Bel- és külföldi időszaki kiadványok beszerzése

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 113. § (1)-(2) bekezdése szerinti kétszakaszos tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról
összegezés az ajánlatok elbírálásáról

közbeszerzési dokumentumok

dokumentáció letöltés
részvételi felhívás módosítás
ajánlattételi felhívás
ajánlattételi dokumentáció
kiegészítő tájékoztatás 1.
kiegészítő tájékoztatás 2.

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés


 

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

 

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények