogy a munka, a megválasztását követően a három évre szóló mandátum gördülékenyen tudjon működni. Nem tudom, a minisztérium tud-e erre választ adni, a másik kérdésemre pedig maga a jelölt tud adni.

      Még egy kérdésem lenne mind a minisztériumhoz, mind a jelölthöz, hogy azt, hogy teljes mértékben kicserélődött az NCA Tanácsa, tehát egyetlen egy régi tag sincs benne, ezt előnynek vagy hátránynak találják. Első körben ezek a kérdéseim vannak, aztán még biztos lesz több is.

      ELNÖK: Köszönjük szépen. Bíró Ildikó képviselő asszony.

      BÍRÓ ILDIKÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Jelölt úrtól én a gyermek- és ifjúsági szervezetekkel kapcsolatban szeretnék megtudni bizonyos információkat. Tudjuk, hogy gyermek- és ifjúsági civil szervezetekkel is foglalkozott, hogy a Gyermek és Ifjúsági Konferencia alakuló ülése hogyan zajlott, milyen célokat tűztek ki maguk elé. Ezeket a célokat már az alakuló ülésnél le tudták-e jól fektetni, tudtak-e együttműködni az ifjúsági és gyermek civil szervezetekkel? Ha ezzel kapcsolatban részletesebben mondana nekünk valamit. Köszönöm.

      ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e egyéb kérdés, hozzászólás? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor én kérnék még szót alelnök úrtól.

      (Az elnöklést Szászfalvi László (KDNP), a bizottság alelnöke veszi át.)

      ELNÖK: Elnök úr, megadom a szót.

      BALOG ZOLTÁN (Fidesz): Pettkó képviselő úrhoz csatlakoznék, azt én is elképesztőnek tartom, hogy kapunk egy egyoldalas levelet a miniszter asszonytól egy "H" betűvel, amin az van, hogy legyünk szívesek egy dr. Nagy Ádám nevű urat megerősíteni, mint az NCA elnökét. Egy életrajzot nem kaptunk, semmifajta tájékoztatást nem kaptunk arról, hogy mi történt ezen a tanácsülésen. Még szerencse, hogy munkaszervezetünk begyűjtött saját magánszorgalomból a megválasztott elnök úrtól külön egy önéletrajzot, amit itt most rendelkezésre tudtunk bocsátani. Ha ennek a törvényi rendelkezésnek, vagy a bizottságnak meg kell erősítenie az elnököt, ha ennek van valami értelme, akkor azt szerintem komolyan kellene venni. Sajnos ezzel kapcsolatban elég rossz tapasztalataink vannak, hogy a minisztérium az NCA működését milyen módon segíti, illetve nem segíti, és hogy egyáltalán miniszter asszony milyen tájékozott ezekben az ügyekben; e téren már volt egy-két hajtűkanyar itt a bizottságon belül és a plenáris ülésen is. Mi azt kérjük, ha a minisztérium felé ezt lehet tolmácsolni, hogy jó lenne, ha az új tanácselnök egyben egy új kezdet is lenne, hogy a meglévő rossz gyakorlatot felszámoljuk. Köszönöm szépen.

      (Az elnöklést Balog Zoltán (Fidesz), a bizottság elnöke veszi át.)

      BÉCSY ETELKA főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Milyen sorrendben adjuk meg a választ, elnök úr?

      BALOG ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Először az elnök úr, és utána Ön. Parancsoljon!

     5. Dr. Nagy Ádám elnök (Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsa) válaszadása, reagálása
     6. DR. NAGY ÁDÁM elnök (Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsa): Köszönöm szépen a szót. Hadd haladjak visszafelé! A meghívás, ha eddig nem működött, az új tanács alatt megváltozik, és egyben hadd erősítsem meg, hogy valamennyi tanácsülésre tisztelettel várjuk önöket. Ezt írásban is valamennyi tanácsülés előtt szeretném majd megerősíteni, szeretném, ha megkapnák a tanácsülés meghívóját, az ülés helyét, idejét, illetve tervezett napirendjét.

      A következő: elnézést kérek, de az első négy évért nem tudok felelősséget vállalni, 36 éves múltam, de igyekszem a többit sorrendbe szedni.

      Ha véletlenül kimaradnak szervezetek a felsorolásból, ezt nagyon szívesen pótolom a későbbiekben írásban, de igyekszem összeszedni. Ez mintegy 10 körüli szervezet. 1991-től a Zabhegyező Gyerekanimátorok Egyesületében tevékenykedtem. Ez talán mosolygásra ad okot, ugyanakkor szakmai berkekben elég elismert szervezet volt. 1995-99. között az egyesület négytagú vezetőségének az egyik tagja voltam. Ez a szervezet rendezte többek között a gyermekfesztivál tavaszi szüneti rendezvényét, és egy "drótszamár derbi" nevű kerékpáros akadályverseny kötődött a nevéhez, melynek én voltam a szervezője.

      Tagja voltam a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Szövetség elnökségének, ez ma már egy nem működő szervezet. Anno azt a célt tűzte ki, mint ernyőszervezet, hogy azokat a szakmai szervezeteket, amelyek eddig sem komoly érdekképviseleti, sem megjelenési potenciállal nem rendelkeztek az ifjúságszakmai téren, ezeket próbálja meg képviselni.

      Voltam képviselője az Infonia Információs Társadalmi és Információs Kultúráért Alapítványnak. Ez az egyik munkahelyem mellett - a Műegyetem kutatóintézete mellett - működő kutató alapítvány. Ugyancsak hasonló feladatot töltött be az úgynevezett ITTK Alapítvány is, de erről megtettem az összeférhetetlenségi nyilatkozatot.

      Voltam a Gyermek és Ifjúsági Konferenciának a szakmai ügyekért felelős társelnöke. Talán emlékeznek a tisztelt képviselő hölgyek és urak, vagy esetleg a teremben jelenlévők, 2007 novemberében az ifjúsági törvényről a parlamentben tartottunk egy konferenciát. Az ifjúsági törvény civilek által kidolgozott normaszövege jelen pillanatban is rendelkezésre áll, sőt ha és amennyiben az idő engedi, bemutatom, hogy remélhetőleg ezen anyag szakmai alapjainak a felhasználásával is sikerült ezt Önöknek megalkotni.

      Februárig voltam - ma jött meg a hiánypótló végzés, mert lemondtam erről a pozíciómról - a Civil Szemle Alapítvány kuratóriumának elnöke, illetve ehhez kapcsolódóan a Civil Szemle nevű szakmai folyóirat főszerkesztője. Nem tisztem most itt, hogy a Civil Jelentést reklámozzam, ennek a jövő héten lesz a bemutatója, de nagy tisztelettel elvárjuk erre is valamennyiüket.

      Jelen pillanatban, nem NCA-képes szervezetként az Új Ifjúsági Szemle Alapítvány, egy bejegyzés alatt lévő alapítvány kuratóriumi tagja vagyok. Ez az Új Ifjúsági Szemle folyóirat gesztorálását hivatott ellátni. Kuratóriumi elnöke voltam, de lemondtam az Excenter Kutatóközpont Alapítványnak, ami 2008 februárjában alakult. Alapvetően kutatói feladatokkal és innovációs járulékprojektekkel foglalkozó kutatóintézet ez.

      A nemrégiben megalakult Ifjúságszakmai Társaság Alapítványnak, amely többek közt az Ifjúsági Szakma Országos Találkozóját hivatott rendezni - Balatonfenyvesen, nyáron, az idén - kuratóriumi elnöke vagyok. Ezen pozíciómról még azért nem mondtam le, merthogy frissen alakult a szervezet, és mint tudjuk, a törvényben 2007. előttinek kell lennie, jelen állapotok szerint, azon szervezeteknek, akik pályázni képesek. Tehát úgy érzem, hogy e szempontból nincs összeférhetetlenség. Nyilván abban a pillanatban, ahogy ez eléri a megfelelő kort, természetesen a továbbiakban nem leszek ennek a szervezetnek sem se képviselője, se kurátora, mert nem kívánom, hogy ilyen összeférhetetlenségek legyenek élő módon jelen. Ha kihagytam valamit, akkor azért elnézést kérek.

      Amit még képviselő asszony kérdezett, a Gyermek és Ifjúsági Konferencia alakuló üléséről: ha én nem csalódom, akkor itt több alakuló ülésről is beszélhetünk, mert talán kétszer vagy háromszor is összehívták. Egyszer a budapesti Európai Ifjúsági Központban lett volna, amelyik bombariadóval végződött, de erről Önök nyilván tudnak, hisz ez az újságokban is napvilágot látott. Utána, 2003 decemberében talán a Magyar Művelődési Intézetben, a várban rendezték meg. Képviselőként, tehát szakmai társelnökként részese voltam ennek a szervezetnek.

      Magát a mögötte álló egyesületet nem jegyeztem, remélhetőleg az ott ellátott munkát nem éri kifogás, azzal együtt, hogy mint Önök is tudják, a Gyermek és Ifjúsági Konferencia jogosult delegálni a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram, valamint a regionális ifjúsági tanácsok bizonyos civil helyeit, szám szerint 4-4 embert. Ez összesen 32 embert jelent. Magam működtettem azt a CIHA névre hallgató civil hálót, amelyik egyébként ezt a 32 embert tömörítette, és próbált olyan transzparencia- és hatékonysági szabályokat az ügyrendeken, illetve a pályázati bírálatokon érvényesíteni, amelyek egységesen kezelhették ezt az ifjúsági forráselosztó rendszert.

      Ha véletlenül kifelejtettem valamit, elnézést kérek, ebben semmiféle szándékosság nincs. Köszönöm szépen.

      ELNÖK: Köszönjük szépen. Most van itt a lehetőség, hogy a minisztérium képviselője reagáljon. Parancsoljon, főosztályvezető asszony.

      BÉCSY ETELKA főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Köszönöm szépen. Itt többekben felmerült, ezért összefoglalóan szeretnék arra válaszolni, hogy tulajdonképpen hogyan is történt az NCA tanácsának a megválasztása. Talán Önök is emlékeznek arra, hogy 2008. augusztus 13-án került ki a napilapokba, illetve a honlapokra a miniszter asszony felhívása, amely arról szólt, hogy elektorokat lehet jelölni, az NCA-törvénynek megfelelően. Az egész procedúrát az NCA-törvény szabályozza, teljesen nyilvános minden egyes adat, és minden egyes akció, minden egyes eredmény az NCA honlapján olvasható.

      A hirdetmény megmutatta azt is, hogy milyen ütemezésben, milyen helyszíneken, hol lesz elektori gyűlés. Örömmel jelentettük, azt hiszem, már ezen a fórumon is, hogy körülbelül húsz százalékkal növekedett az elektorok száma az előző választáshoz képest, tehát ez azt jelenti, hogy az NCA iránti aktivitás a korábbiakat meghaladta. Az elektori gyűlések lefolytatásakor, annak vége pillanatában azonnal az NCA honlapjára került annak a tanácstagnak a neve, akit ott az elektori gyűlés megválasztott, tehát aznap, abban a pillanatban, ahogy az elektori gyűlés véget ért, ez szintén azonnal olvasható volt. Teljesen követhetőek voltak az események. Elmondhatom azt is, hogy az elektori gyűlések megfelelő aktivitással zajlottak, néha a cudar időjárás ellenére több mint az ötven százaléka el tudott jönni az elektoroknak, akik be voltak jelentkezve, és általuk abszolút az NCA-törvénynek megfelelően választották meg az adott gyűlés jelöltjeit.

      Miután az elektori gyűlések befejeződtek, az NCA-törvénynek megfelelően a minisztérium, illetve az Országgyűlés szintén kijelölte a maga jelöltjeit, ennek megfelelően sor tudott kerülni az NCA Tanácsának alakuló gyűlésére, úgy, ahogy Ádám mondta, február 16-án, ahova meghívtuk egyébként az Országgyűlés Emberi jogi bizottságát is. Nyilvános volt az ülés, úgyhogy a parlamenti képviselők közül többen részt is vettek. Maga az alakuló ülés és az elnökválasztás is teljesen a törvénynek megfelelően zajlott.

      Igazándiból annak, hogy ez nem egy kétnapos valami keretében zajlott, többféle indoka is volt. Azt hiszem, azt ebben a körben nem kell nagyon hangsúlyoznom, hogy a takarékosság és az operativitás néha együtt jár, és jelenleg a válság időszakában ez egy nagyon fontos tényező. Valójában az igaz, hogy nem törekedtünk arra, hogy egy kétnapos valami keretében zajlódjon ez az alakuló ülés, viszont arra nagyon törekedtünk, hogy az időt jól kihasználjuk, mivel az alakuló ülés megtartására a pályázatok elbírálásának momentuma miatt is nagyon-nagyon szükséges, hiszen kint vannak a pályázatok, a pályázatokra érkeznek anyagok, amelyeket majd az újjászülető kollégiumoknak kell elbírálni.

      Ahhoz, hogy a kollégiumokhoz vezető úton az elektori gyűléseket ki tudjuk írni, sürgős volt, hogy a Tanács meg tudja határozni a kollégiumok létszámát. Ezt az alakuló ülést követően szintén kitettük az NCA honlapjára, így az a hirdetmény is kint van már, amely alapján meghatároztuk azokat az időpontokat és helyszíneket, ahol a kollégiumválasztó gyűlésekre sor kerül.

      Megmondom őszintén, hogy miután a minisztériumnak, és a minisztériumon belül a mi főosztályunknak elsősorban a jogszabályok betartása feladata, azt tudom mondani, hogy ezeknek a jogszabályoknak megfelelően zajlottak az események, semmiféle kitérőt nem tapasztaltunk, így megmondom őszintén, hogy a slendriánságot sem tudom feltétlenül magamra venni, hiszen azokban az időpontokban és azoknak a döntéseknek megfelelően, amelyek megszülettek, azokban a törvénynek megfelelően intézkedések születtek. Köszönöm szépen.

      ELNÖK: Természetesen nem a főosztályvezető asszonyra gondoltam a slendriánságnál, hanem a miniszter asszonyra, merthogy a levelet is ő írta. (Közbeszólások.) Gondolom, elismeri, hogy önéletrajz nélkül egy nevet átküldeni, hogy fogadjuk el, nem feltétlenül a jó ügymenet jellemzője. Ezt azért fenntartanám.

      BÉCSY ETELKA főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Annyit azért hadd mondjak, hogy már előfordult más esetben is. (Közbeszólások.)

      ELNÖK: Ezek után szóhoz sem tudok jutni. Az elnök úr akar még egy kiegészítést tenni.

      DR. NAGY ÁDÁM elnök (Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsa): Köszönöm szépen. Elnézést kérek az udvariatlanságomért, csak kifelejtettem egy szervezetet. A Palócvilág Alapítványnak voltam képviselője, kurátora, erről is egyébként lemondtam. Az alapítvány tevékenységét jelezve, részben Szécsénke községben tevékenykedett az alakulásakor, például a szécsénkei zsidó temetőt ennek az alapítványnak a segítségével újítottuk fel. Azóta országos ifjúságügyi tevékenysége van, többek közt a nevéhez fűződik az Ifjúságügy - ifjúsági szakma, ifjúsági munka nevű hétszáz oldalas, általam szerkesztett rettenet kiadása, körülbelül harmincfős szerzői gárdával. Ezt kvázi tankönyvként használják ma a tizennégy ifjúságsegítő-képző helyből, azt hiszem, tízben.

      Csak a jegyzőkönyv kedvéért: valamennyi alapítványban, amely pályázatképes, már nem vállalok szerepet. Két olyan szervezet van, az ISZT Alapítvány, illetve az Új Ifjúsági Szemle Alapítvány, amelyben van vagy lesz részem, ezek viszont nem NCA-képes szervezetek. Jelen pillanatban egyébként a GyIK pótképviselője vagyok, tehát ott sem vállalok ebben a pillanatban döntéshozó szerepet. Köszönöm szépen.

      ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e egyéb kérdés, hozzászólás? Bíró Ildikó, és aztán Pettkó András.

     7. További kérdések, hozzászólások
     8. BÍRÓ ILDIKÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tartozom egy vallomással a bizottság előtt: két számomra nagyon fontos szféra van a civil világban, az egyik az ifjúság, a másik pedig az egyház, és úgy gondolom, hogy mind a kettő rendkívül fontos, és nagyon törékeny szférája a civil világnak. Én pontosan ebből a világból kaptam olyan jelzéseket, hogy a GyIK működése nem igazán volt megfelelő, pontosabban részrehajló, illetve kifejezetten az egyházi ifjúsági szervezetek számára hátrányos kezelés volt látható. Ez rögtön az alakuló üléstől, illetve az előkészítő alakuló üléstől kezdve látható volt. Ez az előkészítő ülés volt az, amelyet ön említett, mint bombariadóval terhelt eseményt. Ez úgy kezdődött, hogy már ezen a bizonyos alakuló ülésen is érezték a kirekesztettségüket ezek az említett civil szervezetek, majd a későbbi együttműködésre is árnyékot vetett mindez, úgyhogy én a magam részéről tartózkodni vagyok kénytelen a szavazásnál. Köszönöm.

      ELNÖK: Köszönjük szépen. Pettkó képviselő úr!

      PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Köszönöm szépen. Ha már a második körnél tartunk, akkor elmondom én is...

      ELNÖK: Nem kötelező két kör, erre csak felhívom a figyelmet.

      PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Köszönöm szépen. Röviden: én is tartózkodni fogok a szavazás során, főleg azért fogok tartózkodni, mert a jelöltet magam körülbelül húsz éve jól ismerem, és elvártam volna azt, hogy ha ő egy ilyen fontos pozíciót vállal, akkor felhívjon előtte. Ez az egyik. (Közbeszólások, derültség.) Igen, hiszen én egy párt képviseletében fogok a jelöltről szavazni, és... (Közbeszólások.)

      ELNÖK: Pettkó képviselő úré a szó.

      PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Folytatom, amit szerettem volna mondani. Mi valamennyien pártok képviseletében ülünk itt, és egy ilyen kérdést, hogy kire szavazunk, egy demokratikusan működő párton belül nekem is a saját elnökségemmel meg kellett beszélnem, és abban maradtunk, hogy tartózkodni fogunk, pontosan azért, mert ezekben az esetekben a jelöltnek szerintem illik annyit megtenni, főleg húszéves ismeretség kapcsán, hogy telefonál. Ez az egyik.

      A másik dolog pedig, hogy a GyIK-be ne menjünk bele, hogy ki ellen volt, vagy ki mellett, vagy párhuzamosan hogy volt, mert akkor órákat tudnánk átvitatkozni. Én egyetértek a Bíró Ildikó képviselő asszony által elmondottakkal, hogy a jegyzőkönyv és a történelmi hűség számára: a GyIK valami ellen jött létre. Abba, hogy hogy volt a szervezése, már kár is belemenni.

      De van, amit feltettem kérdésként, és nem kaptam rá választ. Tulajdonképpen én nyomon követtem az NCA honlapját, tehát amit a minisztérium képviselője elmondott, hogy milyen dátumok vannak kijelölve, hol, mikor van fölrakva, azt én pontosan látom, tudom, sőt, ha olyan dolog van, akkor a saját honlapomon, a www.pettkoandras.hu-n és a hírlevelemben természetesen... (Közbeszólás: Ezt ismételd meg! - Derültség.) Akik kapják ezt a hírlevelet, azok pontosan tudják, szét szoktam küldeni azon civil szervezetek számára, amelyek igényt tartottak a hírlevelemre. Sok ilyen van. Tehát a tájékoztatást, amennyire tudom, én megadom. Én azt kérdeztem, hogy hogyan zajlott le a választás, egy jelölt volt vagy több jelölt volt. Én úgy tudom, hogy 10:7-es szavazási arány lett az eredmény, és erre mondtam én azt, hogy annak idején, amikor mi, képviselők döntöttünk a személyről, és Németh Ferencet egyhangúlag támogattuk annak idején, akkor sokkal több információval rendelkeztünk arról, hogy az, aki elnök lett, tulajdonképpen milyen irányba szeretné az egész NCA hajóját kormányozni. Sokkal több információnk volt arról, hogy a jelölt kiválasztása és megszavazása hogy történt meg.

      Egyetértek, nem kell elmenni gazdasági válság idején vidékre, én azt gondolom, hogy akár ez a bizottsági terem is, amikor üres, vagy bármelyik terem, az simán rendelkezésre állt volna arra, hogy a bizottság képviselői, akár több körben is, az NCA másik tizenegynéhány tagjával is tudjanak találkozni. Erre most nem került sor, teljesen másként történt, mint múltkor. Nekem ez azért is fájdalmas, mert amikor múltkor itt voltam a bizottsági ülésen, akkor Szászfalvi alelnök úr vezette a bizottság ülését (Szászfalvi László: Milyen jó bizottsági ülés volt! - Derültség.), és én azt mondtam, legyen úgy, ahogy régen volt, kapjunk információt. Ezen mindenki mosolygott, de most is azt tudom mondani, hogy nem úgy van, mint három éve volt, és a magam tartózkodásában az is benne van, hogy nem rendelkezem arról információkkal, hogy ebből az újonnan összejött csapatból kiválasztott elnök, az egész csapat milyen irányba kívánja az NCA hajóját vinni. Köszönöm szépen.

      ELNÖK: Köszönjük szépen. Először Müller Timeáé, aztán pedig Tóth Gyuláé a szó. Csak újra jelzem, hogy 700 darab módosítóról fogunk nemsokára szavazni; bocsánat, 800-ról. (Zaj az ülésteremben.)

      DR. SZABÓNÉ MÜLLER TIMEA (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Az MSZP képviselőjeként szeretném azt elmondani, hogy természetesen mi is, mint egy párt képviselői fogunk szavazni, és nem firtattuk, habár információink vannak a közbeszédben, hogy a baloldalhoz kötődő szervezetekkel hogyan és mikor babrált ki döntéshozóként az NCA megválasztott elnöke. Azt gondolom, a mi szavazatunkat az fogja vezérelni, hogy van egy rendszer, amit a parlament megalkotott, ahol a döntéshozás minden egyes szintjét a civileknek adta. Egy 17 tagú civil szervezet elnököt választott maga közül, és a baloldal képviselőjeként ezt tiszteletben tartva meg fogjuk szavazni ezt az elnököt. Nem prejudikálva magamnak a jogot arra, hogy döntsünk politikai alapon egy ilyen testületben, ez eddig sem, az elmúlt két alkalommal sem volt szokás. Ez a meghallgatás egy formalitás volt, úgy tudom, az elmúlt két alkalommal, soha nem volt olyan, hogy a politika a civileknek egy átadott jogosítványról ilyen formában döntött volna.

      Mi is szeretnénk elmondani, hogy mi támogatni fogjuk azt a jelöltet, akit a civilek maguk közül választottak. Köszönöm.

      ELNÖK: Köszönjük szépen. Tóth Gyula képviselő úr.

      TÓTH GYULA (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Csak tisztázni szeretném, az előbb nem a Pettkó András képviselőtársunk által elmondottak miatt mosolyogtunk, hanem Szászfalvi alelnök úr kiváló ülésvezetését nyugtáztuk mindösszesen. Köszönöm szépen.

      ELNÖK: Nyakó képviselő úr!

      NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Bár előrebocsátom, hogy én személyesen nem ismerem húsz éve Nagy urat, valószínűleg ezért nem hívott egyébként fel, amiért annyira nem neheztelek éppenséggel, pusztán azért, mert ezt nem velem kell megbeszélnie, nem is a Magyar Szocialista Párttal. Bár ne tűnjék úgy, hogy mellette szólok, mert abban a pillanatban bolsevizálódik a helyzet (Derültség.), és magának itt sok reménye nem fakad (dr. Nagy Ádám felé.), bár úgy látom, az ellenzéki hozzászólók már megvonták a bizalmukat úgy Öntől, pedig még nem is ismerik, kivéve Pettkó képviselőtársamat.

      Itt egy kérdés van, hogy ki választotta meg Nagy urat, ki küldte ide? Nem a pártok küldték ide, hanem a civilek, és akkor azt gondolom, hogy akceptálni kell a kérésüket, a javaslatukat, és véleményem szerint igennel kellene rá szavazni. De majd meglátjuk, hogy ki, hogy fogja tenni a dolgát, azzal együtt, hogy természetesen egy bombariadókor mindenki kirekesztve érezheti magát, kivéve az, aki betelefonált. (Derültség.) Köszönöm.

      ELNÖK: Mindjárt adok szót Pettkó képviselő úrnak, csak közben én magam is szólni szeretnék.

      (Az elnöklést Szászfalvi László (KDNP), a bizottság elnöke veszi át.)

      SZÁSZFALVI LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Elnök úrnak megadom a szót.

      BALOG ZOLTÁN (Fidesz): Nyakó képviselő úr humorát mindig értékeltem, és ez nem egy ironikus megjegyzés, ez tényleg így van, és fel is dobja mindig az ülést, amikor itt van közöttünk. (Derültség. - Közbeszólás: Amikor itt van?) Semmi ilyet nem mondtam. Más képviselőre vonatkozott, amikor megjegyeztem, hogy nem jár a bizottsági ülésre. Nyakó képviselő úr esetében akkor is örülünk, ha itt van, akkor is, ha nincs (Derültség.), ez teljesen rendjén való dolog.

      De azért hadd mondjam azt, hogy a dolog komolyságát visszahozzuk, hogy én azért Müller Timeával vitatkoznék, mert azt érdemnek beállítani, hogy eddig ez egy formális szavazás volt, szerintem nem kellene. Ha egy törvény lehetőséget biztosít valamire, hogy azt érdemben megvitassuk, szerintem nekünk kötelességünk ezt megtenni. Ha jobb az, hogy valamire formálisan igent mondunk, akkor szerintem felesleges a törvénybe azt a fajta egyetértési jogot beleírni, amit nekünk a törvény előír és biztosít.

      Egyébként az NCA nem egy civil szervezet, hanem egy koordinációs testülete a civil szervezeteknek, ami nem ugyanaz, de azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos érv, hogy ők ezt az elnököt választották. Ezt mi tiszteletben tartjuk, és egyébként nekünk az a dolgunk, hogy véleményt formáljunk erről a dologról. Én remélem, hogy elnök úr nem úgy értelmezi ezt a vitát, hogy még mielőtt bármit elkezdett volna csinálni, megvontuk tőle a bizalmat, ellenkezőleg, azért teszünk föl kérdéseket, hogy lássuk, milyen bizalmat fektethetünk ebbe az elnökbe. Szerintem ez egy demokratikus eljárás, amit semmiképpen nem javasolnék senkinek, hogy kifogásoljon, mert egyébként akkor kezdeményezzen a Magyar Szocialista Párt törvénymódosítást, és akkor majd kiveszik ezt az egyetértési lehetőséget.

      Nekünk egyébként a kritikánk, és az én kritikám nem is az elnökre vonatkozott, hanem a minisztériumra, és kötelességünk, hogy a minisztériumnak, a kormány szervének az NCA-val kapcsolatos tevékenységét figyelemmel kísérjük, bíráljuk, dicsérjük.

      Még hadd mondjak valamit, ha a bombariadó felmerült. Végül is egy olyan helyzetről beszélünk, amiből nagyon súlyos, komoly bírósági ügy, büntetőügy lehet azon szereplők számára, akik annak idején a bombariadó kapcsán működtek, hiszen ezt a bombariadó dolgot is ügyészségi meghallgatási jegyzőkönyvekből tudjuk. Tehát azt gondolom, hogy ezt a részét tisztázni kell, hogy ott kinek, milyen szerepe volt, ápolási díj szerintem nekünk ez erkölcsi kötelességünk. Én nem hoztam önt kapcsolatba ezzel az üggyel, félreértés ne essék, csak azt akarom mondani, hogy végül is egy olyan szervezetnek a szakmai társelnöke volt, amivel kapcsolatban bizony nagyon súlyos, éppen civil pénzekkel kapcsolatos problémák merültek fel. Tényleg nem akarom ezt most idehozni, nem is lenne egészen fer, hogyha most a Zuschlag-ügyet megbeszélnénk, de mégiscsak a civil világra valamilyen módon ennek a történetnek az árnyéka vetült, és ezért azt gondolom, hogy ezek a kérdések jogosak.

      Hangsúlyozom, elnök úrral kapcsolatban semmifajta ilyen vádat nem fogalmaztam meg, tehát az eljárást szerintem fölösleges támadni ilyen szempontból. Az, hogy tartalmilag ki, mit mond, azért mindenki saját maga felelős, és azt gondolom, senkinek nem érdeke, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetségnek sem érdeke, hogy az NCA tanácsával elrontsa a viszonyát három évre, már előre. Mi éppen az ellenkezőjét szeretnénk, jó viszonyban szeretnénk lenni a tanáccsal, akkor is, ha támogatjuk az elnököt, akkor is, ha tartózkodunk, akkor is, ha nem támogatjuk, akkor is, ha az elnök úr megkapja a többséget és kinevezett elnök lesz, és természetesen a legjobb viszonyra fogunk vele törekedni, és együtt fogunk működni.

      (Az elnöklést Balog Zoltán (Fidesz), a bizottság elnöke veszi át.)

      BALOG ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Pettkó képviselő úré a szó, utána alelnök asszony következik.

      PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Én is MSZP-s képviselőtársam hozzászólásához szeretnék egy rövid gondolatot hozzátenni. Ennek a tanácsnak van például e bizottság által is beküldött két tagja, ennek a tanácsnak van három olyan tagja, akit nem a civilek delegálnak. Ennek a tanácsnak vannak olyan tagjai is, akik bár civil szervezeti múlttal biztosan rendelkeznek, hiszen így tudtak bekerülni akár e bizottság által is jelöltként, vagy akár a minisztériumok által jelölve, de nem ez a lényeg.

      Az a lényeg, hogy ők valójában összejöttek, és döntöttek valamilyen elvek és szempontok alapján. Ez nagyon lényeges dolog, és én a magam részéről örülök, hogy sikerült ez a szavazás, de annak viszont nem örülök, hogy nem rendelkezünk megfelelő információkkal ahhoz képest, mint ami három éve volt. Nem századannyi információval nem rendelkezünk, hanem még ezrednyivel sem, hogy mi történt ezeken a megbeszéléseken. Lehet, hogy annak idején a minisztériumi titkárság, vagy az, aki ezt az egészet szervezte, más volt; szemben ül velem, nem dicsérünk szembe senkit, de ez így volt, mindannyian emlékszünk rá, hogy hogyan volt. Most teljesen másképpen van, és én azt gondolom, hogy mi képviselők, akik egy párt képviseletében ülünk itt, és kell igent vagy nemet szavaznunk, vagy tartózkodnunk, azt a saját pártunkkal meg kell beszélnünk, hogy hogyan szavazunk, mint ahogy annak idején is megbeszéltük.

      Igaza van Balog Zoltán képviselő úrnak, ha a törvényben nem lenne benne, hogy nekünk van egy ilyen jogunk, hogy elfogadjuk-e vagy sem, akkor nem lenne szükség erre az egész bizottsági meghallgatásra, beszélgetésre, vagy nem is tudom, pontosan minek nevezzem.

      Száz szónak is egy a vége, szerintem körbejártuk már a témát tizenkétszer, a lényeg az, hogy minden frakció, minden párt, és minden képviselő, aki ebben a bizottságban van, jó kapcsolatot... (Farkas Flórián: Én nem. - Derültség.) Akkor vannak kivételek. Jó kapcsolatot szeretne - ahogy az előző NCA Tanács tagjaival is volt - fenntartani, akárhogy is szavaz most, amikor szavazás lesz. Plusz, azt az igényünket, hogy a minisztérium részéről és az NCA Tanács részéről intenzívebb legyen a tájékoztatás, az információáramlás, és ne az NCA honlapján keresztül, mert azt mindannyian ismerjük és tudjuk, szerintem ezt fenntartjuk. Köszönöm szépen.

      ELNÖK: Köszönöm szépen. Az alelnök asszony következik, és úgy szoktuk, hogy lezárul ez a kör, és utána mindenre lehet egyben reagálni, amennyiben kívánnak.

      FOGARASINÉ DEÁK VALÉRIA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ha Pettkó képviselő úr nem mondja el olyan nagyon sokszor, hogy hogy volt, akkor nem jelentkeztem volna, és azzal, hogy mindannyian emlékszünk, hogy hogy volt, ezért muszáj mondjak néhány mondatot.

      Az előző ciklusban, amikor kétszer volt módunk végigkísérni a Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának és kollégiumainak megalakulásának folyamatát azok után, hogy megalkottuk ezt a törvényt, volt az Országgyűlésnek egy bizottsága, amely kizárólag a civil szervezetekkel foglalkozott. Ez volt a Társadalmi szervezetek bizottsága. Nem volt más dolga ennek a bizottságnak. Ez a Társadalmi szervezetek bizottsága úgy működött - és most fogom javasolni, hogy ezen túl az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság is működjön így, hogy ne érhesse szó a ház elejét -, hogy gyakorlatilag ilyen időszakokban rendszeresen napirendi pont volt az NCA-val kapcsolatos ügyekről szóló tájékoztató, rendszeres meghívottja volt a bizottsági üléseknek az illetékes szaktárca. Napirendi pontként meghallgattuk a tájékoztatót, és megvitattuk a tájékoztatót. Tisztelt képviselő hölgyek és urak, én ezt örömmel fogadom el, és javaslom tisztelettel a bizottságnak, mert azok után, ami itt elhangzott, nem lehet mást javasolni, mint azt, hogy akkor vegyük át a jogelődnek ezt a gyakorlatát ahhoz, hogy eléggé tájékozottak legyünk, és folyamatosan iktassuk be a bizottság tevékenységébe ezt a tájékozódást, mert ez nem megy másként.

      Akkor sem papírokból tájékozódtunk. Akkor mondjuk, gondolom én, hogy eljött... Valószínűleg az is előfordulhatott, hogy mi kértük be Németh Ferenc elnök úr önéletrajzát, mert napi kapcsolatban voltunk, a szakbizottság és a szaktárca illetékesei ezzel a dologgal. Erre pontosan emlékszem, mert hiszen én voltam ennek a bizottságnak az elnöke. Föl sem merültek ilyen problémák, de nem is vetettük egymás szemére, hogy ki küldte vagy nem küldte be. Az egy egészen más helyzet volt. Ma azért ennek a bizottságnak lényegesen több feladata van, és lényegesen többirányú kapcsolata van, nekünk akkor egy volt lényegében, most pedig hány minisztérium és hány szervezet. Úgyhogy ne kérjük feltétlenül számon rendre azokat a viszonyokat, amelyek ma nincsenek. Egyetértek azzal, hogy legyen szorosabb ez a kapcsolat, csak akkor azt vegyük tudomásul, hogy ez mindannyiunknak plusz munkával is jár, és nemcsak azoknak az érdeklődését vagy az idejét kell hogy lekösse, akik oly élénken érdeklődnek, mint mi itt néhányan, hanem mindenkiét, mert akkor a bizottsági üléseken ez rendszeres napirendi javaslat lesz.

      Egyébként én magam támogatom az elnök úr jelölését, pontosabban azt, hogy értsen egyet az NCA Tanácsának választásával a bizottság. Abban a kettős felfogásban támogatom, amiről eddig szó esett, egyfelől a személyét, másrészt pedig a Tanács döntését. Tehát a mi egyetértési jogunk két vonalon fejezhető ki: az egyik a személyre vonatkozóan, a másik pedig arra az eljárásra, illetőleg annak a testületnek az ítéletére vonatkozóan, amely mellé most odaállunk. Köszönöm szépen.

      ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászólás a bizottság tagjai részéről? (Nincs jelentkező.) Nincs, akkor most van lehetősége az elnök úrnak reagálni. Parancsoljon!

     9. Dr. Nagy Ádám elnök (Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsa) reflexiói
     10. DR. NAGY ÁDÁM elnök (Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsa): Köszönöm szépen. Igyekszem rövid lenni. Az elnök úr szólított meg. Kifejezetten értékelem azt, hogy a tisztelt bizottság, nyilván nem elsősorban csak a személyemmel, hanem az NCA működésével foglalkozik. Azt gondolom, hogy ez a Nemzeti Civil Alapprogram fontosságát is jelzi, hogy nem csak a "futottak még" kategóriában van a napirend, úgyhogy köszönöm szépen, dehogy tekintem rosszízűnek a dolgot.

      Remélem, képviselő asszony, illetve képviselő úr, természetesen tiszteletben tartva az önök szavazatát, hogy majd a következő lépésben, amikor adott esetben az első időszak tájékoztatójáról vagy beszámolójáról lesz szó, akkor a munkánk meggyőzi önöket arról, ha és amennyiben, hogy ez a munka érdemes a későbbi támogatásra. Igyekezni fogunk, igyekezni fogok magam is, hogy ezt a lehetséges jövőbeli bizalmat előre megszolgáljam.

      A képviselő úr lesz a második, akit felhívok, az első a "Sweet heart", csak a találgatások elkerülése végett. Természetesen, ha és amennyiben, akkor igyekszünk valamennyi bizottsági taggal, valamennyi frakcióval nemcsak hogy jó kapcsolatra törekedni, hanem olyan együttműködést is kialakítani, amely adott esetben az előző napirendi pontban is tárgyalt jogi szabályozó környezetnek a civil szervezetek számára könnyebbé, emészthetőbbé, hatékonyabbá, eredményesebbé tétele ügyében történik.

      Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak.

      1. Szavazás

      ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. Ha nincs több hozzászólás, akkor szavazás következik. Egyetértési jogunk van. Ki az, aki egyetért az elnök úr megválasztásával? Aki igen, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Tíz igen. Ki az, aki nem ért egyet? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Kilenc tartózkodással a bizottság egyetértett az elnök úr megválasztásával.

      Gratulálunk, és jó munkát kívánunk! (Rövid szünet.)

     11. A polgári törvénykönyvről szóló törvényjavaslat (T/5949.)
      (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)
     12. Soron következik a polgári törvénykönyvről szóló T/5949. számú törvényjavaslatnak a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatai megvitatása. Üdvözlöm a minisztérium képviselőit! Majd kérem, hogy nevüket a jegyzőkönyv számára mondják be.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA vezető tanácsos (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Boros Zsuzsa vagyok, a Polgári, Kodifikációs És Nemzetközi Magánjogi Főosztályról.

      TÓTHNÉ DR. JÁSZAI MÁRIA szakmai főtanácsadó (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Tóthné Jászai Mária vagyok ugyanonnan.

      ELNÖK: Köszönjük szépen.

      Az 1. számú módosító javaslat Rubovszky-Salamon-Mátrai javaslata. Kormány?

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Elnök úr, elöljáróban szeretném jelezni a jegyzőkönyv számára, hogy tárcaálláspontot képviselünk.

      ELNÖK: Mindig kormányt fogok mondani, de elnézést kérek előre is. Így fogjuk érteni, köszönjük.

      TÓTHNÉ DR. JÁSZAI MÁRIA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Elnök úr, a jegyzőkönyv számára kérjük rögzíteni, hogy a kormányálláspont kidolgozása folyamatban van, a tárcákkal folyamatosan egyeztetünk, de pillanatnyilag még csak tárcaálláspontot tudunk mondani.

      ELNÖK: Jó, rendben, ahol indoklást kérünk, ott is tárcaálláspontot fogunk nyilván kapni. Köszönjük szépen.

      1. számú módosító javaslat.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 16 igennel egyhangúlag támogatja a bizottság.

      A 2. Rubovszky és társai javaslata.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 16 igennel egyhangúlag támogatja a bizottság.

      3. számú javaslat, Rubovszky és társai.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      A 4. Frankné javaslata.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 16 igennel egyhangúlag támogatja a bizottság.

      Az 5., 6., 7., 9. pontokról együtt szavazunk, Rétvári képviselő úr javaslatai.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      A 8. számú Rubovszky és társai javaslata.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      Együtt szavazunk a 10., 11., 13., 14. javaslatokról.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      A 12. és a táblázatban foglaltak következnek.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A 12-est nem támogatja a tárca.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      15.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 16 igennel egyhangúlag támogatja a bizottság.

      A 16., 17. következik.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      A 18., 24., 46., 47. együtt következik.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      19.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 16 igennel egyhangúlag támogatja a bizottság.

      A 20., 21., 25., 37., 38. következik.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      22.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 16 igennel egyhangúlag támogatja a bizottság.

      23.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      A 26., 27., 29. következik.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      A 28., 30. következik.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 16 igennel egyhangúlag támogatja a bizottság.

      31.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      32.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igennel és 6 tartózkodással a bizottság támogatja.

      A 34., 36. együtt következik.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igennel és 6 tartózkodással a bizottság támogatja.

      A 35.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igennel, 6 tartózkodással a többség támogatja.

      A 39.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igennel, 6 tartózkodással a többség támogatja.

      A 40.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatja a tárca.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igen, 6 tartózkodással a többség támogatja.

      A 41.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igen, 6 tartózkodással a többség támogatja.

      A 43-as és a 42-es itt együtt van, de ha lehet, én azt kérném, hogy külön szavazzunk róla. Először a 42-es.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatja a tárca.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) Ez 16 igennel egyhangú.

      A 43-as.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatja a tárca.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igen, 6 tartózkodással a többség támogatja.

      A 44.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatja a tárca.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igen, 6 tartózkodással a többség támogatja.

      A 45.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igen, 6 tartózkodással a többség támogatja.

      Az 51.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igen, 6 tartózkodással a többség támogatja.

      Az 52.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatja a tárca.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel, 10 nemmel egyharmad.

      Az 53.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 16 igennel egyhangú.

      Az 54.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel, 10 nemmel egyharmad.

      Az 55.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) Egyharmad.

      Az 56.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) Egyharmad.

      Az 57.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igen, 6 tartózkodással a többség támogatja.

      Az 58.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) Egyharmad.

      Az 59.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatja a tárca.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) Egyharmad.

      A 60.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatja a tárca.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igen, 6 tartózkodás, a többség támogatja.

      A 61. és 62. együtt.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 16 igennel egyhangú.

      A 63., 65.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) Egyharmad.

      A 64.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) Egyharmad.

      A 66.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) Egyharmad.

      A 67.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igen, 6 tartózkodással a többség támogatja.

      A 68.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatja a tárca.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) Egyharmad.

      A 69.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igen, 6 tartózkodással a többség támogatja.

      A 71.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igen, 6 tartózkodással a többség támogatja.

      Jön egy hosszabb történet: 72., 75., 76., 77., 78.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel egyharmad támogatja.

      Jön megint egy hosszabb: 73., 99., 103., 401., 447., 538., 754.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatja a tárca.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igennel, 6 tartózkodással a többség támogatja.

      A 74.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) Egyharmad.

      79., 80., 81.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) Egyharmad.

      82.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) Egyharmad.

      83. (Fogarasiné Deák Valéria: Ez Balog volt.) Elnézést kérek, ha szabad, akkor utólag indoklást kérnék az én javaslataimról, az alaptőkével rendelkező alapítvány esetén az alapképzési politikával kapcsolatban, hogy miért nem támogatja a minisztérium, és az ehhez kapcsolódó módosítókat. Ez a 79., 80., 81.

      NEMES ANDRÁS (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nemes András vagyok az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumból, bemutatkozom, hiszen alapítványi kérdésről van szó, valóban célszerű, hiszen ez az én szakterületem.

      Azért nem támogatja a tárca, mert nem akarunk ilyen részletekbe menően, mint például az alapképzési politika, a Ptk.-ban szabályt beiktatni. Azoknál az alapítványoknál, amely alapítványoknál ennek szerepe lehet, arra vonatkozóan egyébként a törvényjavaslat tartalmaz egy utalást, ez az úgynevezett tőkésített alapítvány, és külön törvényre utal. Abban a külön törvényben természetesen az alapképzési politikára vonatkozóan el tudunk képzelni majd szabályozást, de a Ptk.-ban szükségtelennek tartjuk.

      ELNÖK: Köszönöm szépen. A 83. következik.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igennel és 6 tartózkodással a bizottság támogatja.

      84.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      85.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igennel és 6 tartózkodással a bizottság támogatja.

      A 86. és a 931. következik.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Elnök úr, külön kellene róluk szavazni, mert a 86-ost támogatja a tárca, de a 931-est nem támogatja.

      ELNÖK: Tehát a 86-ost a tárca támogatja. Bizottság? (Szavazás.) 16 igennel egyhangúlag támogatja a bizottság.

      931.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      87.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igennel és 6 tartózkodással a bizottság támogatja.

      88.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igennel és 6 tartózkodással a bizottság támogatja.

      89.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igennel és 6 tartózkodással a bizottság támogatja.

      90., 91., 92.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igennel és 6 tartózkodással a bizottság támogatja.

      93. és 94.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igennel és 6 tartózkodással a bizottság támogatja.

      95.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igennel és 6 tartózkodással a bizottság támogatja.

      96.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igennel és 6 tartózkodással a bizottság támogatja.

      97.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igennel és 6 tartózkodással a bizottság támogatja.

      98.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      A következő a 101., 102., 106.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      104.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 16 igennel egyhangúlag támogatja a bizottság.

      105.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igennel és 6 nemmel a bizottság támogatja.

      107.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      108.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      109.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igennel és 6 nemmel a bizottság támogatja.

      110., 111.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      112.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 16 igennel egyhangúlag támogatja a bizottság.

      113.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 16 igennel egyhangúlag támogatja a bizottság.

      114., 148., 152.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 16 igennel egyhangúlag támogatja a bizottság.

      115.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 16 igennel egyhangúlag támogatja a bizottság.

      116.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      117.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      118.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igennel és 6 tartózkodással a bizottság támogatja.

      119.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 16 igennel egyhangúlag támogatja a bizottság.

      120.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igennel és 6 tartózkodással a bizottság támogatja.

      121.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      A 122., 124., 126., 127., 129., 132., 134. következik.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Szeretnénk külön szavazást kérni, mert nem egységes a támogatottság.

      ELNÖK: Mindegyikről külön szavazunk. Az első a 122. számú.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      124.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 16 igennel egyhangúlag támogatja a bizottság.

      126.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 16 igennel egyhangúlag támogatja a bizottság.

      127.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 16 igennel egyhangúlag támogatja a bizottság.

      129.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      132.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      134.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan. Köszönöm szépen.

      A 123. következik, Rubovszky-Salamon-Mátrai Márta.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      125.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igennel és 6 tartózkodással a bizottság támogatja.

      Együtt következik a 128., 130., 131., 133.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 16 igennel egyhangúlag támogatja a bizottság.

      A 135. következik.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      136.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igennel és 6 nemmel a bizottság támogatja.

      138.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igennel és 6 tartózkodással a bizottság támogatja.

      139.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      140., 141. együtt.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igennel és 6 tartózkodással a bizottság támogatja.

      142.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      149.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igennel és 6 nemmel a bizottság többsége támogatja.

      150.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      151.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      153.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igennel és 6 nemmel a bizottság támogatja.

      154., 796.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igennel és 6 tartózkodással a bizottság támogatja.

      155.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      156.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      157.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igennel és 6 nemmel a bizottság többsége támogatja.

      160.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 16 igennel egyhangúlag támogatja a bizottság.

      162.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      163.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      164., 165.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      166., 167., 169., a Hankó Faragó-féle javaslat.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 16 igennel egyhangúlag támogatja a bizottság.

      172., 175.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 16 igennel egyhangúlag támogatja a bizottság.

      173.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      174., 184.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      176., 185.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      177., 180.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      178.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igennel és 6 nemmel a bizottság támogatja.

      179.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      181.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      182.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 16 igennel egyhangúlag támogatja a bizottság.

      186., 931.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A 183. következik, elnök úr.

      ELNÖK: Igen, elnézést kérek. 183.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igennel és 6 nemmel a bizottság támogatja.

      Most következik a 186. és a 931.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A 186-ost támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 16 igennel egyhangúlag támogatja a bizottság a 186-ost.

      931.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      187., szintén Rétvári-féle javaslat.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      188.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igennel és 6 nemmel a bizottság támogatja.

      190.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.)

      6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      191.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igennel és 6 tartózkodással a bizottság támogatja.

      192., 193.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A 192-193-ast támogatja a tárca.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igennel és 6 tartózkodással a bizottság támogatja.

      195.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igennel és 6 tartózkodással a bizottság támogatja.

      196.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      198.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A 198-ast nem támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      Bocsánat, kihagytam a 197-est, most ez következik.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      Most következik a 199. és a 957.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ezzel kapcsolatban is külön kérünk szavazást.

      ELNÖK: 199-es?

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      957.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) A bizottság 6 igen és 10 nem szavazattal nem támogatja, de az egyharmad megvan.

      Most jön a 200., 211.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja egyiket sem.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.)

      6 igennel és 10 nemmel a bizottság nem támogatja egyiket sem a bizottság, de az egyharmad megvan.

      A 201.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10-6-ra támogatva.

      A 203.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A 203-ast támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10-6-ra támogatva.

      Itt jön a 204., 206., 210. együtt.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10-6-ra támogatva.

      A 205.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja, tehát elutasítva.

      A 209.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja, elutasítva.

      A 220., 221.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Külön kellene szavazni. A 220-ast nem támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja.

      A 221.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A 221-est támogatja a tárca.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10-6-ra támogatja.

      A 223., 229.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatja egyiket sem a tárca.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) Mind a kettő egyharmad.

      A 224.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatja a tárca.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) Egyharmad.

      A 228.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) Egyharmad.

      A 232.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) Egyhangú, 16 igen.

      Itt egy hosszabb sor következik: 234., 237., 239., 245., 248., 250., 253., 255., 256.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk mindegyiket.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10-6-ra támogatva.

      A 236.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10-6-ra támogatva.

      A 240.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A 240-est támogatja a tárca.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 16 igennel teljes támogatás.

      A 243.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10-6-ra támogatva.

      A 247.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10-6-ra támogatva.

      A 251.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A 251-est támogatja a tárca.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10-6-ra támogatva.

      A 257.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10-6-ra támogatva.

      A 258.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 16 igen.

      A 259.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10-6-tal igen.

      A 261.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10:6, igen.

      A 263.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 16 igen.

      A 264.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) Egyharmad támogatja.

      A 265.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 16 igen.

      A 266. és 267.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 16 igen.

      A 269.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 16 igen.

      A 271.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) Egyharmad támogatja.

      A 274.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10-6-ra igen.

      A 280.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) Egyharmad igen.

      A 281.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) Egyharmad igen.

      A 284., 282., 283.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk mindegyiket.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10:6 arányban igen.

      A 285.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 16 igen, egyhangú.

      A 287.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) Egyharmad igen.

      A 297.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

      ELNÖK: Egy pillanat! (Közbeszólás.)

      A 304.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10:6-ra igen.

      A 305.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) Egyharmad igen.

      A 311.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) Egyharmad igen.

      A 320.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 16 igen, egyhangú.

      A 463., 464.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10:6 arányban támogatja a bizottság.

      A 487-eshez lapozunk, Frankné dr. Kovács Szilvia és társai.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 16 igennel egyhangú.

      A 494-es a 209. oldalon.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) Egyharmad.

      Együtt van a 495., 497., 498., 499.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Mindegyiket támogatja a tárca.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igennel, 6 tartózkodással a többség támogatja.

      A 496.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) Egyharmad támogatja.

      Az 518. és 517. együtt.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igen, 6 tartózkodással a többség támogatja.

      Megyünk az 519-eshez a 219. oldalon.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) Egyharmad.

      Az 522.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igen, 6 tartózkodással a többség támogatja.

      Az 541.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igen. 6 tartózkodással a többség támogatja.

      A 626. következik a 260. oldalon.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) Egyharmad támogatja.

      A 629. következik.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) Egyharmad támogatja.

      A 824. következik a 342. oldalon.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatja a tárca.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10-6-ra a többség támogatja.

      A 830. következik.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatja a tárca.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igen, 6 tartózkodással a többség támogatja.

      A 852. következik a 350. oldalon.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A 852-est nem támogatja a tárca.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) Egyharmados támogatása van.

      A 853. következik.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatja a tárca.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igen, 6 tartózkodással támogatja a bizottság.

      A 859. és 851.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igen, 6 tartózkodással a bizottság támogatja.

      A 863.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatja a tárca.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10 igen, 6 tartózkodással a többség támogatja.

      A 864.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) Egyharmad.

      A 867.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10-6-ra igen.

      A 869.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) Egyharmad.

      A 871.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10-6-ra igen.

      A 872. és 875.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A 872-est nem támogatjuk, és a 875-öst sem támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) Akkor ez mind a kettő egyharmad, tehát a 872. és a 875. egyharmad.

      A 873.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10-6-ra támogatjuk.

      A 874.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) Egyharmad.

      A 876.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10-6-ra támogatjuk.

      A 877.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10-6-ra támogatjuk.

      A 878.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) Itt egy igen van, úgyhogy egyharmad sem támogatja.

      A 880.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10-6-ra támogatjuk.

      A 882.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10-6-ra támogatja a bizottság.

      A 884. következik.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A 884-est nem támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 15-1-re nem támogatja, tehát több mint egyharmad sem támogatja.

      A 895.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) A 895-öst 10-6-ra a bizottság támogatja.

      A 905. és 903. együtt.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10-6-ra a többség támogatja.

      A 909.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) 10-6-ra a többség támogatja.

      A 921., 923. és 932.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) Egyharmad támogatja.

      Most jön a 927. és a 934.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) Egyharmados mind a kettő.

      Végül a 947.

      DR. BOROS ZSUZSA BARBARA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatjuk.

      ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) Egyharmados támogatottsága van a 947-esnek.

      Köszönjük szépen a segítséget. Viszontlátásra!

     13. Egyebek:
      Döntés Országbíró Zoltán (Országos Politikai-Gazdasági Lobbi) eseti bizottsági meghallgatási kérelméről)

     Egyebekben van még egy dolog, amit el kell döntenünk. Egy lobbiszervezet fordult a bizottsághoz, akik szeretnének részt venni a bizottsági ülésen, amiről bizottsági döntést kell hoznunk. Leginkább az esélyegyenlőségi albizottságot szeretnék meglátogatni, de ha erre nincs lehetőség, akkor a mi bizottságunkat. Kérem főtanácsadó asszonyt, mondja el, hogy mit kérnek.

     DR. ARCZT ILONA, a bizottság főtanácsadója: Országbíró Zoltán több szervezet nevében kereste meg az elnök urat. A "Figyelj Ránk" külön élő szülők és gyermekeik országos egyesülete, Élhető Nagyvárosok, Egészséges Környezet Országos Egyesülete, a Labea, aki érintett abban a bizonyos sokat emlegetett ügyünkben, aztán a KMSZI társadalmi intézet megbízásából. Témájuk, hogy a gyermekvédelem és a gyermek-munkavállalás végrehajtása irányában létrejövő közhatalmi döntéseket kívánják figyelemmel kísérni.

     Egyrészt kérték, hogy vagy a bizottsági ülésen vehessenek részt - a lobbitörvény szerint ez a bizottság döntése, tehát nem kötelező a részvételük -, és mellékesen, a levél végén az van írva, hogy kezdeményezik továbbá, hogy a bizottság elnökeként elnök úr engedje meg, hogy A nők és férfiak esélyegyenlőségi albizottsága ülésén, mint megfigyelők, a következő ülésen részt vehessen a kezdeményező, illetve Bognár Csaba, a kodifikátor.

     ELNÖK: A javaslatom az, hogy Müller Timeának továbbítsuk ezt, hogy mi támogatjuk, hogy ezen az albizottsági ülésen részt vehessenek, de a bizottsági ülésen is részt vehetnek.

     DR. ARCZT ILONA, a bizottság főtanácsadója: A lobbitörvény az albizottságra nem vonatkozik, csak a főbizottságra. Arra nincs rendelkezés, hogy az albizottságban is lobbizhatnak. Ők lobbizás céljából jöttek volna el a főbizottsági ülésre.

     ELNÖK: A fantasztikusan működő lobbitörvénynek egyetlenegy paragrafusa sem tud megvalósulni, de ez más kérdés, viszont ez egy közös bűnünk. Teljesen értelmetlen, rengeteg plusz papírmunkát jelent, de mindegy. Alelnök asszony?

     FOGARASINÉ DEÁK VALÉRIA (MSZP): Ha meghívjuk őket, akkor ez azt jelenti, hogy az általunk javasolt napirendi pontokat velük meg kell tárgyalni? Vagy csak eljönnek, és részt vesznek az ülésen?

     DR. ARCZT ILONA, a bizottság főtanácsadója: Dönthetünk úgy, hogy egyáltalán nem vehetnek részt a bizottsági ülésen, de hogyha lobbistaként részt vehetnek a bizottsági ülésen, akkor ők meghallgatást is kezdeményezhetnek az adott témában. Ők nem a sima részvételt kérték jelen pillanatban. A sima részvétel az, hogy leadják az igazolványszámukat, mi nyilvántartjuk azt, de nem szólhatnak hozzá; ilyen már volt korábban a bizottsági ülésen. Ők nem azt kérték, hogy csak üljenek a sarokban, hanem azt, hogy adott témában hozzá is szólnának, tehát meghallgatást kezdeményeztek tulajdonképpen.

     Nem kötelező úgy döntenünk a törvény szerint, hogy meghallgatjuk őket, de ha igen, akkor az jelentési kötelezettséggel is jár.

     LÉNÁRT LÁSZLÓ (MSZP): Más kötelezettséggel nem jár? Meghallgatjuk, bejelentjük és kész?

     ELNÖK: Ők nyilván valamilyen törvénymódosítási javaslatot fognak kezdeményezni, amit vagy elfogadunk, vagy nem fogadunk el. Nem tudom pontosan, de ha jól értem, a téma a gyermekeiket egyedül nevelők témája, a külön élő szülők kérdése, mert ha ez így van, akkor azt javasolom, hogy forduljanak az állampolgári jogok országgyűlési biztosához az első körben, mert ott van erre lehetőségük, és utána, ha fontosnak tartják, hogy meghallgassuk mi is őket, akkor utána erre sort keríthetünk.

     FOGARASINÉ DEÁK VALÉRIA (MSZP): A civil szervezetekről van szó, és annak idején ez vitatéma volt, hogy hogyan viszonyul egy civil szervezet a lobbitörvényhez. Éppen azért vagyunk vitában a jogszabály-kezdeményezés tárgyában, mert a civil szervezeteknek van egy sor más útja erre.

     DR. ARCZT ILONA, a bizottság főtanácsadója: Ő bejegyzett lobbista.

     FOGARASINÉ DEÁK VALÉRIA (MSZP): Értem.

     DR. ARCZT ILONA, a bizottság főtanácsadója: Az albizottságban viszont csak megfigyelők szeretnének lenni.

     FOGARASINÉ DEÁK VALÉRIA (MSZP): Én azt javaslom, fontoljuk meg ezt a kérdést, és most még ne szavazzunk róla, később döntsünk erről, mert esetleg precedenst teremtünk, és tudjuk pontosan, hogy ez hova vezethet.

     ELNÖK: Az üldözött keresztényeket képviselő szervezet, egy felszabadított afroamerikai fekete ember is szeretne egy meghallgatást, hogy beszámoljon erről, és arról is, de majd legközelebb döntünk.

     Van-e valaki, aki még egyebekben szólni kíván? (Nincs jelzés.) Nincs.

     Köszönjük szépen. Az ülés bezárom.

     (Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 6 perc)

     Balog Zoltán

     a bizottság elnöke

     Jegyzőkönyvvezetők: Takács Aliz és Bihariné Zsebők Erika