Országházi és kazánházi villamos erőátviteli berendezések felújítása

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. §-a szerinti tárgyalásos eljárás
EKR azonosító: EKR001135592018

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

 

közbeszerzési dokumentumok

 

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

 

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

 

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények