Az Országgyűlés feladatai

Az Alaptörvény szerint az Országgyűlés a Magyarország legfelsőbb népképviseleti szerve. Az Országgyűlés tömör államszervezeti meghatározását követően az 1. cikk (2) bekezdésében 11 pontban sorolja fel az Országgyűlés legfontosabb feladatait. Ezek a következők:

 • megalkotja és módosítja Magyarország Alaptörvényét;
 • törvényeket alkot;
 • elfogadja a központi költségvetést, és jóváhagyja annak végrehajtását;
 • felhatalmazást ad a feladat- és hatáskörbe tartozó nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerése;
 • megválasztja a köztársasági elnököt, az Alkotmánybíróság tagjait és elnökét, a Kúria elnökét, a legfőbb ügyészt, az alapvető jogok biztosát és helyetteseit, valamint az Állami Számvevőszék elnökét;
 • megválasztja a miniszterelnököt, dönt a Kormánnyal kapcsolatos bizalmi kérdésről;
 • feloszlatja az alaptörvény-ellenesen működő képviselő-testületet;
 • határoz a hadiállapot kinyilvánításáról és a békekötésről;
 • különleges jogrendet érintő, valamint katonai műveletekben való részvétellel kapcsolatos döntéseket hoz;
 • közkegyelmet gyakorol;
 • az Alaptörvényben és törvényben meghatározott további feladat- és hatásköröket gyakorol.

Amint azt az utolsó (11.) pont is jelzi, a felsorolás azonban koránt sem teljes körű. Az Alaptörvény további cikkei részletesebben is meghatározzák a sarkalatos törvényhozási tárgyköröket, az Országgyűlésről szóló törvény és más törvények pedig további feladatokat és hatásköröket állapítanak meg.

Az Országgyűlés legfontosabb feladatköre a törvényalkotás és a kormány ellenőrzése. Emellett – amint ezt az Alaptörvény fentebbi felsorolása is rögzíti – az Országgyűlés választja meg a legfontosabb közjogi tisztségviselőket is. Fontos feladatai vannak az Országgyűlésnek a külpolitika, a nemzetbiztonság, a honvédelem, az igazságszolgáltatás, a gazdaság, a pénzügyek, az egészségügy, az oktatás és kultúra, továbbá az állampolgárok életviszonyait meghatározó számos más területen is.

Az Országgyűlés törvényekben meghatározott feladatai 1990-től számottevően és folyamatosan bővültek. Az Országgyűlés Hivatalának Törvényhozási Igazgatósága nyomon követve e törvényalkotási folyamatot, regisztrálja az Országgyűlés (ezen belül a tisztségviselők, a bizottságok, és a frakciók) feladatait és hatáskörét, továbbá a képviselők jogainak és kötelességeinek szabályozását és annak változásait. Rendszerezés nélkül a különböző jogszabályokban található feladatok áttekinthetetlenek lennének, hiszen ma már parlamenti feladatokból, hatáskörökből több mint ötszázat tartunk számon.