Törvényhozási Tájékoztatás a Képviselői Tájékoztató Központban

A törvényhozói munka segítése és az Országgyűlés munkájával kapcsolatos tájékoztatás érdekében működtetett Képviselői Tájékoztató Központ szolgáltatásai 1991 óta a képviselők,  1997 óta pedig az állampolgárok számára is elérhetők. E feladatokat a Törvényhozási Igazgatóságnak az Irodaház VII. emeletén található Tájékoztatási és Módszertani Osztálya látja el, amelyek a következők:

 • a törvényhozói munkával összefüggő szakmai információk nyújtása a képviselők és a belső parlamenti nyilvánosság (bizottságok, frakciók, minisztériumi parlamenti titkárok, szakértők stb.) részére;
 • képviselői és hivatali kérések alapján szakmai háttéranyagok készítése;
 • indítványok és egyéb beadványok (összefoglalt elnevezéssel: irományok) átvétele és továbbítása az Iromány-nyilvántartó Osztálynak az iktatás és honlapon történő közzététel céljából;
 • politikai vélemény-nyilvánítást elkerülő, közérthető állampolgári tájékoztatás az Országgyűlés tevékenységéről és működéséről, a honlap tartalmakkal, a parlamenti irományokkal és tárgyalási folyamatukkal, felszólalásokkal, egyéb képviselői adatokkal stb. kapcsolatban;
 • az Országgyűlés tevékenységéről, törvényalkotó munkájáról, plenáris és bizottsági üléseiről részletes képet nyújtó, féléves, éves és ciklusonkénti statisztikák elkészítése, honlapon történő közzététele, aktualizálása;
 • közreműködés az országgyűlési honlap tartalmak felülvizsgálatában és az e-parlament koncepció segítésének keretében javaslattétel azok továbbfejlesztésére;
 • a Külügyi Hivatallal és a Képviselői Információs Szolgálattal együttműködve részvétel az európai parlamentek közötti kutató-hálózat (European Centre for Parliamentary Research & Documentation) munkájában, az országgyűlési gyakorlat ismertetése, kérdőívek megfogalmazása, a beérkezett válaszok összefoglalása, értékelése;
 • képviselő életrajzok megjelenítése, írásbeli (dátummal, aláírással ellátott) kezdeményezése alapján történő cseréje, vagyonnyilatkozatok szkennelése és közzététele a képviselő adatlapján;
 • képviselői kérésre video-másolatot készítése a plenáris vagy bizottsági ülések történéseiről;
 • kutatóknak, jogászoknak, politológusoknak, szociológusoknak, egyetemi hallgatóknak, kormányzati- és civil szerveknek, szervezeteknek történő módszertani segítségnyújtás;
 • a középiskolások számára szervezett Demokrácia-játék törvényhozás-szakmai hátterének biztosítása, az egyetemi hallgatók részére szervezett Mint-A-Parlament lebonyolításához történő segítségnyújtás.

Állampolgároknak

Az állampolgári tájékoztatás célja, hogy pontos, közérthető válaszadással segítsen mindenkit, aki érdeklődik az Országgyűlés tevékenysége, a törvényalkotás, a felszólalások, az irományok iránt. Ugyanakkor jogsegéllyel, panaszos ügyek intézésével az Osztály munkatársai nem foglalkoznak, és politikai véleményt sem nyilvánítanak..

Fő feladatuk, hogy az Országgyűlés tevékenységének követését könnyebbé tegyék, segítsenek eligazodni a  törvényalkotási-parlamenti kérdésekben, továbbá a parlamenti adatbázis használatában, módszertani segítséget nyújtsanak a kutatóktól, jogászoktól, politológusoktól, szociológusoktól, továbbá más országok parlamentjeitől, kormányzati- és civil szerveitől érkező statisztikai kérdésekhez.

Az állampolgári tájékoztatás egyaránt elérhető a 441-6481-es telefonszámon, illetve tajekoztatas@parlament.hu e-mail címen.

.

A főbb, általános érdeklődésre számot tartó témakörök:

* megtalálható-e az Országgyűlés honlapján a keresett információ, és hogyan;

* hogyan működik a parlament, miként tagozódik a szervezete, kik az Országgyűlés tisztségviselői;

* mikor és milyen javaslatokat tárgyal az Országgyűlés;

* milyen javaslatok szerepelnek a következő ülés napirendjén;

* hol tart egy-egy javaslat tárgyalása, mi elfogadásának várható időpontja;

* mely ülésnapok napirendjén szerepelt egy már kihirdetett törvény tárgyalása;

* kik és milyen módosító javaslatokat nyújtottak be a törvényjavaslathoz, határozati javaslathoz;

* ki, mikor, milyen témában szólalt fel;

* egy javaslat határozathozatala során hogyan foglalt állást a képviselő;

* kihirdették-e már és melyik Magyar Közlönyben az elfogadott törvényt, és az mikor lép hatályba;

* egy adott irományról milyen szavazati eredmények születtek;

* adatközlés az Országgyűlés bizottságairól, a bizottsági ülésekről;

* tájékoztatás a képviselők adatairól, frakció-, bizottsági-, albizottsági tagságáról, tisztségeiről, indítványairól, felszólalásairól;

* tájékoztatás a választókerületekkel kapcsolatos adatokról;

* tájékoztatás képviselők elérhetőségeiről;

* tájékoztatás az Országgyűlés tevékenységét leíró statisztikai adatokról.