Gépjármű felelősség- és casco biztosítási szolgáltatás nyújtása az Országgyűlés Hivatala részére

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-21600/2013.

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

Allianz Hungária Zrt.

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

2014.

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények