A Törvényalkotás Informatikai Rendszere alkalmazás-keretrendszerének fejlesztése

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. § (7) bekezdése a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-1601/2013.

előzetes összesített tájékoztató

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

VFT Vezetési Tanácsadó és Informatikai Zrt.

tájékoztató a szerződés módosításáról

KÉ-10640/2013.

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

 

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatok

jogorvoslatra vonatkozó adatok

egyéb hirdetmények