Tisztítószerek beszerzése

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. § (1) bekezdés alapján nemzeti eljárásrendben, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

összegezés
KÉ-11192/2016.

közbeszerzési dokumentumok dokumentáció letöltés
kiegészítő tájékoztatás

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés


szerződés

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

2017.

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények