Lezárva: 2017. január

 

Az Alaptörvény elfogadását követően benyújtott, illetve elfogadott sarkalatos törvények

 

Irományszám

A benyújtott törvényjavaslat címe

Elfogadott törvény száma
(címváltozás esetén az elfogadott törvény címe)

Az elfogadott törvények elérhetősége


Sarkalatos törvényjavaslatok, amelyek minden rendelkezése 2/3-os többséget igényel

2010-2014T/3109Az Állami Számvevőszékről2011. évi LXVI. törvény


http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11069.pdf target=”_top”


T/4424


Az Alkotmánybíróságról


2011. évi CLI. törvény


http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11136.pdf


T/5006


Az országgyűlési képviselők választásáról


2011. évi CCIII. törvény


ttp://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11165.pdf
T/5839


A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. Törvény módosításáról
2012. évi VII. törvény 
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12024.pdf


T/7979


A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról


2013. évi CXXII. törvény


http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13111.pdfT/125991


A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról
 --


T/11104


A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény módosításáról
 


2013. évi LXXXV. törvény

 


http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13097.pdf

T/11562


A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról

2013. évi CXX. törvény


http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13108.pdf

T/116471


Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról

-

-

T/116561


Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról

-

-T/11665


Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról2013. évi CXXX. törvényhttp://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13117.pdfT/11666


Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról2013. évi CXXXII. törvényhttp://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13120.pdf


2014-2018
 

T/146

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról
 


2014. évi XXIII. törvény

Elfogadott cím:

egyes helyi önkormányzatokkal kapcsolatos törvényeknek a választásokkal összefüggő módosításáról


http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14082.pdf

T/10417


Egyes törvényeknek a terrorveszélyhelyzettel kapcsolatos módosításáról

2016. évi LVII. törvény


http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16086.pdf

T/10533


A polgármesterek illetményének megállapításával összefüggésben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról
 

 

 


Sarkalatos törvényjavaslatok, amelyeknek egyes rendelkezéseit egyszerű többséggel kell elfogadni

2010-2014
T/3478


A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
 
2011. évi CXIII. törvény
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11089.pdfT/3497


A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról2011. évi CX. törvényhttp://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11088.pdf
 
T/3507


A lelkiismeret és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról
 2011. évi C. törvény
164/2011. (XII.20.) AB határozat megsemmisítette
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11085.pdf


T/4743


A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról


2011. évi CLXI. törvény


http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11143.pdf


T/4744


A bírák jogállásáról és javadalmazásáról


2011. évi CLXII. törvény


http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11143.pdf

 

T/13860


A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvénynek, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvénynek a járásbíróság törvénykezési helyének létrehozása érdekében szükséges módosításáról


-


-


T/4745


Az ügyészségről


2011. évi CLXIII. törvény


http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11143.pdfT/4746


A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról2011. évi CLXIV. törvényhttp://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11143.pdfT/4864A helyi önkormányzatokról


2011. évi CLXXXIX. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairólhttp://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11161.pdf

T/4988


Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről

2011. évi CCII. törvény


http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11165.pdf


T/49951


Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról


-


-


T/4997
 


A nemzetiségek jogairól


2011. évi CLXXIX. törvény


http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11154.pdf


T/5128


A családok védelméről


2011. évi CCXI. törvény


http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11166.pdf
T/5315


A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról
 
2011. évi CCVI. törvény
http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11166.pdf
T/5130Magyarország pénzügyi stabilitásáról


2011. évi CXCIV. törvény


Elfogadott cím:
 

Magyarország gazdasági stabilitásáról
 
http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11164.pdf


T/5161


A nemzeti vagyonról


2011. évi CXCVI. törvény


http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11164.pdf


T/5248


A Magyar Nemzeti Bankról


2011. évi CCVIII. törvény


http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11166.pdf


T/6391


Az Országgyűlésről


2012. évi XXXVI. törvény


http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12048.pdf

T/64641


A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról

-

-

T/68181


A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény módosításáról

-

-T/6952


A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról2012. évi XLVIII. törvényhttp://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12061.pdfT/7417


A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról2012. évi LXXXIV. törvényhttp://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12079.pdfT/7742


A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény módosításáról2012. évi XCIX. törvényhttp://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12091.pdfT/7669


Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosításáról
 2012. évi CXLI. törvényhttp://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12133.pdfT/9559


A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról2013. évi XIV. törvényhttp://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13046.pdfT/10331


A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról2013. évi XXII. törvényhttp://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13051.pdfT/10897


A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról2013. évi LXXX. törvényhttp://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13096.pdfT/11191


Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről2013. évi LXXXVII. törvényhttp://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13101.pdf
T/11201


A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról
 
2013. évi XCVII. törvény
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13102.pdf

T/112671


Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról

-

-

T/11300


Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról

2013. évi XC. törvény


http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13101.pdf


T/11474


A Magyar Nemzeti Bankról


2013. évi CXXXIX. törvény


http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13158.pdf

T/104


Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

2014. évi XVIII. törvény


http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14071.pdf

T/13254


Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

2014. évi XIV. törvény


http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14026.pdf


2014-2018
 T/460

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról
 2014. évi XXVI. törvényhttp://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14091.pdf


T/1919

Egyes önkormányzatokat érintő törvények módosításáról
 


2014. évi LXXI. törvényhttp://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14160.pdf

T/2189


A közszolgálati médiaszolgáltatásra és a médiapiacra vonatkozó egyes törvények módosításáról
 
2014. évi CVII. törvény


http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14186.pdfT/7389


A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról
 2015.évi CCXVI. törvényhttp://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15201.pdfT/10306


A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról2016. évi LIV. törvényhttp://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16076.pdf

T/10718


A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról
 

2016. évi LXII. törvény


http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16086.pdf

T/12694


A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosításáról
 

2016. évi CXXXIII. törvény

2/3-os szakaszok:

1-14. §

http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/0b7169692e5270c062b7249efb84717a1972b514/megtekintes


Törvényjavaslatok, melyek egyes szakaszainak elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők 2/3-ának igen szavazata szükséges2
2010-2014

T/3479

A népszavazás kezdeményezéséről


2013. évi CCXXXVIII. törvény

2/3-os szakaszok:

69. §, 79. § (3) bekezdése, 98. §, 99. §, 101. § (3) bekezdése, 102. § f) pontja

Elfogadott cím:

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezéséről, valamint a népszavazási eljárásról
 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13218.pdfT/3585Az alapvető jogok biztosáról


2011. évi CXI. törvény

2/3-os szakaszok:

47.§, 49.§http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11088.pdfT/3586


Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról


2011. évi CXII. törvény

2/3-os szakaszok:

V. Fejezet, 88. §http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11088.pdf
T/3499A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról


2011. évi CXXVIII. törvény

2/3-os szakaszok:

52-66.§, 67-70.§, 71-72.§, 90.§, 97.§, 174.§ (1) bek., 20-24. alcíme
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11113.pdf
T/4458


A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. Törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról


2011. évi CXLI. törvény
 

2/3-os szakaszok:

33.§, 34.§, 43.§ 13-15. pontja, 48.§, 49.§, 54.§, 55-56.§ 62.§
 
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11128.pdf

T/4656


Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról

2011. évi CLXVI. törvény

2/3-os szakaszok:

87.§ (1) bekezdés


http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11148.pdf

T/4991


Az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítéséről, az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendő adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésről

2011. évi CLXXVII. törvény

2/3-os szakaszok:

17–20. §

 


http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11151.pdfT/5001


Egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról


2011. évi CCI. törvény

 

2/3-os szakaszok:
 

25. (1) bek. 26.§, 27.§, 28.§, 29.§, 31.§, 32.§, 33.(1), (2) bek., 34. §, 35.§,36.§, 71.§ (1) bek, 72.§, 73.§ (2) bek.,161. alcím, 145.§ (1),(3)-(6) bek, 146.§ a), b),i) pont, 147.§, 132. alcím, 244.§ (1), 263. § (13),(14) bek, 365.§ (1) bek., 366.§, 371.§, 385. (1)-(10) bek., 389.§ (1)-(7) bek.,390-392. §, 282. alcím, 290. alcím, 414.§, 415.§ a)-k) pont, 416. §, 417. §, 296. alcím, 432. §, 433. (2) bek., 434.§http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11165.pdf

T/5003A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról


2012. évi V. törvény

 

2/3-os szakaszok:
 

21. § (1) és (4) bek., 22. §, 32. § (1) bek., 33. § (1) bek., 35. § (1) és (4) bek., 39. §, 59. § (4) bek.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12022.pdf

 

T/5004

Egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő további törvénymódosításokról


2011. évi CCVII. törvény


2/3-os szakaszok:
 

1–3.§, 5–13.§, 16.§, 18.§ (1) bek. 2–6., 8–16. és 19–20. pont, 18.§ (2)

bek., 19–21.§, 24–28.§, 30.§ (1) bek. 2–9. és 11–16. pont, 30.§ (2) bek. a),

c)–d) és f) pont, 31.§ (1) és (2) bek.
 http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11166.pdf

 


T/6390


A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi rendelkezések módosításáról
2012. évi XXXI. törvény

 

2/3-os szakaszok:

7. §, 23. § (1)-(4) bek., 37. § 15. pontja,


http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12044.pdf
T/6590A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról


2012. évi XCIII. törvény

 

2/3-os szakaszok:
 

13.§, 23.§, 25.§, 40.§, 80.§, 83.§
 
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12086.pdfT/7022


A médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel összefüggő egyes törvények módosításáról


2012. évi LXVI. törvény


2/3-os szakaszok:
 

4. és 5. alcíme

 http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12073.pdf

 

T/7035


Egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerűsítéséről


2012. évi LXXXV. törvény

2/3-os szakaszok:
 

38.§, 39.§

 


http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12079.pdfT/7415

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról


2012. évi LXXXVI. törvény

 

2/3-os szakaszok:
 

73.§, 75.§, 78.§,

79. § (1)—(12) bek., (15) (16) bek., (17) bek. a)—c) pontja, (18) és (19) bek.,

80. § (5)—(13) bek, (19) és (20) bek., (22) bek. a) és d) pontja, valamint (23) bek.http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12080.pdf

 
T/7676Az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról


2012. évi CXVII. törvény

 

2/3-os szakaszok:
 

81.§, 82.§, 84-87.§, 121.§, 122.§
 
http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12098.pdf

T/7677

A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról


2012. évi CXCVI. törvény

 

2/3-os szakaszok:
 

18.§

 


http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12170.pdf

T/7772


Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról

2012. évi CXX. törvény

 

2/3-os szakaszok:
 

28.§


http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12098.pdf

 


T/8099Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról


2012. évi CLI. törvény

 

2/3-os szakaszok:
 

88.§, 90.§, 93. §, 108-109.§, 114.§

 http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12140.pdf

T/82891


Az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról

-

-

T/8483

A postai szolgáltatásokról


2012. évi CLIX. törvény

 

2/3-os szakaszok:
 

62.§

 


http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12149.pdf

T/8572

A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról


2012. évi CLXXXI. törvény


2/3-os szakaszok:

48.§ (1)—(4), (7)—(8), (10) bek. a)—d) pontja, 49. §. (2) és (4) bek.,

66. § (5) bek.

66. § (1), (2), (4) bek.
 


http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12160.pdf

T/8751


A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról


2012. évi CXCIX. törvény

2/3-os szakaszok:

28. § (1) bek. 35. és 36. pontja, 29. § (1) bek. 7. pontja


http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12170.pdf

T/8887


Egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, valamint önkormányzatokat érintő egyes törvények módosításáról

2012. évi CXC. törvény

 

2/3-os szakaszok:

1. §, 3. §, 6. § és 8. §


http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12164.pdf

T/8889


Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról

2012. évi CXCII. törvény

 

2/3-os szakaszok:

78.§ és 79.§


http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12164.pdfT/9233Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról


2012. évi CCXI. törvény

 

2/3-os szakaszok:
 

7. §, 15. §, 24. §, 31. § (3) bek. a) pontja, 65. §, 67. § a) és b) pontja, 69. §, 73. § (2) bek. b) pontja, 74. §, 76. § (1) (2) (13)-(15) bek., 77. § (1)-(3) (4) bek. a) pontja, 78. §, 79. § (1) és (3) bek., 80. §, 82. §
 http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12180.pdf
T/9234
A honvédek jogállásáról


2012. évi CCV. törvény

2/3-os szakaszok:

259. § (1)-(3), (7)-(11) bek., 272. §, 274. §, 275. § és a 278. §
http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12172.pdf

T/9241

Egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról


2012. évi CCXIV. törvény

2/3-os szakaszok:

94. §, 97. §, 105. § (10) bek., 109. § (4) bek b)-e) pontja

104. §-a, 109. § (8) bek. b) és c) pontja, 110. § (8) bek.
 


http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12180.pdf

T/9244

Egyes törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal és a területfejlesztéssel összefüggő módosításáról


2012. évi CCVII. törvény

2/3-os szakaszok:

52-54. §, 63. § a), c), h), i) pontja, 64. § d) pontja, 65. §, 109.§, és a 112. §
 


http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12177.pdf

T/9246

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról


2012. évi CCXXIII. törvény

2/3-os szakaszok:

18. §, 113. §, 258. § (1)-(10) és (13) bek., 263. §, 288. § (2) bek., 316. §
 


http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12181.pdf

T/9875


Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról

2013. évi XXXIV. törvény

2/3-os szakaszok:

16. §


http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13057.pdf

T/10051


A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról

2013. évi XXXIII. törvény

2/3-os szakaszok:

1-10. §


http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13057.pdf

T/10240

Az egészségügyet érintő egyes törvényeknek az egészségügyi szakellátási felelősséggel kapcsolatos módosításáról


2013. évi XL. törvény

2/3-os szakaszok:

38. §


http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13066.pdf

T/10328


A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

2013. évi LII. törvény

2/3-os szakaszok:

47-48. §


http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13072.pdf

T/10402

A Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatos egyes törvények módosításáról


2013. évi LIII. törvény

2/3-os szakaszok:

18. §


http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13072.pdf

T/10590


A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról
2013. évi LIX. törvény

2/3-os szakaszok:

1-4. §, 6. §, 9-10. §, 14.§

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13079.pdf

T/10592

Az önkényuralmi jelképek használatának büntetőjogi szankcionálásáról


2013. évi XLVIII. törvény

2/3-os szakaszok:

3. § (1), (3) bek.


http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13069.pdf


T/10593

Egyes törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról


2013. évi CXXXI. törvény

2/3-os szakaszok:

9. § (1) és (2) bekezdése, (3) bekezdés a) −d) pontja, 11. alcím, 12. alcím, 18. § a) pontja és a 19. § (1) bekezdése, 14. alcím, 15. alcím, 16. alcím, 24. § (1), (2) és (4) bekezdése, 19. alcím


http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13120.pdf

T/10750

A vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról


2013. évi CXXXIII. törvény

2/3-os szakaszok:

1–3. §, 4. §-a, 6. §-a, 7. §-a, 9. §-a, 11–13. §-a, 14. §, 15. §-a, 20. §-a, 22. § (1) és (2) bekezdése, 23. §, 37. §, 113. §, 117. §, 122. §, 127. §, 128. §, 142. §, 156. §


http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13120.pdfT/10902


Egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról


2013. évi LXXVI. törvény

2/3-os szakaszok:

93. § a) pontjahttp://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/Mk13091.pdfT/10903Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról


2013. évi XCVIII. törvény

2/3-os szakaszok:

98. §, 106. §, 107. §,http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13102.pdfT/10906Egyes, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos törvények módosításáról


2013. évi LXXXI. törvény

2/3-os szakaszok:

44. §http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13096.pdfT/11102A pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről


2013. évi LXXXIII. törvény

2/3-os szakaszok:

26. § (1) bekezdéshttp://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13097.pdf

T/111031


Egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról

-

-

 

T/11106

A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról


2013. évi LXXXVIII. törvény

2/3-os szakaszok:

34. § (1)–(10), (18) bekezdése, 45. § (2) bekezdése és 47. § (4) bekezdése, 47. § (5) bekezdés a)–c) pontja, 44. §


http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13101.pdfT/11108Egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról


2013. évi LXXXVI. törvény

2/3-os szakaszok:

57. §, 60-61. §http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13097.pdfT/11109


Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról


2013. évi LXVII. törvény

2/3-os szakaszok:

36. § (2) bek. 39.§http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13086.pdfT/11110


Egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásával összefüggő törvénymódosításokról


2013. évi LXXIV. törvény

2/3-os szakaszok:

1. és 5. § - a, 1. mellékletehttp://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/Mk13091.pdf
T/11111


Egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról


2013. évi LXXXIV. törvény

2/3-os szakaszok:

11,. §, 69. §, 72. §, 95. §
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13097.pdfT/11113A halgazdálkodásról és a hal védelméről


2013. évi CII. törvény

2/3-os szakaszok:

22–32. §http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13102.pdf
T/11207
Egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról


2013. évi XCIII. törvény

2/3-os szakaszok:

16. §-a, 18. § a) pontja, 20–23. §

 
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13101.pdfT/11208


Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról


2013. évi CIII. törvény

2/3-os szakaszok:

14. § (16) bekezdésehttp://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13103.pdfT/11210


Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról


2013. évi CXXVIII. törvény

2/3-os szakaszok:

8. §, 24. §, 27. §http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13116.pdf

      


T/11548


A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvénynek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról2013. évi CXLII. törvény

2/3-os szakaszok:

3. §
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13159.pdf
T/12018


Egyes törvényeknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról


2013. évi CXLIII. törvény

2/3-os szakaszok:

1. §, 12. §, 42. §, 152. §, 161. §, 163. §, 174. § b) pontja
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13159.pdf
T/12513A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról


2013. évi CCIII. törvény

2/3-os szakaszok:

32. §, 34. § (2) bekezdés f) és g)  pontja

34. § (4) és (5) bek.
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13202.pdf
T/12615Egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról


2013. évi CXCII. törvény

2/3-os szakaszok:

27–28. §, 29. §, 30. §, 31. §, 34. § (12) bekezdése, 35. §, 43. § (2) bekezdése
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13193.pdf
T/12617Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról


2013. évi CLXXXVI. törvény

2/3-os szakaszok:

39–41.§, a 72.§ 16. pontja, a 75.§, 87.§, 88.§, 14 és 15. alcím
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13190.pdfT/12791


Egyes törvényeknek a közgyűjteményekben őrzött, vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásával összefüggő módosításáról


2013. évi CXCV. törvény

2/3-os szakaszok:

4. §

 http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13194.pdf
T/12792


Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról


2013. évi CC. törvény

2/3-os szakaszok:

343. § 65–67. pontja, 344. § 21. pontja, 345. §
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13199.pdf

T/12824
Egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról


2013. évi CCLII. törvény

2/3-os szakaszok:

38. §, 66. § (2) bekezdés a) pontja, 67. § (2) bekezdése, 67. § (3) bekezdése, (5) bekezdés a), c)–g) pontja, 69. § (2) bekezdése, 70. §, 83. § (1) és (2) bekezdése, valamint (3) bekezdés a) pontja, 89. §, 93. §, 123. §, 125. §, 127. § (1)–(14) bekezdése és (17) bekezdése, 128. §, 129. § (1)–(8) bekezdése és (14) bekezdés
 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13222.pdfT/12847


A szerencsejáték szervezésével összefüggő egyes törvények módosításáról


2013. évi CLXXXV. törvény

2/3-os szakaszok:

9. §http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13187.pdf
T/12912Egyes törvényeknek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról


2013. évi CCVII. törvény

2/3-os szakaszok:

1. §, 2–9. §, 10–12. §, 13. §, 14. §, 15. §-a és 8. alcíme, 16–23. §, 24. §, 26. §, 27. §, 28. § a)–q) pontja, 2. alcíme és 7. alcíme, 29. § a)-h) pontja, 36. § a) pontja, 38. § (2) és (3) bekezdése, 43. § (1) bekezdése

38. § (1) bekezdése
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13205.pdf

 
T/12939


A kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes törvények módosításáról


2013. évi CCXVIII. törvény

2/3-os szakaszok:

4. § (1) és (3) bekezdése, 41. § (1)−(5), (7) és (8) bekezdése
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13212.pdf

 T/13082


Egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról


2013. évi CCXXXVI. törvény

2/3-os szakaszok:

156. §, 157. § (1) bekezdése, 158. § (1) bekezdése, 160. §, 163. §, 173. § c), d) r) pontja

Elfogadott cím:

Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításárólhttp://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13217.pdfT/13139


Egyes törvényeknek agrár és környezetügyi tárgyban történő módosításáról


2013. évi CCL. törvény

2/3-os szakaszok:

134. §, 220. §, 221. §http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13221.pdfT/13140

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról


2013. évi CCXII. törvény

2/3-os szakaszok:

1–10. §, 20. §, 41–42. §, 45. §, 64–65. §, 77. § (1) bekezdése, 89–90. §, 101. §, 103. §, 105. §, 106. § (2) bekezdése, 111–119. §, 148. §, 142. § (1)–(3) bekezdése,

(7) bekezdés a)–c) és f)–h) pontja, (8) bekezdéshttp://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13207.pdfT/13215A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról


2013. évi CCXLI. törvény

2/3-os szakaszok:

31. §http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13218.pdf

T/13217

Az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról


2013. évi CCXLIII. törvény

2/3-os szakaszok:

11. §-a, 12. § (4)–(6), (8)–(22) bekezdése, (25) bekezdés c)–k) és m) pontja, (26) bekezdése, (27) bekezdés b) pontja  13. § (1), (2) és (8), (9) bekezdés b)–e) és g) pontja,

17. § (1) bekezdése


http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13218.pdfT/13218A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól


2014. évi XV. törvény

2/3-os szakaszok:

1. § b) pontja, 69. §http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14026.pdf

T/13219

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről


2013. évi CCXLII. törvény

2/3-os szakaszok:

1. § (2) bekezdése,

2. § (1)–(3) bekezdése, 3. § (1) és (2) bekezdése, 4. § és 14. §

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13218.pdf

T/13478A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról


2014. évi XVI. törvény

2/3-os szakaszok:

242. §, a 243. § és a 255. §, 282. §, 287. §, 291. §, 293. § (16) és (22) bekezdése

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14026.pdf


2014-2018
 T/135

Egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról
 2014. évi XXI. törvény

2/3-os szakaszok:

22. §, 23 . §
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14078.pdf

 T/263

Egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról


2014. évi XXXV. törvény

2/3-os szakaszok:

86. §
 http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14095.pdfT/1271

Egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról
 2014. évi XXXIX. törvény

2/3-os szakaszok:

11. alcím
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14133.pdf

 

T/1705
Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról
 

2014. évi LXXIV. törvény

2/3-os szakaszok:

377. §- a, 383. § 49–53. pontja


http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14161.pdf
T/1707

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról
 2014. évi LXXII. törvény

2/3-os szakaszok:

5–8. §, a 10. §, a 11. §, 163. §

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14160.pdf
T/1709 A központi címregiszter létrehozásával összefüggő, valamint egyes igazgatási tárgyú törvények módosításáról


2014. évi XCIII. törvény

2/3-os szakaszok:

26-36. §, 29. §, 31. §, 36. § (1) bek., 38-40. §, 51. § (5)-(8) bek.


http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14183.pdfT/1761


Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről


2014. évi LXXXIII. törvény

2/3-os szakaszok:

25. §
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14172.pdf


T/1767


Az egyes jogállási törvények módosításáról


2014. évi LXXXV. törvény

2/3-os szakaszok:
10-12. §http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14172.pdf


T/1929

Egyes igazságügyi és magánjogi tárgyú törvények módosításáról


2014. évi LXXIII. törvény

2/3-os szakaszok:

10. § és a 2. melléklethttp://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14160.pdfT/1996

Egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a betétbiztosítást, valamint a pénzügyi közvetítőrendszert érintő módosításáról
 


2014. évi CIV. törvény

2/3-os szakaszok:

47. § és 51. §
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14186.pdfT/2141


Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról


2014. évi XCIX. törvény

2/3-os szakaszok:

4. §-a, 5. §-a es 10. § (2) és (3) bekezdése, 111. §-a, 112. §-a es 113. § (2) bekezdése, 116. §-a, 119. § (2) bekezdése, 122. § (3) bekezdése, 376. §–378. §-a, 336. §-a, 342. §-a, 343. §-a, 347. § (1) bekezdése, 348. §–353. §-a, 360. §–363. §-a, 423. §–427. §-a
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14184.pdf


T/2329


Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról


2015. évi VI. törvény

 

2/3-os szakaszok:

31. § és a 40. §http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15029.pdf
T/2379

A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról


2015. évi LXXV. törvény

 2/3-os szakaszok:

1. § (4) bekezdése, a 2. § (1) és (2) bekezdése, a 3. § (1) és (4) bekezdése,4. § (1) és (2) bekezdése és a 7. §

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15084.pdf


T/3783
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról


2015. évi XLII. törvény

2/3-os szakaszok:

366. § (4) bekezdése, 366. § (28) bekezdés a) és b) pontja, 366. § (29) bekezdése, 366. § (35) bekezdés a) és b) pontja,

366. § (35) bekezdés c)–e) pontjahttp://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15057.pdf


T/3785

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról


2015. évi XLVIII. törvény

2/3-os szakaszok:
2–5. §http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15058.pdf


T/4030

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról


2015. évi XLIII. törvény

2/3-os szakaszok:

53. § (1) és (2) bekezdésehttp://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15057.pdf
T/4857

Az e-kártya megvalósításához szükséges egyes törvények, valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosításáról2015. évi CXXX. törévény

2/3-os szakaszok:

6. § (1) bekezdése

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15102.pdfT/5033


Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról


2015. CXXV. törvény

2/3-os szakaszok:

Az 1. §, a 2-4. §, a 7. § (1) bekezdése, a 8. § a)-c) pontja, a 9. § a) pontja
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15102.pdf
T/5137
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról
 
   T/5985

Egyes törvények Magyarország államhatárának hatékonyabb védelmével és a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról
 2015. évi CXLII. törvény

2/3-os szakaszok:

1. alcíme és a 2. alcíme
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15134.pdf


T/6989 

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról


2015. évi CLXXXIV. törvény

2/3-os szakaszok:
1–3. §http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15182.pdf


T/7394

A választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról


2015. évi CCXIX. törvény

2/3-os szakaszok:

5. alcím, valamint az 1. melléklethttp://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15201.pdfT/10307


A terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról


2016. évi LXIX. törvény

2/3-os szakaszok:

1–5. §, 10. § a)–c) pontja, 11–18. §, 20. §, 21. §, 29–37. §, 39. §
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16088.pdf
T/10399

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról
 
2016. évi LXI. törvény

2/3-os szakaszok:

1. §, a 2. § és a 6.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16086.pdf


T/10523

Energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról


2016. évi LIX. törvény

2/3-os szakaszok:

29. §http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16086.pdf


T/10722

A Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának és a Statútum 8. cikkére vonatkozó kampalai módosításának kihirdetéséről
 
   
T/10723


Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi …. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról


2016. évi LXIV. törvény

2/3-os szakaszok:

8. és 13. alcíme,

valamint 79. §-a; 47. alcíme,50. alcíme; 51. alcíme; 91. §-a és 92. §-a; 55. alcíme; 57. alcíme; 63. alcíme; 69. alcíme; 70. alcíme

Elfogadott cím:

Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16086.pdf


T/12173

Az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények módosításáról
 

 2016. évi CXXI. törvény

2/3-os szakaszok:

68. §, 80. §


http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/00a1a91febaad1935369b5b9f4a4df9090846bde/megtekintesT/12174


Egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról
 


 2016. évi CXVI. törvény

2/3-os szakaszok:


1. §-a, 8. §-a, 17-18. §-ahttp://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/00a1a91febaad1935369b5b9f4a4df9090846bde/megtekintesT/11762


Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról2016. évi CXX. törvény

2/3-os szakaszok:

1. §, 3. §, 5. §
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/00a1a91febaad1935369b5b9f4a4df9090846bde/megtekintes
T/12694


A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosításáról2016. évi CXXXIII. törvény

2/3-os szakaszok:

1-12. §

http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/0b7169692e5270c062b7249efb84717a1972b514/megtekintes
T/12730


A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény és a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról2016. évi CXXIX. törvény

2/3-os szakaszok:

12. §http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/68336fc3aa7cbd37fab3ef41cd3ae1ee7ec6bc0e/megtekintes
T/12923


Egyes energetikai tárgyú törvények árszabályozási célú módosításáról


2016. évi CLXXXIII. törvény

2/3-os szakaszok:

2. § (2) bekezdése, 5.§ 5. pontja, 11. § 4. pontjahttp://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/cbb0df99d7a82621922c11be164ed364ce30fc14/megtekintes

T/12930


A szőlő szaporítóanyag termesztés érdekében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról
2016. évi CLXXXVI. törvény

2/3-os szakaszok:

1. §
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/cbb0df99d7a82621922c11be164ed364ce30fc14/megtekintes
T/13270


A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról


2016. évi CLXXXV. törvény

2/3-os szakaszok:

1-5. §

 http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/cbb0df99d7a82621922c11be164ed364ce30fc14/megtekintes

 

[1] Az előterjesztő visszavonta a javaslatot. / Az Országgyűlés hozzájárul a visszavonáshoz.

[2] Azon törvényjavaslatok, amelyeket címük alapján az Alaptörvény nem minősít sarkalatosnak, azonban a törvényjavaslat tartalmaz olyan törvénymódosításokat, amelyeket az Alaptörvény sarkalatosnak minősít vagy a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.