Telefonos alközponti rendszer modernizálása, karbantartása

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 113. § (1) bekezdése szerinti, kétszakaszos tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

 

közbeszerzési dokumentumok

érdeklődés jelzése
részvételi felhívás
részvételi dokumentáció

előzetes összesített tájékoztat

 

özbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés


 

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

 

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

S&T Consulting Hungary Kft. előzetes vitarendezési kéreleme
Ajánlatkérő válasza

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények