Adatkezelési tájékoztatók Adatkezelési tájékoztatók

 

I. Gazdasági és Működtetési Igazgatóság

 1. Adatkezelési tájékoztató az Országgyűlés Hivatala által lebonyolított adományozások során keletkezett adatok kezeléséről
 2. Adatkezelési tájékoztató az Országgyűlés Hivatala által költségvetési támogatásban részesített szervezetek támogatási szerződéseinek megkötése során megvalósuló adatkezelésről
 3. Tájékoztató az Országgyűlés Hivatala által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárások, valamint a Kbt. 9. §-a vagy 111. §-a alapján kivételnek minősülő beszerzések során végzett adatkezelésről
 4. Tájékoztató az Országgyűlés Hivatala által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá tartozó eljárások lebonyolítása során végzett adatkezelésről
 5. Tájékoztató az Országgyűlés Hivatala által a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény (Nvtv.), az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (Vtv.) és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet (Vhr.) alapján lefolytatott versenyeztetési eljárások során végzett adatkezelésről
 6. Adatkezelési tájékoztató az Országgyűlés Hivatala által kötött bérleti szerződésekkel összefüggésben kezelt személyes adatokról
 7. Adatkezelési tájékoztató az Országgyűlés Hivatala által üzemeltetett beléptető rendszerben kezelt személyes adatokról
 8. Adatkezelési tájékoztató az Országgyűlés Hivatalához érkezett álláspályázatok/önéletrajzok kezeléséről 
 9. Adatkezelési tájékoztató az Országgyűlés Hivatalával megbízási jogviszonyban álló magánszemély részére a személyes adatok kezeléséről
 10. Adatkezelési tájékoztató az országgyűlési képviselő munkavállalója vagy megbízottja részére a személyes adatok kezeléséről
 11. Adatkezelési tájékoztató munkavállaló vagy megbízott részére a személyes adatok kezeléséről

II. Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság

 1. Adatkezelési tájékoztató a nyilvános szakmai rendezvényekről, kulturális eseményekről, kiadványokról tájékoztató hírlevelek, elektronikus hirdetések kiküldése során végzett adatkezelésről
 2. Adatkezelési tájékoztató az Országgyűlési Könyvtárba történő beiratkozással összefüggésben végzett adatkezelésről
 3. Adatkezelési tájékoztató az Országgyűlés Hivatala szakmai rendezvényeire történő regisztráció során keletkezett adatok kezelésről
 4. Adatkezelési tájékoztató az Országgyűlési Múzeum szakmai rendezvényeire történő regisztráció során keletkezett adatok kezelésről

III. Külügyi Igazgatóság

 1. Adatkezelési tájékoztató az Országgyűlés Hivatala Külügyi Igazgatóság Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoport Titkárságának adatkezeléséről
 2. Adatkezelési tájékoztató a diplomata-útlevelek igénylésével és nyilvántartásával kapcsolatos adatkezelésről

IV. Az Országgyűlési Őrség adatkezelési tájékoztatói

 1. Az Országgyűlési Őrség adatkezelési tájékoztatója a védett létesítményekbe munkavégzési célból belépő személyek ellenőrzéséről