Országház D, E osztály villamos hálózat egységesítése, alelosztók felújítása, ötvezetékes rendszer kiépítése valamint az Országgyűlés Irodaházának 007. helyiségében alelosztó karbantartása fődarabok cseréjével

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

összegezés az ajánlatok elbírálásáról

közbeszerzési dokumentumok

ajánlattételi felhívás
dokumentáció
bontási jegyzőkönyv
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők
végleges ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyv

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

 

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

 

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények